37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Care sunt particularităţile administrării impozitului privat în anul 2010?

Care sunt particularităţile administrării impozitului privat în anul 2010?

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Care sunt particularităţile administrării impozitului privat în anul 2010?

 

Se prezintă darea de seamă pentru impozitul privat în anul 2010, sau nu?

Particularităţile administrării impozitului privat în anul 2010 sînt prevăzute în art. 11 al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23 decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 193-196 din 29 decembrie 2009, în conformitate cu care:

- subiecţi ai impunerii cu impozitul privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică;

- obiecte ale impunerii cu impozitul privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile

- cota impozitului se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării;

- achitarea impozitului se efectuează pînă la semnarea contractului de vînzare - cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ - teritoriale, în funcţie de apartenenţa bunului;

- impozitul privat nu se achită în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoanele fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;

- în cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare - cumpărare, determinate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.

Totodată, menţionăm, că legislaţia în vigoare nu prevede obligaţia prezentării unei dări de seamă cu referinţă la acest impozit.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...