37.9k
Home  »  Articole  »  IFRS   »   Cine are nevoie de standarde internaţionale de contabilitate în Moldova?

Cine are nevoie de standarde internaţionale de contabilitate în Moldova?

16.11.20119.151 views Adrian Știrbu, auditor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cine are nevoie de standarde internaţionalede contabilitate în Moldova?

 

Recent pe pagina contabilsef.md afost publicat un articol cu titlu “Tranziţia la SIRF: moft sau necesitate?!”. Citind acest articol,mi-a apărut o întrebare: cine are nevoie în general de SIRF în RepublicaMoldova? Care este numărul celor care vor utiliza aceste standarde?

Încercând să dau răspuns acestorîntrebări, am împărţit pe cei care au nevoie de SIRF în două categorii mai mari– cei care vor aplica aceste standarde şi cei care vor utiliza rapoartelefinanciare întocmite în SIRF. Este evident că şi prima şi a doua categorienecesită specialişti calificaţi în acest domeniu, vom încerca să stabilim numărullor pentru fiecare categorie în parte.

Prima categorie este categoria agenţiloreconomici care vor aplica în activitatea lor standardele internaţionale decontabilitate, care se divizează în:

- agenţi economici care sîntobligaţi prin art. 4 (1) Legiicontabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007. Acestea sînt entităţi care au importanţă deosebită pentru public datoritădomeniului de activitate, care reprezintă o instituţie financiară, un fond deinvestiţii, o companie de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societatecomercială ale cărei acţiuni se cotează la Bursa de Valori a Republicii Moldova. Conformdatelor din diferite surse, sînt circa 80-100 de companii, carear trebui să posede în statele lor specialişti în SIRF, numărul lor fiind deacelaşi nivel.

- agenţi economici care deja aplică acestestandarde. În cele mai dese cazuri acestea sînt filiale ale companiilor internaţionale,care pregătesc rapoartele financiare pentru consolidare. După părerea mea, astfelde agenţi economici pot fi la noi în ţară circa 200 de companii. Acestecompanii în marea majoritate duc evidenţa contabilă pe parcursul anului în SNC,iar apoi la sfârşitul perioadei de raportare stabilesc diferenţele întrestandarde şi întocmesc ajustări pentru a le aduce în conformitate cu SIRF. Uniidin aceşti agenţi economici fac aceasta cu ajutorul specialiştilor săi, alţii apeleazăla companii de audit (în marea majoritatea cazurilor la companii din Big4).Trecerea completă la SIRFa acestor agenţi economici după părerea mea nu va fi efectuată în curând, sunt multeprobleme din domeniu fiscal, prezentarea rapoartelor financiare şi statisticeorganelor de stat, lipsa programelor contabile, lipsa personalului calificat,etc.

- agenţi economici care doresc să secrediteze la instituţii financiare internaţionale (dobînda la aceste instituţiieste cu mult mai mică de cît la noi) sau care au un potenţial investitor străin.Aceşti agenţi economici probabil la prima etapa vor face o ajustare arapoartelor financiare întocmite în SNC pentru ale prezenta în SIRF şi în celemai dese cazuri vor apela la companii de audit.La această categorie este greude determinat numărul agenţilor economici, dar nu cred că este un număr foartemare. În cazul cînd vor obţine credite sau vor primi investiţii străine, ei vorproceda ca şi agenţii economici din categoria precedentă.

- agenţii economici care vor să emităvalori mobiliare pe piaţa internaţională, dar cred ca nu prea exista la noi astfelde companii.

- agenţii economici care conform art. 4 (2) Legiicontabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007 au dreptul să aleagăîntre SIRF şi SNC. Aici de fapt se includ şi ultimele trei categorii de maisus, dar am împărţit într-o categorie separată pe agenţii economici care nu autangenţe cu externul. De fapt această categorie este cea mai mare şi probabilconstituie 90-95% din toţi agenţii economici existenţi în Moldova. Aceştiagenţi economici probabil în timpul apropiat nu vor alege SIRF, din cauza că sîntcosturi mari pentru trecere: necesitatea specialiştilor care cunosc SIRF,instruiri, programe contabile, etc. Dar avantajul din această trecere nu cred căva fi mare. Un avantaj la trecerea la SIRF poate servi cazul în care agentul economic va fi avantajatla plata impozitelor şi taxelor. Aceasta poate fi făcut intenţionat pentru astimula aplicarea SIRF sau ne intenţionat din cauza lipsei cunoştinţeloraprofundate în materia standardelor internaţionale. În ultimul caz, intr-operioada de doi-patru ani vor fi închise toate portiţele de acest gen, după ceo să posede şi statul specialişti calificaţi. De obicei, dacă vor existaasemenea situaţii, specialiştii din companiile de audit vor găsi aceste lacune şile vor propune clienţilor săi. Statul bine înţelege că SIRF nu vor fi aplicatela scara larga la noi în ţară, şi a decis ca SNC sa fie ajustate la maximposibil la SIRF– ceea ce consider că este un factor pozitiv.

- companii de audit şi prestare aserviciilor de evidenţă contabilă. Pe piaţa noastră sunt prezente toatecompaniile de audit din grupul Big4 şi încă câteva companii internaţionale maimici. Aceste companii la sigur deţin specialişti calificaţi in SIRF, deoareceprestează servicii de audit a rapoartelor financiare întocmite conform SIRF,prestează servicii de consultanţă, implementare şi evidenţă contabilă în SIRF.În afară de aceasta mai există şi companii locale, dar nu cred că sunt la unnumăr mare care posedă specialişti în SIRF. Dar cred că toate aceste companiirealizează faptul că SIRF este viitorul nostru apropiat şi deţinereaspecialiştilor calificaţi în standarde internaţionale nu este un moft, ci onecesitate.

Cea de a doua categorie reprezintăpe utilizatori ai rapoartelor financiare întocmite în SIRF, şi anume:

- investitorii străini si locali. Investitoriilocali cred ca nu sunt interesaţi în care standarde sînt întocmite rapoartelefinanciare. Cei străini vor fi cointeresaţi în primirea rapoartelor conform SIRF,deoarece marea majoritatea care caută unde să plaseze banii peste hotare înţelegşi cunosc aceste standarde – este ca şi cum o limbă comună de comunicare. Dar aiciapare o condiţie foarte importanta – investitorii trebuie să primească asigurăriclare că rapoartele sînt pregătite calitativ în SIRF. Aici sînt mai multesoluţii, una mai simplă, dar cu cheltuieli suplimentare din parteainvestitorului sau agentului economic în care se preconizează de a fi investit,rapoartele financiare vor fi pregătite de companii de audit internaţionale (saupoate vreo câteva recunoscute locale) sau auditate de ele. Altă soluţie maiamplă şi complexa care vine din partea statului şi a profesiei în general prinridicarea nivelului de credibilitate în profesia contabilă prin stabilireadiferitor nivele de cunoştinţă, accesul la profesie, dezvoltare profesionalăcontinue, codul etic, etc. Numărul acestei categorii de investitori străinieste foarte greu de estimat, aici totul depinde de climatul investiţional dinţară, care este deplin în responsabilitatea statului.

- statul. Aici putem sa discutam mult.Trebuie statului nostru sau nu aceste standarde? Totul depinde de viziunile, posibilităţileşi voinţa celor care stau la conducere. Desigur pentru a implementa SIRF suntnecesare resurse financiare mari care vor trebui să fie cheltuite de stat, darprobabil aceasta se va răscumpăra în viitorul apropiat – o să întrebaţi cum?daca vin investiţii cresc afacerile, respectiv cresc şi impozitele primite, şialte avantaje, creşterea locurilor de munca, ridicarea nivelului de trai,tehnologii noi, creşterea economica, etc. Dar aici probabil ar trebui un studiuseparat. Consider că instituţiile internaţionale pot oferi pentru acestescopuri şi granturi. Numărul specialiştilor în SIRF necesari statului nu credca va fi foarte mare şi anume vor fi necesari specialişti în primul rînd laMinisterul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal şi în special în secţia de controlal agenţilor economici, Biroul de Statistică, Banca Naţională şi alte organe destat.

Care din categoriile menţionate maisus are nevoie cel mai mult de aceste standarde internaţionale, să decidăfiecare în parte. Dar consider că cel mai important rol în implementarea şipopularizarea SIRF trebuie sa joace totuşi statul, în mîinile lui suntconcertate toate pârghiile necesare.

In final, după părerea mea, globalizareava impune necesitatea aplicării SIRF, acesta este viitorul nostru inevitabil şicu cît mai repede o să cunoaştem şi o să aplicăm standardele internaţionale, cuatât mai bine va fi pentru toate categoriile menţionate mai sus. Un exemplu înacest sens este că chiar şi SUA, care a apreciat rolul SIRF şi a începutimplementarea proiectului de convergenţă a US GAAP şi SIRF, consider că aceastănu este un simplul moft al tării date.

Comentarii

 1. Elena spune:

  Globalizarea duce la subjugarea tarilor. Astfel, un limbaj contabil comun este necesar guvernatorilor mondiali.

 2. ghenadie negara spune:

  nu inteleg de ce atita zarva imprejurul SIRFurilor- trebuie, nu trebuie. SIRFurile sunt o colectie de cele mai bune norme de raportare financiara (raportare si nu contabilizare, in SIRF sau SIC practic lipseste tehnica contabila) astfel ca este evident, ca o entitate care se respecta pe sine ar trebui sa se alinieze acestor norme in ceia ce priveste intocmirea situatiilor sale financiare. insa, statul, in primul rind are nevoie de un sistem contabil bazat pe niste norme precise si impuse de respectat (reesind din importanta fiscala a sistemului contabil), nu ca in cazul SIRFurilor, cind multe situatii sunt lasate la buna cunoastere a evenimentelor economice de catre contabil (aici va atrag atentie, ca unii specialisti tineri in contabilitate incearca sa divinizeze principiul prioritatii continutului asupra formei, desi directivele europene recomand minimizarea acestor diferente, sau chiar excluderea acestora). in aceste conditii un stat care are un guvern hotarit in ale gospodaririi, va elabora SNC apropiate cit mai mult SIRFurilor (celor mai bune norme in ale raportarii financiare) conform carora majoritatea entitatilor nationale vor contabiliza evenimentele intrun mod omogen si reglementat. astfel ca prin lege nici o data in viata nu se va obliga toata lumea la aplicarea SIRF, ci doar a unui cerc restrins de „norocosi”, desi, in opinia mea acestea ar trebui sa aplice SIRF datorita conjuncturii create si nu a impunerilor de orice fel, intrucit entitatea este cointeresata in primul rind in prezentarea unor situatii intocmite conform normelor de raportare finanicara internationala.

 3. Alexandra spune:

  Sunt in totul de acord cu comentariile dlui Nagara. In primul rind Statul, daca este cointeresat in implementarea SIRF, prin intermediul institutiilor abilitate cu dreptul de reglementare, ar trebui sa ia o atitudine mai responsabila cu referinta la acest proces. Dar ce avem la moment, tacere din partea organelor de stat, care s-au limitat doar la plasarea acestora pe sait şi la impunerea agentilor economici – entitati de inters public de a efectua acesta tranzitie. Intr-un cuvint, baieti dati bataie, dar noi vom urmari cum v-ati descurcat, iar apoi dupa vre-o doi ani vom veni la control si ne vom da cu parerea cit de corect ati facut-o. Si pe de alta parte, avem citeva organizatii de instruire, care fac cursuri in domeniu si sunt cointeresate material sa ne convinga referitor la necesitatea inplementarii SIRF.

 4. valentina spune:

  Daca nu ma gresec la minfin. acum se elaboreaza SNC dup[ IFRS.
  DAr totusi sunt de parerea ca daca se faceau, interpretari detaliate (cu accentul de contabilizare) la IFRS si nu SNC dupa acestea, erau sa minimizeze anumite diferenta in metode.

  Am o intrebare dece folosit termenul de SIRF dar nu IFRS?
  carei argumentul? daca nu gresec si traducerea romana utilizeaza IFRS.

  1. Lily spune:

   SIRF– Standardele Internaţionale de Raportare Financiară(abreviere în rom.)

   IFRSInternational Financial Reporting Standards(abreviere în eng.)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...