37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cerințele față de organizațiile necomerciale, pentru a beneficia de scutiri la impozitul pe bunurile imobiliare

Cerințele față de organizațiile necomerciale, pentru a beneficia de scutiri la impozitul pe bunurile imobiliare

18.05.2017782 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, organizațiile necomerciale, care corespund cerinţelor art. 52 din Codul fiscal al Republicii Moldova, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială, sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. s) din Cod.

Astfel, conform art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sunt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume:
a) asociaţia obştească - conform Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
b) fundaţia - conform Legii nr. 581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii;
c) organizaţia filantropică - conform Legii nr. 1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;
d) organizaţia religioasă - conform Legii nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie;
e) partidele politice şi organizaţiile social-politice - conform Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;
f) publicaţiile periodice şi agenţiile de presă - conform Legii presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr. 221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, organizaţiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerinţe:
a) sunt înregistrate sau create în conformitate cu legislaţia şi desfăşoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire;
a1) activitatea economică prevăzută în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire corespunde obiectivelor şi scopurilor prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire şi rezultă nemijlocit din acestea;
b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sunt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire;
d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale îndreptate în favoarea acestuia;
e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.

Dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează din data înregistrării organizației la Ministerul Justiției. Modelul cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit este elaborat de către Serviciul Fiscal de Stat.

Noţiunea de instituţie de asistenţă socială urmează a fi înţeleasa în condiţiile Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25.12.2003, care prevede principiile, obiectivele, politica, beneficiarii, formele asistenţei sociale şi sursele de finanţare a acesteia. Instituţiile de asistenţă socială asigură protecţie, ocrotire, găzduire, îngrijire, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice. Găzduirea în instituţiile de asistenţă socială se realizează atunci când menţinerea la domiciliu nu este posibilă şi poate fi dispusă în urma evaluării sociale şi socio-medicale a persoanei, cu consimţămîntul acesteia.

În categoria instituţiilor sus menţionate sunt incluse centrele şi azilurile, casele de copii.

În cazul în care organizația necomercială nu corespunde cerințelor menționate, impozitul pe bunurile imobiliare urmează a fi calculat și achitat pe principii generale.

Totodată, calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15) aprobat prin ordinul IFPS nr. 495 din 10.06.2015, se prezintă pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru obiectele scutite de impozitul pe bunurile imobiliare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...