37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Care sunt cotele maxime și minime ale impozitului pe bunurile imobiliare evaluate

Care sunt cotele maxime și minime ale impozitului pe bunurile imobiliare evaluate

24.08.20171.183 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit prevederilor art. 278 alin. (1) din Codul fiscal, obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele și alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție. Gradul de finalizare a construcției în scopul impozitării se determină de către experții tehnici în construcții sau de către agenții economici cu activități în domeniul expertizei tehnice.

Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri.Menționăm că, potrivit prevederilor art. 4 alin. (31) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000, bunurile imobiliare prevăzute la art. 280 din Codul fiscal, care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se impozitează în baza prevederilor Legii.

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal, după cum urmează:

a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri), pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:
- cota maximă - 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
- cota minimă - 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:
- cota maximă - 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
- cota minimă - 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie, decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele - 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a administraţiei publice locale. Aceata monitorizează deciziile consiliului local privind aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare pe teritoriul administrat, le prezintă Serviciului Fiscal de Stat în termen de 10 zile de la data adoptării lor şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor.

Totodată, trebuie de menționat că cotele specificate la lit. b) sunt fixe și nu se modifică de către autoritățile reprezentative și deliberative a administraţiei publice locale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...