37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ce trebuie să știți atunci când intenționați să schimbați bani

Ce trebuie să știți atunci când intenționați să schimbați bani

20.02.20171.249 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul de a efectua operațiuni de schimb valutar, în numerar cu persoane fizice, băncile licențiate, prin intermediul punctelor de schimb, casele de schimb valutar și punctele de schimb valutar ale hotelurilor.

Stabilirea cursurilor de vânzare și cumpărare a valutelor străine

Băncile licențiate stabilesc în mod independent cursurile de vânzare și cumpărare a valutelor străine. Acestea, însă, trebuie să fie unice pentru toate persoanele fizice. În cazul în care banca sau casele de schimb valutar au mai multe filiale pot stabili cursuri de cumpărare și vânzare diferite pentru fiecare punct de schimb valutar.

Potrivit Legii privind reglementarea valutară, unitățile de schimb valutar nu au dreptul să modifice în decursul programului lor de lucru cursurile de cumpărare și vânzare. În cazul în care unitățile de schimb valutar activează 24 de ore zilnic, acestea sunt în drept să-și stabilească două perioade egale de activitate. În acest caz, pot fi stabilite cursuri de cumpărare și vânzare diferite pentru fiecare perioadă, care nu pot fi modificate pe parcursul perioadei respective.

Cursurile de cumpărare și vânzare pentru operațiunile de schimb valutar se stabilesc printr-o dispoziție a administratorului unității de schimb valutar sau a persoanei împuternicite de către acesta. Dispoziția se afișează în încăperea unității, la loc vizibil.

Comisioanele

Pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, unitățile de schimb valutar pot percepe comisioane. Mărimea comisioanelor se stabilește printr-o dispoziție a administratorului unității de schimb valutar sau a persoanei împuternicite de către acesta. Dispoziția se afișează în încăperea unității de schimb valutar la loc vizibil. Pe panoul de reclamă, informația despre comisioane se afișează utilizând același tip de caractere ca și la informația privind cursurile de cumpărare și vânzare.

Regulile pentru afișarea pe panoul de reclamă

În timpul programului de lucru, informația privind cursurile de cumpărare și vânzare stabilite și cea privind comisioanele aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice urmează a fi afișate pe panoul de reclamă, pe care este indicată și denumirea unității de schimb valutar.

La afișarea pe panoul de reclamă urmează a fi respectate următoarele condiții:

  • consecutivitatea afișării valutelor străine: primul grup de valute străine (dolar SUA, euro), al doilea grup de valute străine (rubla rusească, leul românesc, hrivna ucraineană), al treilea grup de valute străine (alte valute străine);

  • afișarea cursurilor de cumpărare și a cursurilor de vânzare în coloane separate: cursurile de cumpărare - în coloana din partea stângă, iar cursurile de vânzare - în coloana din partea dreaptă.

Verificarea banilor

La primirea valutei străine sau a monedei naționale, casierul unității de schimb valutar este obligat să verifice autenticitatea și caracterul plătibil al valutei străine sau al monedei naționale în numerar și al cecurilor de călătorie în valută străină prezentate. Unitățile de schimb valutar nu vor admite restricții privind nominalul bancnotelor în monedă națională și în valută străină și/sau privind anul de emitere a acestora dacă acestea se află în circulație. De asemenea, nu sunt în drept să refuze bancnotele considerate plătibile.

Plătibile se consideră bancnotele în moneda națională care au putere legală de plată pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv cele anunțate de către BNM pentru retragere din circulație), fără semne de contrafacere, fără deteriorări sau cu deteriorări, care întrunesc următoarele criterii: murdare, învechite, degradate nesemnificativ prin rupere; cu uzură, găuri neînsemnate, perforări, inscripții și desene străine, pete, amprente ale ștampilelor; fără colțuri, margini. Aceste criterii urmează a fi afișate în încăperea unității de schimb valutar la loc vizibil.

Totodată, unitatea de schimb valutar este obligată să efectueze operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice dacă, în momentul adresării acestora, în încăperea unității de schimb valutar există moneda națională/valutele străine solicitate. De asemenea, acestea trebuie să folosească mașina de casă și control, iar clienții să primească bonuri.

La efectuarea operațiunilor de cumpărare/vânzare a valutei străine contra altei valute străine cu persoane fizice, unitățile de schimb valutar aplică cursurile de cumpărare și vânzare a valutelor respective față de moneda națională.

Amintim că, de la mijlocul lunii martie vor intra în vigoare mai multe reguli noi. Astfel, în cazul în care ați schimbat bani la ghișeul unui schimb valutar, aveți dreptul să cereți anularea operațiunii efectuate în decurs de 30 de minute de la finalizarea acesteia.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...