37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Casele de amanet. CNPF vrea să verifice activitatea lombardurilor

Casele de amanet. CNPF vrea să verifice activitatea lombardurilor

08.11.20171.164 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) vrea să supravegheze casele de amanet (lombardurile). În proiectul Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare, pentru anii 2018-2022, se menționează că normele actuale privind activitatea caselor de amanet cuprind unele neconcordanțe și lacune, în special în raport cu consumatorii. De asemenea, activitatea acestora nu este transparentă.

Astfel, pentru a se asigura că serviciile financiare oferite de lombarduri respectă condițiile minime de acces pentru a desfășura activități de creditare, CNPF își propune să studieze practicile europene și să identifice soluția cea mai potrivită pentru suprevegherea pieței.

Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet prevede că lombardurile sunt instituţii creditare, care oferă populaţiei posibilitatea de a-şi păstra obiectele de uz personal şi casnic, precum şi de a primi împrumuturi cu amanetarea acestor obiecte.

Capitalul statutar al lombardului nou înfiinţat, trebuie să constituie o sumă echivalentă cu cel puţin 25.000 dolari pentru localităţile municipale şi 15.000 dolari pentru localităţile rurale, conform cursului Băncii Naţionale a Moldovei, la data fondării lombardului. Capitalul social se majorează, odată cu creşterea numărului filialelor casei de amanet (lombardului), pentru fiecare filială, cu 40% de la cuantumul de bază stabilit. Mărimea sumei evaluării obiectelor recepţionate de către lombard spre păstrare şi a sumelor împrumuturilor, acordate cu amanetarea obiectelor, nu trebuie să depăşească volumul capitalului statutar.

Lombardurile stabilesc de sine stătător preţurile şi tarifele la serviciile prestate de ele. Acestea sunt autorizate să practice următoarele genuri de activităţi:

 • păstrarea obiectelor de uz personal şi casnic, care aparţin persoanelor fizice cu drept de proprietate privată;
 • acordarea împrumuturilor cu amanetarea obiectelor menţionate.

Lombardul nu are dreptul să primească în păstrare şi ca amanet:

 • valută străină;
 • hârtii de valoare;
 • obiecte care nu aparţin persoanelor fizice cu drept de proprietate privată;
 • bunuri imobiliare;
 • obiecte de anticariat sau alte obiecte vechi;
 • monede din metale preţioase;
 • metale şi pietre preţioase, care constituie materie primă, deşeuri sau obiecte cu destinaţie tehnică şi de producţie;
 • mijloace de transport (exceptând bicicletele şi motoretele);
 • resturi şi deşeuri ce conţin metale preţioase, extrase din utilaj la casarea acestuia.

Obiectele de uz personal şi casnic se primesc de către lombard în păstrare sau ca amanet pe un termen stabilit prin acordul părţilor. După expirarea lui, la cererea proprietarului, termenul de păstrare poate fi prelungit. Debitorul gajist beneficiază de dreptul de a rambursa în rate împrumutul primit. Mărimea împrumutului eliberat cu amanet nu trebuie să fie mai mică de 75 la sută din suma evaluării obiectelor de uz personal și casnic amanetate.

La amanetarea obiectelor din metale şi pietre preţioase, inclusiv cu mărgăritare, şi a ceasurilor în corp de aur împrumutul trebuie să constituie cel puţin 90 la sută din suma evaluării.

Lombardul este în drept să stabilească un nivel mai înalt al împrumutului, eliberat pe un bilet de amanet. Numărul împrumuturilor, acordate unei persoane pe bilete de amanet separate, nu se limitează. Obiectele evaluate în sumă sub 10 lei nu se primesc în păstrare sau ca amanet.

Comentarii