37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce este o întreprindere micro, mică și mijlocie? Află aici!

Ce este o întreprindere micro, mică și mijlocie? Află aici!

20.09.201610.018 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 16 septembrie, a fost publicată Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii. Această lege stabileşte cadrul legal de activitate al întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi măsurile de suport din partea statului pentru crearea şi dezvoltarea lor.

Scopul legii constă în promovarea dezvoltării durabile a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii prin intermediul îmbunătăţirii cadrului juridic şi a mediului economic în care sunt create şi funcţionează. Legea are ca obiective asigurarea şi creşterea competitivităţii şi performanţelor întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi facilitarea ajustării prompte la schimbările economice şi tehnologice.

O întreprindere poate fi definită ca fiind întreprindere mică şi mijlocie dacă are un număr mediu anual de salariaţi (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de până la 250 și totodată dacă realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vânzări) de până la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de până la 50 de milioane de lei, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Plafonul cifrei de afaceri și al activelor totale poate fi modificat, în funcție de evoluția indicatorilor macroeconomici, prin hotărâre de Guvern.

În funcţie de numărul mediu anual de salariaţi, de cifra anuală de afaceri sau de totalul activelor pe care le deţin, întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică în următoarele categorii:

  • întreprindere micro - întreprindere care are cel mult 9 salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 9 milioane de lei sau deţine active totale de până la 9 milioane de lei;
  • întreprindere mică - întreprindere care are de la 10 până la 49 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 25 de milioane de lei sau deţine active totale de până la 25 de milioane de lei;
  • întreprindere mijlocie - întreprindere care are de la 50 până la 249 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 50 de milioane de lei sau deţine active totale de până la 50 de milioane de lei.

Criteriul definitoriu constant folosit la clasificarea întreprinderilor mici şi mijlocii în scopuri statistice este numărul mediu anual de salariaţi.

Potrivit acestei legi, controlul de stat al întreprinderilor mici și mijlocii, pe parcursul a 3 ani de la înregistrarea lor de stat, va purta un caracter consultativ, cu excepția infracțiunilor penale. Termenul de 3 ani urmează a fi calculat de la data începerii activității ÎMM-urilor. La întreprinderile mici și mijlocii, controlul financiar-fiscal de fond se va efectua o singură dată într-o perioadă de 3 ani.

Statul va acorda facilităţi fiscale pentru dezvoltarea ÎMM-urilor prin prevederile Codului fiscal. Totodată, întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de o cotă minimă din contractele de achiziții publice după cum va fi stabilit de legislația privind achizițiile publice.

Conform articolului 15 din legea menționată, întreprinderile debutante vor beneficia de facilități fiscale sporite, de asistență financiară nerambursabilă și de suport informațional, logistic și consultativ pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării de stat.

De asemenea, întreprinderile debutante vor beneficia de scutire de la plata taxelor pentru înregistrare de stat și furnizare de informație, de garanții acordate de Fondul de garantare la creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, dar nu va depăși suma de 500 de mii de lei și de consiliere, instruire și sprijin din partea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Prezenta lege va intra în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării, adică pe data de 16 decembrie 2016. La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se abrogă.

În Monitorul Oficial din 16 septembrie, a fost publicată Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii. Această lege stabileşte cadrul legal de activitate al întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi măsurile de suport din partea statului pentru crearea şi dezvoltarea lor.

Scopul legii constă în promovarea dezvoltării durabile a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii prin intermediul îmbunătăţirii cadrului juridic şi a mediului economic în care sunt create şi funcţionează. Legea are ca obiective asigurarea şi creşterea competitivităţii şi performanţelor întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi facilitarea ajustării prompte la schimbările economice şi tehnologice.

O întreprindere poate fi definită ca fiind întreprindere mică şi mijlocie dacă are un număr mediu anual de salariaţi (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de până la 250 și totodată dacă realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vânzări) de până la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de până la 50 de milioane de lei, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Plafonul cifrei de afaceri și al activelor totale poate fi modificat, în funcție de evoluția indicatorilor macroeconomici, prin hotărâre de Guvern.

În funcţie de numărul mediu anual de salariaţi, de cifra anuală de afaceri sau de totalul activelor pe care le deţin, întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică în următoarele categorii:

  • întreprindere micro - întreprindere care are cel mult 9 salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 9 milioane de lei sau deţine active totale de până la 9 milioane de lei;
  • întreprindere mică - întreprindere care are de la 10 până la 49 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 25 de milioane de lei sau deţine active totale de până la 25 de milioane de lei;
  • întreprindere mijlocie - întreprindere care are de la 50 până la 249 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de până la 50 de milioane de lei sau deţine active totale de până la 50 de milioane de lei.

Criteriul definitoriu constant folosit la clasificarea întreprinderilor mici şi mijlocii în scopuri statistice este numărul mediu anual de salariaţi.

Potrivit acestei legi, controlul de stat al întreprinderilor mici și mijlocii, pe parcursul a 3 ani de la înregistrarea lor de stat, va purta un caracter consultativ, cu excepția infracțiunilor penale. Termenul de 3 ani urmează a fi calculat de la data începerii activității ÎMM-urilor. La întreprinderile mici și mijlocii, controlul financiar-fiscal de fond se va efectua o singură dată într-o perioadă de 3 ani.

Statul va acorda facilităţi fiscale pentru dezvoltarea ÎMM-urilor prin prevederile Codului fiscal. Totodată, întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de o cotă minimă din contractele de achiziții publice după cum va fi stabilit de legislația privind achizițiile publice.

Conform articolului 15 din legea menționată, întreprinderile debutante vor beneficia de facilități fiscale sporite, de asistență financiară nerambursabilă și de suport informațional, logistic și consultativ pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării de stat.

De asemenea, întreprinderile debutante vor beneficia de scutire de la plata taxelor pentru înregistrare de stat și furnizare de informație, de garanții acordate de Fondul de garantare la creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, dar nu va depăși suma de 500 de mii de lei și de consiliere, instruire și sprijin din partea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Prezenta lege va intra în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării, adică pe data de 16 decembrie 2016. La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se abrogă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...