37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Ce reţineri se vor efectua din despăgubirea pentru absenţa forţată de la muncă?

Ce reţineri se vor efectua din despăgubirea pentru absenţa forţată de la muncă?

07.07.2010 4.968 views

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ce reţineri se vor efectua din despăgubirea pentru absenţa forţată de la muncă?

 

Ce reţineri se vor efectua din despăgubirea pentru absenţa forţată de la muncă achitată conform art.90(2) din Codul muncii, în cazul eliberării nelegitime din serviciu a angajatului?

 

Conform art.90 (2) a) din Codul muncii, în cazul eliberării nelegitime din serviciu a angajatului, angajatorul este obligat să îi achite acestuia o despăgubire pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la muncă într-o mărime nu mai mică decît salariul mediu al salariatului pentru această perioadă.

Conform art.20 (d3) din Codul Fiscal, sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despăgubire pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat ca urmare a unei acţiuni ilegale (inacţiuni) constituie surse de venit neimpozabil.

Respectiv, din suma despăgubirii, în situaţia descrisă în întrebare nu se va reţine impozitul pe venit.

Conform art. 5 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129- XVIII din 23.12.2009, baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale este salariul lunar şi celelalte recompense.

Totodată, conform punctului 2 al anexei nr.3 a aceleiaşi legi,alte recompense” sunt definite ca orice sumă plătită de angajator angajatului său (în folosul lui) pentru lucrări sau servicii.

Pe motiv că despăgubirea nu se achită pentru lucrări sau servicii şi nu constituie salariu, din aceasta nu se vor reţine contribuţiile de asigurări sociale.

Cît priveşte reţinerea primelor de asigurare medicală, considerăm că acestea se vor reţine de la suma despăgubirii în situaţia dată. Aceasta reiese din faptul că, conform art. 4(1) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002, baza de calcul a acestor prime este salariul şi la „alte recompense”. Totodată, conform art.3 al aceleiaşi legi, „alte recompense” sunt definite ca orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Astfel, considerăm că de la suma despăgubirii, achitate angajatului în cazul eliberării acestuia nelegitime din serviciu, se vor reţine doar primele de asigurare medicală.

Totodată menţionăm că organele fiscale au opinii contradictorii referitor la această întrebare.

Spre exemplu, în Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-1003/7916 din 20.11.2009, organele fiscale sunt de acord că despăgubirea pentru absenţa forţată de la muncă (concedierea ilegală) este o sursă de venit neimpozabilă, conform art.20 d3.

Totodată, conform Scrisorii Ministerului Finanţelor nr. 17-2/1-14-853-6795 din 01.10.2009, despăgubirea pentru absenţa forţată de la muncă, în mărime nu mai mică decît salariul mediu, stabilită conform art.90 din Codul Muncii, este sursă de venit impozabilă, şi angajatorul are obligaţia să reţină impozitul pe venit conform art.88 din CF (ca din salariu).

Iar prin Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-408 din 30.04.2009, organele fiscale consideră obligatorie reţinerea din suma despăgubirii pentru absenţa forţată de la muncă a contribuţiilor de asigurări sociale şi a primelor de asigurare medicală obligatorie.

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Ca de obicei organele de stat creiaza haos

  2. vladimir spune:

    ei singuri nu shtiu ce sa faca….de aceea dau toate optiunile posibile

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...