37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ce prevede legislația in securitatea și sănătatea in muncă pentru directori?!

Ce prevede legislația in securitatea și sănătatea in muncă pentru directori?!

13.09.2016835 views HR Portal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activitatea de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, are ca scop asigurarea unor condiții de munca optime, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale a angajaților. In conformitate cu aceste reglementari, obligația de a asigura securitatea și sănătatea, în toate aspectele referitoare la munca, revine conducerii persoanei juridice iar obligațiile lucrătorilor nu exonerează de răspundere angajatorul.

Odată cu semnarea Acordului de Asociere cu UE,  R. Moldova are obligația de a asigura armonizarea legislației la normele și standardele europene. In acest context, recent au fost aprobate următoarele  Hotărîri de Guvern ce vin să transpună unele directive ale UE în materie de securitate și sănătate în muncă, după cum urmează:

1.  Hotărîrea ,,Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrații mecanice"; 

2. Hotărîrea  ,,Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care reprezintă riscuri pentru lucrători și în special de producere a unor afecțiuni dorso-lombare";

3. Hotărîrea ,,Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor" .

Un obiectiv important al legislației în materie de securitate si sănătate în muncă este informarea, instruirea și sensibilizarea persoanelor de decizie  - angajatorii, privind responsabilitățile în domeniul dat pentru asigurarea unui mediu sigur pentru toate persoanele angrenate în procesul de muncă.

Astfel, o cerință de bază este instruirea directorului unității în SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, drept confirmare a efectuării, Inspectorul de muncă, în cadrul controlului va solicita CERTIFICATUL  de absolvire a cursului de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru conducători (nivelul 1).

Conform art. 17, al Legii securității și sănătății în muncă nr. 186 - XVI din 10.07.08, instruirea conducătorilor unităților, conducătorilor locurilor de muncă, specialiștilor, lucrătorilor desemnați și reprezentanților lucrătorilor se efectuează îndată după numirea lor în funcțiile respective și periodic, cel puțin o dată în 36 de luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecție și prevenire.

Interesați de lucrurile cu adevărat importante privind aplicarea prevederilor legale în domeniul legislației și protecției muncii, dar și urmând principiul prioritar de a oferi clienților săi servicii complexe, Compania HR Portal organizează, în data de 29 septembrie 2016, cursul „Securitatea și Sănătatea în Muncă" pentru conducători.

În cadrul acestui curs veți putea afla atît noile acte normative aprobate, de care trebuie să țineți cont în cadrul activității, cît și programul prevăzut de legislație.

Avantajele cursului propus de Compania HR Portal:

-    Program informațional complex, bazat pe legislația RM;

-     Experți calificați din cadrul Inspectoratul de Stat al Muncii;

-     Suport de curs / o bază de materiale necesare pentru a fi aplicate in organizație;

-     Sală confortabilă de studii, cu dotarea tehnică necesară;

-     Certificat de urmare a cursului în SSM valabil 36 luni.

Organizatorii își propun însușirea de către ascultători a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și dobândirea capacităților de aplicare corectă în practică a procedurilor de securitate și sănătate în muncă.

Pentru mai multe informații privind organizarea cursurilor, Vă puteți adresa la:(+373) 22 920 808; (+373) 060840041 sau info@hrportal.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...