37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cerințe mai restrictive privind aprobarea societăților de audit care vor audita sistemul bancar autohton

Cerințe mai restrictive privind aprobarea societăților de audit care vor audita sistemul bancar autohton

16.02.2016866 views Bancamea.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În contextul recomandărilor FSAP (The Financial Sector Assessment Program) și evoluțiilor reglementărilor în acest sens pe plan internațional, BNM preconizează să perfecționeze unele cerințe aferente societăților de audit independente care furnizează servicii de audit financiar anual în băncile din Republica Moldova.

Un proiect în acest sens a fost supus consultării publice de către BNM, beneficiarii proiectului de decizie fiind băncile licenţiate din Republica Moldova.

În mare parte prevederile țin de condițiile de acceptare a societății de audit de către BNM, astfel compania de audit urmează să satisfacă cumulativ următoarele criterii:
a) să aibă minimum trei ani experiență în domeniul auditului situațiilor financiare a entităților de interes public, care întocmesc situații financiare conform SIRF;
b) nu au fost situații când BNM nu a acceptat de două ori consecutiv societatea de audit pentru efectuarea auditului anual în cadrul unei bănci licențiate;
c) în ultimii trei ani aceasta nu a comis încălcări în procesul auditării, fapt confirmat de Consiliul de supraveghere a activității de audit;
d) să respecte prevederile Legii instituțiilor financiare;
e) cu referire la membrii desemnați pentru misiunea de audit:

  • cel puțin 1/3 din aceștia să aibă experiență în domeniul auditului situațiilor financiare a entităților de interes public, care întocmesc situații financiare conform SIRF;
  • cel puțin 1/3 din aceștia să dispună de certificare de calificare a auditorului instituțiilor financiare, eliberat de BNM;
  • să includă un auditor certificat CISA (auditor pentru sisteme informatice, certificat de ISACA).

Totodată se enumeră cerințele privind informația obligatorie care urmează a fi stipulate în contractul pentru efectuarea auditului încheiat între bancă și societatea de audit, informațiile și documentele care urmează a fi anexate la cererea privind obținerea acceptului BNM, termenii de prezentare a cererii, prevederi minime care se vor include în scrisoarea pentru management care urmează a fi elaborată de către societatea de audit, etc.

De asemenea proiectul restricționează efectuarea auditului extern până în cel mult 4 bănci licențiate din Republica Moldova în aceeași perioadă de gestiune.

Potrivit BNM, rezultatul scontat al implementării proiectului de decizie este perfecţionarea metodelor de supraveghere bancară şi promovarea unei guvernări corporative adecvate.

Concluzionând, vedem că accentul se pune preponderent pe comunicarea societăților de audit independente cu băncile și Banca Națională a Moldovei (în scop de supraveghere).

Comparativ cu domeniul de reglementare similar din România, există în acest sens o autoritate competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit - Camera Auditorilor Financiari din România și o autoritatea competentă în domeniul supravegherii publice a auditului statutar - Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

Camera Auditorilor Financiari din România - este persoana juridică autonomă, care funcționează ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, în domeniul auditului statutar și este responsabilă de certificarea firmelor de audit.Aceasta impune o serie de teste de cunoștință, competență și integritate firmelor de audit supuse autorizării.

Activitatea de audit statutar se efectuează numai de către auditorii statutari sau de firmele de audit care au făcut obiectul autorizării.

Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar - este instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, înființată cu scopul de a asigura supravegherea în interes public și funcționează, începând cu data de 1 ianuarie 2009, pe lângă Cancelaria Primului-Ministru. Acesta are ca obiectiv principal supravegherea publică a activității de audit statutar, potrivit cerințelor directivelor europene în domeniu.

La nivel de BNR există un Comitetul de audit care analizează și propune direcțiile strategice și politica BNR în domeniul controlului intern, managementului riscurilor, auditului intern și extern. Acesta este format din 5 membri ai Consiliului de administrație care nu fac parte din conducerea executivă a băncii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...