37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Care contribuabili pot fi radiați din oficiu? Ce prevede legislația

Care contribuabili pot fi radiați din oficiu? Ce prevede legislația

16.10.20171.634 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Legii privind gospodăriile țărănești (de fermier) și Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, se radiază din oficiu gospodăriile țărănești, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi.

Astfel, conform art. 36 alin. (5) din Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier), subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat din oficiu radiază din Registrul fiscal de stat gospodăriile ţărăneşti care au fost înregistrate până la intrarea în vigoare a legii menționate şi care nu au efectuat reînregistrarea până la 1 ianuarie 2002.

În conformitate cu art. 26 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv se consideră că şi-au încetat activitatea şi sunt radiaţi din oficiu, dacă nu au datorii la bugetul public naţional, nu deţin maşini de casă şi de control cu memorie fiscală, nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au filiale şi reprezentanţe. Astfel, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv, adoptând decizia de iniţiere a procedurii de radiere.

Informaţia privind lipsa/existenţa datoriei la bugetul public naţional se obţine de către organul înregistrării de stat din sistemul informaţional automatizat al SFS "Contul curent al contribuabilului", prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern. În baza informației despre persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi prezentate de SFS, organul înregistrării de stat decide asupra radierii acestora din Registru de stat.

În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv ce urmează a fi radiaţi, a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse.

De asemenea, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate sau dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv şi îi radiază.

În fiecare săptămână, în Monitorul Oficial sunt publicate liste cu sute de întreprinderi radiate din oficiu. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...