37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cazurile în care poate fi dezactivată polița de asigurare medicală. Când se pierde statutul de persoană asigurată

Cazurile în care poate fi dezactivată polița de asigurare medicală. Când se pierde statutul de persoană asigurată

22.02.20181.990 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Calitatea de persoană asigurată este confirmată prin eliberarea de către asigurător, în modul stabilit, a poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. În baza acesteia, persoana asigurată beneficiază de volumul integral de asistenţă medicală, prevăzut în Programul unic şi acordat de prestatorii de servicii medicale. Potrivit Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, poliţa de asigurare este un document de strictă evidenţă şi se eliberează de asigurător în baza informaţiei actualizate şi prezentate de angajator în darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor.

La fel, documentul se eliberează în baza listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului, prezentate şi actualizate de instituţiile abilitate, indicate la art.4 alin.(9). Un alt temei de eliberare a documentului este prezentarea actelor de identitate şi altor documente care certifică dreptul de obţinere a poliţei de către persoanele obligate prin lege să se asigure în mod individual.

Totuși, acțiunea poliței de asigurare obligatorie de asistenţă medicală încetează odată cu pierderea calităţii de persoană asigurată, în cazul:

 • pierderii de către persoana asigurată din contul statului a dreptului de domiciliere în Republica Moldova;
 • expirării termenului de valabilitate a poliţei;
 • decesului persoanei asigurate.

Există situații când persoanele pot pierde calitatea de asigurat prin suspendarea acțiunii poliței de asigurare medicală. Acest lucru se întâmplă în cazul radierii de către instituţia abilitată, indicată la art. 4 alin. (9), a persoanei asigurate din lista de evidenţă nominală.

La fel, acțiunea poliției este suspendată în cazul încetării raporturilor de muncă sau a suspendării, în temei legal, a activităţii unităţii. Alte motive pentru care polița medicală poate fi suspendată sunt:

 • încorporarea în serviciul militar în termen;
 • acordarea, pe parcursul unui an calendaristic, a concediului neplătit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice;
 • suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, cu excepţia cazurilor de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani și de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la un an, conform certificatului medical.

Salariaţii ale căror poliţe de asigurare obligatorie de asistenţă medicală au fost suspendate conform alin. (5) lit. b), d) şi f) se atribuie la categoriile de persoane care se asigură în mod individual.

Comentarii

 1. Mariana spune:

  Persoanele fizice angajate prin contracte de prestari servicii se includ in Tabelul nr.2 Informația privind începerea, suspendarea și desfacerea relațiilor de muncă al darii de seama IPC18?

  1. Cimbir Ștefan spune:

   În conformitate cu alin. (3) art. 4 din Legea 1585/1998 Asigurat pentru persoanele angajate (salariate) este Angajatorul. Totodată conform art. 3 din Legea nr. 1593/2002 angajat este salariatul încadrat de angajator prin contract individual de muncă , conform Codului muncii, indiferent de termenul de angajare și forma de retribuire a muncii. Contractul de prestări servicii este un act civil conform Codului Civil. Astfel persoanele angajate prin contract civil nu se includ în Tabela nr. 2 din IPC18.
   În același context vă informez că, conform alin. 3 art. 23 din Legea 1593/2002 Persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una dintre categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea 1593/2002, care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul respectiv nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală din alte drepturi și venituri obținute pentru perioada respectivă.
   Altfel zis, persoanele trebuie să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, să ridice Adeverința de confirmare a achitării primei în sumă fixă de la Agențiile CNAM apoi să o prezinte organizației contractante pentru a nu i se reține prima de asigurare obligatorie de asistență medicală din contractul de prestări servicii.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...