37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ce taxe se achită la cumpărarea unui imobil

Ce taxe se achită la cumpărarea unui imobil

06.06.20171.183 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atunci când intenționați să achiziționați un imobil, în afară de prețul care urmează să îl plătiți pentru acesta, trebuie să fiți pregătit să suportați și cheltuielile pentru perfectarea actelor de proprietate. Ținând cont de faptul că toate contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile trebuie să fie autentificate notarial, urmează să fie plătite serviciile notariale pentru autentificarea contractului și taxa de stat pentru transferul dreptului de proprietate.

Conform Legii cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale, cuantumul plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile cu bunurile imobile, în cazul în care solicitantul este persoană fizică, se stabileşte în proporţie de 0,1% din valoarea tranzacţiei.

În cazul în care solicitantul este persoană juridică, plata pentru autentificarea tranzacţiei evaluabile cu bunurile imobile se determină conform cuantumului:

Valoarea tranzacţiei

Plata

de până la 20.000 lei

1,3%, dar nu mai puţin de 180 de lei

20.001 - 50.000 lei

1,0%

50.001 - 100.000 lei

0,9%

100.001 - 200.000 lei

0,8%

200.001 - 400.000 lei

0,6%

400.001  - 600.000 lei

0,5%

600.001 - 800.000 lei

0,3%

800.001 - 1.000.000 lei

0,2%

de la 1.000.001  lei 

0,1%

aplicând coeficientul 0,5 la efectuarea tranzacţiilor în valoare de până la 800.000 de lei.

Cuantumul minim al plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile cu bunurile imobile constituie 120 de lei.

Totodată, pentru transferul dreptului de proprietate privată asupra caselor de locuit, apartamentelor, garajelor şi a altor edificii şi construcţii, în temeiul contractelor neautentificate notarial se achită taxa de stat în valoare de 0,5% din preţul contractului, dar nu mai puţin decât valoarea indicată în registrul bunurilor imobile.

În lipsa valorii indicate în registrul bunurilor imobile, taxa de stat se determină potrivit prevederilor pct. 2.2.1 alin.(2) din Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de instituția publică Agenția Servicii Publice și structurile teritoriale ale acesteia. Conform acestor prevederi în lipsa valorii de piaţă, calculate în scopul impozitării, tariful  se calculează în modul următor:

  • în cazul terenurilor - aplicând cuantumul în cotă procentuală al tarifului variabil la preţul normativ al pământului, în conformitate cu Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului;
  • în cazul caselor individuale de locuit cu accesorii, al apartamentelor, al încăperilor izolate, al altor construcţii - aplicând cuantumul în cotă procentuală al tarifului variabil la valoarea de inventariere a bunului imobil, determinată pentru efectuarea tranzacţiilor şi înscrisă în dosarul cadastral, ajustată la valoarea de piaţă, cu aplicarea coeficienţilor: 0,5 - pentru localităţile rurale; 0,8 - pentru localităţile urbane, cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi; 9,2 - pentru municipiul Chişinău şi 4,1 - pentru municipiul Bălţi;
  • în cazul obiectivelor cu destinaţie comercială, de producţie, socială, culturală - aplicînd cuantumul în cotă procentuală al tarifului variabil la valoarea de bilanţ a bunului imobil;
  • în lipsa înscrierii valorii de inventariere sau a valorii de bilanţ, tariful se stabileşte în sumă fixă conform unei formule prevăzute de lege.

O altă taxă, care urmează a fi achitată la achiziționarea unui imobil, este cea pentru operarea modificărilor în cadrul Registrului Bunurilor Imobile, astfel încât să vă înscrieți dreptul de proprietate. Costul serviciului diferă în funcție de numărul de zile în care se eliberează actul și localitatea în care este amplasat bunul.

De asemenea, cumpărătorul trebuie să verifice dacă a fost achitat impozitul pentru bunurile imobiliare. Acest impozit se achită anual de către proprietarii apartamentelor. Și asta pentru că, în caz că va cumpăra apartamentul, riscă să achite și acest impozit.

Totodată, la finalul anului fiscal, vânzătorul are obligația să achite impozitul pe venit sau pe sporirea/diminuarea de capital.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...