37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Calculul compensaţiei pentru concediul de odihnă nefolosit

Calculul compensaţiei pentru concediul de odihnă nefolosit

08.11.2010 37.022 views

(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Calculul compensaţiei pentru concediul de odihnă nefolosit

 

În cazul în care în perioada de decontare de 3 luni, luată în calcul la determinarea salariului mediu pentru plata compensaţiei pentru concediul nefolosit, salariatul în una din luni a fost în concediu de odihnă avînd lucrate efectiv 4 zile în luna dată, şi în celelalte 2 luni fiind în concediu fără plată, cum se va determina salariul mediu? Se va include indemnizaţia pentru concediul anual in salariul mediu?

 

Conform art.119 (1) din Codul Muncii, în caz de suspendare (art.76 lit. e) şi m), art.77 lit. d) şi e) şi art.78 alin.(1) lit.a) şi d)) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

Compensaţia pentru concediul nefolosit se calculează analogic indemnizaţiei de concediu – în baza salariului mediu din ultimele 3 luni premergătoare suspendării sau încetării contractului de muncă.

Salariul mediu se calculează în corespundere cu HG privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu nr. 426 din 26.04.2004.

Astfel, conform prevederilor punctului 10 hotărîrii menţionate, salariul mediu pe o zi lucrătoare se calculează prin împărţirea salariului pe 3 luni, în care se includ toate formele de cîştig şi compensaţii, specificate la pct.3 al prezentului Mod de calculare (salariul, sporurile cu caracter compensatoriu, suplimentele pentru cumularea profesiilor, plăţile cu caracter stimulatoriu, plata pentru munca în zilele de odihnă şi sărbătoare), precum şi salariul păstrat pe durata deplasărilor, la numărul zilelor efectiv lucrate în această perioadă (inclusiv prestaţiile în zilele de odihnă şi cele de sărbătoare);

Salariul mediu pe o zi calendaristică se calculează prin înmulţirea salariului mediu pe o zi lucrătoare cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare din perioada de decontare, conform calendarului săptămînii de lucru stabilit la întreprindere, şi numărul de zile calendaristice din aceeaşi perioadă, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare menţionate la art.111 din Codul muncii.

La calcularea salariului mediu nu se iau în calcul zilele (orele) în care angajatul nu a lucrat la întreprindere, cu excepţia absenţelor imputabile angajatului, precum şi sumele băneşti plătite pentru aceste zile (ore).

Concediul anual de odihnă în care s-a aflat angajatul în decursul unei luni este prevăzut de Codul Muncii şi nu poate fi considerat ca absenţă imputabilă angajatului, deci zilele în care acesta s-a aflat în concediu nu se vor include în calcul şi nici indemnizaţia pentru concediu.

La fel cu concediul fără plată. Acesta se acordă cu acordul ambelor părţi, cît a angajatului, atît şi a angajatorului şi nu poate fi considerat ca absenţă imputabilă angajatului, deci zilele în care acesta se află în concediu fără plată nu se includ în calculul salariului mediu.

Dacă în careva din lunile perioadei de decontare de trei luni angajatul nu a lucrat şi nu a avut cîştig, luna (lunile) în cauză din perioada de decontare nu se exclude şi nu se înlocuieşte cu altă lună. Reieşind din aceasta, cele două luni, în care angajatul s-a aflat în concediu fără plată nu se vor înlocui cu alte luni.

Deci la calculul salariului mediu pentru o zi lucrătoare se vor include doar cele 4 zile efectiv lucrate şi salariul pentru ele.

Iar la calcularea salariului mediu pe zi calendaristică se vor lua în calcul toate zilele lucrătoare şi toate zilele calendaristice (cu excepţia zilelor de sărbătoare conform art.111) din ultimele 3 luni.

Ca exemplu să presupunem că angajatul s-a concediat la data de 1 noiembrie 2010. În luna august, s-a aflat în concediul anual de odihnă de pe 1 pînă pe 23, iar începînd cu 1 septembrie şi pînă la 30 octombrie s-a aflat în concediu fără plată.Respectiv angajatul efectiv a lucrat doar în zilele 24, 25, 26 şi 30 august (27 şi 31 august sunt sărbători conform art.111) şi a primit salariul pentru această perioadă 1000 lei. La situaţia de 1 noiembrie, angajatul nu a beneficiat încă de concediul de odihnă pentru anul 2009 – 28 zile calendaristice.

Astfel calculul compensaţiei pentru concediul de odihnă nefolosit poate fi efectuat în următorul tabel:

 

Luna

Nr. zile efectiv lucrate

Suma cîştigurilor

Salariul pentru o zi lucrătoare

Nr. zile lucrătoare

Nr. zile calendarisitice - sărbători

Coeficient

Nr. zile concediu nefolosit

Suma compensaţiei

August

4

1000

 

20

29

 

 

 

Septembrie

0

0

 

22

30

 

 

 

Octombrie

0

0

 

20

30

 

 

 

Total

4

1000

250

62

89

0,6966

28

4876,2

 

Astfel, suma compensaţiei pentru concediul de odihnă nefolosit va constitui 4876,2 lei.

 

Extras din Codul Muncii:

Articolul 76. Suspendarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor

e) încorporarea în serviciul militar în termen, în serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil;

m) stabilire pe termen determinat a gradului de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;

Articolul 77. Suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor

d) îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani;

e) îngrijire a copilului invalid;

Articolul 78. Suspendarea contractului individual de muncă la iniţiativa uneia dintre părţi

(1) Contractul individual de muncă se suspendă din iniţiativa salariatului în caz de:

a) concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 6 ani;

d) ocupare a unei funcţii elective în autorităţile publice, în organele sindicale sau în cele patronale;

 

Comentarii

 1. nadea spune:

  este forte bine explicat

 2. lena spune:

  ce se intimpla daca angajatorul nu achita aceasta compensatie??

 3. korina spune:

  nu vad nimic asa bine explicat

 4. Iuliana spune:

  De unde asa numar de zile calendaristice de sarbatori?
  colonita 6 ???? Cu sarbatori , fara sarbatori…

 5. svetlana Colesevscaia spune:

  Buna ziua! Demult ma maninca intrebarea cu achitarea concediului nefolosit in caz de demisie a persoanei angajate.
  Persoana a fost angajata pe 03.06.2013, din 14.04.2015 nu mai lucreaza (a cerut demisia). TImp de un an dupa contract are voie la 28 zile concediu. Pe perioada de lucru a utilizat 28 zile.
  In total se primeste ca a lucrat 1 an si 9 luni. aceste 9 luni cum se va calcula concediul nefolosit? ca 2 zile per luna sau 2.33???

 6. Cristina spune:

  buna ziua spunetimi va rog cind angajatul se elibereaza dar in ultimele 3 luni a fost in concediu fara plata , cum ii calculez zilele de concediu nefolosit ii indic lunile in care a fost in concediu fara plata sau nu?

 7. Silvia spune:

  Buna ziua, spuneti-mi va rog cum calculez concediul nefolosit la eliberare, in cazul cind in cele 3 luni, angajatul a fost in concediu din cont propriu si pe buletin ??? (18 zile)

 8. Artur spune:

  Cum se face recalcul la concediul de odihna daca m am angajat la 02.ianuarie 2016si m-am eliberat la 20 septembrie 2016 ?Nu am beneficiat de concediu de odihna anual 28 zile.

 9. natalia spune:

  Buna ziua! rog sa imi explicati de cite zile la concediul anual beneficiez, am stagiu 2 ani in domeniul invatamint, durata concediului anual de 62 zile, ultimul concediu a fost in august 2016, in luna martie ies in concediu prenatal, iar concediul anual este programat de la inceputul lunii mai! Multumesc anticipat!!!

 10. Nicolae spune:

  spuneti va rog pot beneficia la indemnizatii pentru concediu daca am lucrat de la 1 ianuarie 2016 pina la 1 iunie 2016 si nu am beneficiat in acest timp la nici un concediu ?

 11. Natalia Tofan spune:

  buna ziua .am si eu o intrebare la care va rog mult sami raspundeti. In anul 2010 (22 noiembrie) am fost angajata in calitate de invatatoare la clasele primare si prin cumul la gimnaziu. In luna aprilie a anului 2011 am iesit in concediu de maternitate . In septembrie 2013 am fost rechemata de directoarea scolii primare la munca, iar la sfirsitul anului am fost nevoita sami continui concediu de ingrijire a copilului pina la virsta de 6 ani pentru ca o alta invatatoarte se intorsese din concediu de boala. In anul 2015 luna ianuarie am fost rechemata iarasi la munca ducindumi activitatea pina in anul curent luna martie cind am solicitata concediu de odihna.Contabila nu a vrut sami acorde concediu deplin din anumite motive,adica misa acordat numai 35 de zile ca atit mi se cuvine pentru lunile lucrate.in toti acesti ani intodeauna mi sa acordat concediu de odihna doar pentru perioada lucrata. dar atunci cind am intrat la munca pentru lunile lucrate (decembrie, ianuarie ,februarie,martie) nu sau luat niciodata in nconsiderare pentru concediu. Astazi am vb cu directoarea si iam spus de faptul acesta rugindumi sami acorde concediu si pentru cele 4 luni, la care ea a refuzat pe motiv ca a trecut prea mult timp. Mentionez ca atunci cind am intrat la munca scoala era in gestiunea primariei, iar acum este la autogestiune, daca are vrio importanta. Astept raspunsul dumneavoastra.Multumesc mult.

 12. Valentina spune:

  Buna ziua, spuneti-mi va rog, daca salariatul a lucrat la Intreprindere numai 2 luni si a demisionat, beneficiaza de indemnizatie de concediu pt. perioada lucrata?

 13. ElenA spune:

  Cum calculam indemnizatia pu concediu nefolosit la demisie daca ultimii doi ani nu sunt venituri achitate din motiv ca doamna a fost in concediu pu ingrijirea copilului.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...