37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Care sunt sancțiunile pentru încălcările comise la utilizarea mașinilor de casă și control

Care sunt sancțiunile pentru încălcările comise la utilizarea mașinilor de casă și control

12.04.20171.254 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control (MCC) pentru efectuarea decontărilor în numerar, se consideră drept încălcări ale regulilor de exploatare a MCC următoarele situații:

 • nu se emite bonul de casă;
 • se emite bonul de casă de o valoare ce nu corespunde sumei real achitate;
 • nu se perfectează bonul de plată în cazurile prevăzute în Regulament;
 • se perfectează bonul de plată în cazurile prevăzute în Regulament de o valoare ce nu corespunde sumei real achitate;
 • la verificare se depistează existența unei sume de mijloace bănești excedente ce depășește o unitate convențională, care nu poate fi justificată prin datele înscrise în documentele emise de MCC sau cele înscrise în Registrul MCC;
 • apelarea la serviciile de asistență tehnică acordate de persoanele juridice sau fizice, care nu dețin autorizația de competență tehnică pentru modelul MCC respectiv, precum și returnarea MCC de la reparație fără înscrisul centrului de asistență tehnică autorizat;
 • înlocuirea memoriei fiscale se efectuează în toate cazurile în care memoria fiscală a MCC s-a umplut sau s-a defectat, precum și în cazul în care contribuabilul solicită înregistrarea MCC, scoase din evidență de la subdiviziunea SFS, procurate (arendate) de pe piața terță;
 • neutilizarea MCC, utilizarea MCC defectate, nesigilate sau neînregistrate de către SFS.

Pentru nerespectarea prevederilor, contribuabilul este pasibil de sancționare conform prevederilor Codului fiscal și Codul contravențional.

Sancțiuni fiscale pentru neutilizarea MCC

Contribuabilii care nu utilizează mașinile de casă și control sunt sancționați conform art. 254 din Codul fiscal. Sancțiunile fiscale sunt următoarele:

 • efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa MCC, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, se sancţionează cu o amendă în valoare de 7.000 de lei;
 • efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea MCC existente se sancţionează cu o amendă de 5.000 de lei;
 • neasigurarea emiterii la MCC a bonului de casă de valoarea sumei real încasate sau primite se sancționează cu amendă de 5.000 de lei;
 • utilizarea MCC defectate, care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat, se sancţionează cu 7.000 de lei;
 • neasigurarea bilanţului numerarului în MCC, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat, se sancţionează cu amendă de 5.000 de lei (sancţiunea însă nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei);
 • utilizarea MCC care nu este înregistrată, precum şi sigilată la SFS în modul stabilit se penalizează cu o amendă de 7.000 de lei;
 • folosirea terminalului de plată în numerar, care nu este înregistrat la SFS în modul stabilit, se sancţionează cu 7.000 de lei;
 • utilizarea terminalului de plată în numerar fără emiterea bonului fiscal se sancţionează cu 5.000 de lei.

Nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători și neeliberarea biletelor de călătorie se sancționează conform art. 2541 din Codul fiscal:

 • efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, fără a dispune de licenţă pentru acest gen de activitate, foaia de parcurs sau lista de control, sau contract de prestări servicii şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul când achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar, se sancţionează conducătorul mijlocului de transport cu 3.000 de lei;
 • efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban sau internaţional fără emiterea biletelor se sancţionează cu o amendă de 3.000 de lei, aplicată agentului transportator.

Încălcarea regulilor de ținere a contabilității și a evidenței în scopuri contabile se sancționează conform art. 257 din Codul fiscal:

 • neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi lipsa totală sau parţială a contabilităţii, ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal se amendează cu 5.000 de lei;
 • folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special de un alt model tipizat decât cel stabilit, precum şi folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special plastografiate sau străine se sancţionează cu amendă egală cu suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente.

Sancţiuni contravenţionale

Sancțiunile contravenționale, aplicate conform art. 2931 din Codul contravențional, pentru încălcarea regulilor de exploatare a MCC sunt:

 • exploatarea MCC fără memorie fiscală, defectate, nesigilate sau neînregistrate de/la SFS, sau în lipsa contractului valid de asistență tehnică cu prestatorul autorizat, se sancţionează cu o amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere;
 • deteriorarea premeditată a MCC ori înlocuirea premeditată a memoriei fiscale se sancţionează cu o amendă de la 45 la 90 de u.c., aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
 • degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa registrului MCC legalizat se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de u.c.;
 • lipsa MCC sau efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizare MCC sau emiterea bonului de plată fără toate elementele obligatorii, perfectarea bonului de o valoare ce nu corespunde sumei reale, se amendează cu o sumă de la 18 la 42 de u.c., aplicată persoanei fizice, cu o amendă de la 30 la 90 de u.c., pentru persoana cu funcţie de răspundere, şi cu o amendă de la 60 la 120 de u.c., aplicată persoanei juridice;
 • neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor până la expirarea termenului de arhivare se penalizează cu o amendă de la 48 la 60 de u.c.;
 • lipsa la vedere a anunțului prin care se atenționează consumatorul despre dreptul de a cere bonul de casă și obligația de a-l prezenta la examinarea eventualei reclamații se sancționează cu amendă de la 30 la 45 de u.c., aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
 • exploatarea MCC excluse din Registrul unic al MCC, precum şi a celor scoase de la evidenţă la SFS, se sancţionează cu o amendă de la 50 la 100 de u.c., aplicată persoanei fizice, de la 100 la 200 de u.c., aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi de la 200 la 300 de u.c., aplicată persoanei juridice.

Ghidul practic pentru contribuabili privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar a intrat în vigoare la 1 aprilie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...