37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cheltuielile antreprenorilor vor fi calculate conform Metodologiei

Cheltuielile antreprenorilor vor fi calculate conform Metodologiei

24.02.20161.298 views Noi.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Săptămîna curentă Guvernul preconizează să examineze miercuri în cadrul ședinței 46 de chestiuni, inclusiv o remaniere de cadre și 22 avize la inițiativele deputaților privind introducerea modificărilor și completărilor la legi, comunică NOI.md.

Ministerul Economiei va propune un pachet din 9 proiecte, inclusiv 6 avize la inițiativele legislative ale deputaților.

Se va propune aprobarea Metodologiei de evaluare a valorii administrative cu aplicarea Modelului costului standard. Metodologia a fost elaborată în conformitate cu exigențele Legii cu privire la Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova-2020" și va fi aplicată de toate structurile de stat în procesul controalelor și supravegherii activității de antreprenoriat.

La propunerea Ministerului Justiției vor fi examinate 8 proiecte, inclusiv trei avize la inițiativele legislative ale deputaților. Printre proiecte este, în particular, completarea la art.70 (3) al Constituției „Incompatibilități și imunități". Se propune de a preciza că deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat atît la serviciu, cît și acasă. El poate fi reținut, arestat și trimis în judecată numai cu încuviinţarea Parlamentului, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă.

Va fi de asemenea examinat proiectul amendamentelor la legile cu privire la asociațiile obștești, fonduri, patronate, sindicate. În particular, la Legea privind asociațiile obștești se va introduce modificarea - în locul dreptului de a institui asociații „de către cel puțin două persoane fizice și/sau juridice" se propune de a înscrie „trei". Legea cu privire la fonduri se propune să fie completată cu: fondul nu trebuie să acorde suport politic partidelor. Se propune de a completa și Statutul patronatelor cu revendicarea că el trebuie semnat de toți membrii-fondatori la momentul instituirii patronatului. La Legea privind sindicatele se propune de a preciza unele momente. Noțiunile de uniuni profesionale prin definiție nu trebuie să fie organizații obștești, ci asociații obștești. Se propune de asemenea de a substitui sintagma „regulamentul cu privire la organizația sindicală primară" cu Statut.

Ministerul Justiției va propune o serie de completări și modificări la Codul Penal, Codul de Procedură Penală și Codul Administrativ.

Modificările și completările se referă la atenuarea pedepsei de către instanță a minorilor, condamnați pentru infracțiune de gravitate neînsemnată sau medie, dacă scopul sancționării se poate obține pe altă cale, nu prin condamnare sau plasare în instituții de învățămînt-educaționale sau curative-educaționale.

Ministerul Agriculturii va propune patru proiecte. În particular, Legea privind stabilirea principiilor generale și prescripțiilor legislației privind siguranța produselor alimentare se propune să fie completată cu cerința de a aplica la nivel legislativ sistemele și normele reacționării rapide pentru produsele alimentare și nutreț.

Ministerul Agriculturii va propune de asemenea modificări la Metodica prelevării probelor pentru controlul oficial al conținutului rezidual de pesticide pe și în plante și produse de origine vegetală, aprobată de Guvern în anul 2010. Se precizează că organ neoficial pentru supravegherea și controlul stării fitosanitare este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Ministerul dă asigurări că modificările și completările se îndeplinesc în conformitate cu cerințele a două Directive ale UE din anul 2002.

MAEIE va propune trei proiecte, inclusiv unul referitor la avizul la inițiativa deputaților.

Avizul la proiectul legii, propusă de PCRM, se referă la statutul permanent de neutralitate al RM. Se va propune de a respinge proiectul, deoarece nu există temei pentru inițierea lui. În afară de aceasta, statutul de neutralitate a RM este stipulat în Constituție.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...