37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Cerințele pentru companiile de audit care vor avea dreptul să efectueze auditul situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat

Cerințele pentru companiile de audit care vor avea dreptul să efectueze auditul situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat

14.05.20141.037 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cerințele pentru companiile de audit care vor avea dreptul să efectueze auditul situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat

A fost publicat ORDINUL Nr. 58 din  06.05.2014 cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat  şi art. 89 al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

În baza Legii nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat, care a fost supusă recent modificării, se stabilesc unele criterii și proceduri de selectare a companiilor de audit care vor avea dreptul să efectueze auditul situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.

Articolul 13 s-a completat cu următorul alineat „(3) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:

a) În anexă la licența pentru desfășurarea activității de audit să fie indicați cel puțin 2 auditori certificați, unul dintre care să aibă experiență în domeniu nu mai puțin de 5 ani,
b) Societatea de audit, precum și auditorii din cadrul societății de audit să nu aibă sancțiuni aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activității de audit de pe lângă Ministerul Finanțelor”.

Conform ordinului, s-a stabilit că documentele necesare prezentate de auditori către Secţia reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ sunt:

- carnetele de muncă ale auditorilor angajaţi în cadrul societăţii de audit; sau
- contractul individual de muncă prin cumul, după caz.

Concomitent cu prezentarea  documentelor în original se prezintă şi copiile acestora confirmate prin semnătura persoanei responsabile din cadrul societăţii de audit, cu aplicarea ştampilei acesteia. Documentele în original se vor restitui imediat după confruntarea acestora cu copiile.

Termenul-limită de prezentare a documentelor nominalizate  este 14 mai 2014.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea documentelor:
Cristina Iachim - consultant al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022262798, bir.404, adresa de e-mail:cristina.iachim@mf.gov.md.

Cerințele pentru companiile de audit care vor avea dreptul să efectueze auditul situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat

A fost publicat ORDINUL Nr. 58 din  06.05.2014 cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat  şi art. 89 al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

În baza Legii nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat, care a fost supusă recent modificării, se stabilesc unele criterii și proceduri de selectare a companiilor de audit care vor avea dreptul să efectueze auditul situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.

Articolul 13 s-a completat cu următorul alineat „(3) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:

a) În anexă la licența pentru desfășurarea activității de audit să fie indicați cel puțin 2 auditori certificați, unul dintre care să aibă experiență în domeniu nu mai puțin de 5 ani,
b) Societatea de audit, precum și auditorii din cadrul societății de audit să nu aibă sancțiuni aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activității de audit de pe lângă Ministerul Finanțelor”.

Conform ordinului, s-a stabilit că documentele necesare prezentate de auditori către Secţia reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ sunt:

- carnetele de muncă ale auditorilor angajaţi în cadrul societăţii de audit; sau
- contractul individual de muncă prin cumul, după caz.

Concomitent cu prezentarea  documentelor în original se prezintă şi copiile acestora confirmate prin semnătura persoanei responsabile din cadrul societăţii de audit, cu aplicarea ştampilei acesteia. Documentele în original se vor restitui imediat după confruntarea acestora cu copiile.

Termenul-limită de prezentare a documentelor nominalizate  este 14 mai 2014.

Persoana responsabilă de recepţionarea şi examinarea documentelor:
Cristina Iachim - consultant al Secţiei reglementarea activităţii de audit a rapoartelor financiare din cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022262798, bir.404, adresa de e-mail:cristina.iachim@mf.gov.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...