37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce schimbări se preconizează conform Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016?

Ce schimbări se preconizează conform Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016?

05.02.20162.406 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 5 februarie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 38 din 01.02.2016, conform căreia a fost aprobat Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016.

Prin urmare, în trimestrul IV al acestui an, vor fi aprobate următoarele legi noi:

 • Legea contabilității - conform Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului;
 • Legea privind activitatea de audit - conform Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului;
 • Codul vamal al Republicii Moldova - conform Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar* (CELEX: 31992R2913)
  *Abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (CELEX: 32013R0952), și
  Titlul I și II din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

Tot în 2016, trimestrul IV, s-a preconizat de a se modifica Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal și Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal. Aceste modificări urmează a fi făcute în baza Directivei 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe.

Fundamentul de elaborare și modificare a actelor menționate mai sus este Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Instituția responsabilă este Ministerul Finanțelor.

Această hotărâre intră în vigoare din data de astăzi, 5 februarie, data publicării.

În Monitorul Oficial de astăzi, 5 februarie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 38 din 01.02.2016, conform căreia a fost aprobat Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016.

Prin urmare, în trimestrul IV al acestui an, vor fi aprobate următoarele legi noi:

 • Legea contabilității - conform Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului;
 • Legea privind activitatea de audit - conform Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului;
 • Codul vamal al Republicii Moldova - conform Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar* (CELEX: 31992R2913)
  *Abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (CELEX: 32013R0952), și
  Titlul I și II din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

Tot în 2016, trimestrul IV, s-a preconizat de a se modifica Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal și Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal. Aceste modificări urmează a fi făcute în baza Directivei 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe.

Fundamentul de elaborare și modificare a actelor menționate mai sus este Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Instituția responsabilă este Ministerul Finanțelor.

Această hotărâre intră în vigoare din data de astăzi, 5 februarie, data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...