37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ce sancțiuni riscă contribuabilul dacă, în cadrul controlului fiscal, nu prezintă documentele contabile?

Ce sancțiuni riscă contribuabilul dacă, în cadrul controlului fiscal, nu prezintă documentele contabile?

10.11.20171.329 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat, în caz de control al respectării legislației fiscale, să prezinte, la prima cerere, persoanelor cu funcții de răspundere ale organelor cu atribuții de administrare fiscală documentele de evidență, dările de seamă fiscale și alte documente și informații privind desfășurarea activității de întreprinzător, calcularea și achitarea la buget a impozitelor și taxelor și acordarea facilităților, să permită accesul, în cazul ținerii evidenței computerizate, la sistemul electronic de contabilitate.

În cazul neprezentării, în cadrul controlului de către agentul economic a documentelor de proveniență a mărfii, funcționarul fiscal va specifica în actul de control lipsa documentelor și va solicita explicații de la persoana abilitată cu funcții de răspundere.

La examinarea cazului de încălcare fiscală, inacțiunea agentului economic privind neprezentarea documentelor de proveniență a mărfii la prima cerere va fi considerată ca împiedicare a controlului fiscal, manifestată prin neprezentarea de explicații, date, informații și documente, necesare Serviciului Fiscal de Stat, asupra problemelor care apar în timpul controlului și, ca urmare, agentul economic urmează a fi sancționat, potrivit prevederilor art. 253 alin. (1) din Codul fiscal cu o amendă în mărime de 5.000 de lei.

Prezentarea ulterioară momentului efectuării controlului fiscal a documentelor de proveniență a mărfurilor nu exonerează contribuabilul de răspunderea stabilită la art. 253 alin. (1) din Codul fiscal.

Art. 253 alin. (11) din Codul fiscal prevede că neprezentarea, prezentarea tardivă a informaţiei şi/sau prezentarea informaţiei neautentice conform prevederilor art.197 alin.(32) şi art.229 alin.(22) se sancţionează cu amendă de 3.000 de lei.

La fel, neexecutarea deciziei organului cu atribuţii de administrare fiscală de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului se sancţionează cu amendă în proporţie de 30% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor. Neexecutarea sau executarea neconformă a prevederilor art.197 alin.(32) şi (33), şi ale art. 229 alin.(22) se sancţionează, pentru fiecare încălcare, cu amendă în proporţie de 30% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale.

Pentru neexecutarea cerinţelor din citaţia SFS, persoanele fizice se sancţionează cu o amendă în mărime de 500 de lei, persoanele juridice - în mărime de 5.000 de lei, iar neexecutarea cerinţelor din citaţia bancară se sancţionează cu amendă de 5.000 de lei. Amenzile respective nu se aplică în cazul în care persoanele prezintă documente justificative în partea ce ţine de imposibilitatea prezentării acestora la SFS.

Același articol prevede că prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) se sancţionează cu amendă în mărime de 2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei.

Prezentarea informaţiei neautentice se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei. De asemenea, neprezentarea informaţiei se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...