37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ce document prezintă entitatea la procurarea unui imobil de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător

Ce document prezintă entitatea la procurarea unui imobil de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător

27.04.2017553 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

   În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul achiziţionării activelor de la furnizori - cetăţeni se va utiliza un formular tipizat cu regim special.

La fel, potrivit art. 19 alin. (3) din legea menționată, entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul Finanţelor.

Conform pct. 2 din Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziție a mărfurilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 130 din 30 septembrie 2010, actul de achiziţie a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmeşte de către entitate în cazul achiziţiei mărfurilor (valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti.

Prin urmare, la procurarea imobilului de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător se va întocmi formularul tipizat cu regim special "Act de achiziție a mărfurilor". Formularele actului de achiziţie a mărfurilor se eliberează de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale.

Pentru a întocmi corect actul de achiziție, consultați Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor. Documentul se întocmeşte în două exemplare. Primul exemplar se eliberează vânzătorului (proprietarului mărfurilor), iar al doilea exemplar rămâne la cumpărător.

Important de reținut: emiterea mai multor documente primare pentru unele şi aceleaşi operaţiuni se interzice, cu excepţia cazurilor în care unul dintre documentele primare cu regim special este factura fiscală.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...