37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale. Ce prevede Codul fiscal

Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale. Ce prevede Codul fiscal

04.08.20171.452 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Factura fiscală, reprezintă formularul tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hârtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile. Articolele 108 și 117 din Codul fiscal prevăd cazurile în care se prezintă facturile fiscale. Sunt, însă, și cazuri speciale de eliberare a acestora.

Potrivit articolului 1171 din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor de mărfuri, în cazul în care acestea se transportă, data eliberării facturii fiscale este data la care începe transportul lor. La efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factură fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.

De exemplu, la livrarea energiei electrice către operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice, producătorul, în baza informaţiei prezentate de furnizorii energiei electrice, eliberează factura fiscală cu divizarea volumelor în funcţie de cota T.V.A. aplicată. La fel este și în cazul livrării energiei termice şi apei calde către operatorii reţelelor de distribuţie a energiei termice şi apei calde.

Subiecţii impozabili cu T.V.A. (întreprinderile producătoare de pâine şi de produse de panificaţie, precum şi întreprinderile de prelucrare a laptelui şi a cărnii) care, pe parcursul unei zile, în conformitate cu graficul stabilit, efectuează în adresa unuia şi aceluiaşi cumpărător câteva livrări de mărfuri impozabile cu T.V.A., au dreptul la eliberarea unei singure facturi fiscale în asortimentul mărfurilor livrate pentru fiecare cumpărător (beneficiar) şi pentru volumul total de livrări efectuate pe parcursul unei zile, cu reflectarea în factură fiscală a numerelor şi a seriilor facturilor, a informaţiei pe livrări.

Conform alin. (4) al aceluiași articol, la livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pământului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării, cu anexarea informaţiei despre beneficiari, ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor.

La transmiterea dreptului de utilizare a produsului informaţional, factura fiscală se eliberează de către autor sau de titularul dreptului de autor la data stabilită pentru achitarea folosirii produsului informaţional, indiferent de faptul dacă transmiterea dreptului de autor are loc în baza contractului privind transmiterea dreptului de autor exclusiv sau neexclusiv.

Eliberarea de către comitent a facturii fiscale se efectuează la transmiterea mărfurilor la comisionar. La livrarea mărfii către cumpărător (beneficiar), comisionarul eliberează factura fiscală în nume propriu. În măsura în care execută însărcinarea comitentului, comisionarul îi eliberează factura fiscală.

Factura fiscal, eliberată de fondatorul administrării, se prezintă administratorului fiduciar. La livrarea de mărfuri, servicii către cumpărătorul (beneficiarul) final, administratorul fiduciar eliberează factura fiscală în nume propriu. Pe măsura acordării serviciului de administrare a patrimoniului, administratorul fiduciar eliberează fondatorului administrării factura fiscală.

La primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, nu se eliberează factură fiscală, cu excepţia:

  • comercializării de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă, factura fiscală eliberându-se în momentul efectuării prealabile a plăţii;
  • abonării la publicaţiile periodice impozabile cu T.V.A., precum şi prestării serviciilor de publicitate, factura fiscală eliberându-se la primirea plăţii în prealabil;
  • livrării serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil, furnizorul eliberând factura fiscală în momentul, stabilit prin contract, al efectuării plăţii pentru serviciile acordate.

Refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rând separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii.În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli.

Dacă valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri, se formează în momentul primirii lor de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor lor de consum, la expedierea mărfurilor se va elibera factura. După stabilirea valorii impozabile pe livrarea în cauză, în baza documentelor confirmative despre recepţionarea mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se vor reflecta numerele şi seriile facturilor şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza facturilor, eliberează nu mai puţin de două ori pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.

La ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile de mărfuri, de servicii după livrarea sau achitarea lor, furnizorul eliberează factura fiscală cu reflectarea în aceasta a denumirii mărfurilor, serviciilor la care a fost modificată valoarea impozabilă, a obligaţiei fiscale ajustate privind T.V.A. şi a mărimii ajustării valorii impozabile a mărfurilor, serviciilor care se indică cu semnul "minus" la micşorare şi cu semnul "plus" la majorare.

Totuși, reiterăm că începând cu 28 octombrie curent, toate entităţile ce dețin statut de plătitor de TVA, dar și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, dar care potrivit legislaţiei au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor utiliza doar formularul cu regim special "Factura fiscală". Formularul va fi folosit atât pentru documentarea livrărilor de mărfuri și servicii impozabile cu TVA, dar și a celor neimpozabile.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...