37.9k
Home  »  SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”   »   Calcularea amortizării unei imobilizări prin metoda unităţilor de producţie

Calcularea amortizării unei imobilizări prin metoda unităţilor de producţie

04.03.2016714 views

Exemplul 4. Conform estimărilor entităţii, cu ajutorul strungului din exemplul 3 pe parcursul duratei de utilizare pot fi fabricate 500 000 de piese. Efectiv în primul an de exploatare au fost fabricate 65 000 piese, în cel de-al doilea - 120 000, în cel de-al treilea - 140 000, în al patrulea - 120 000, în al cincilea an - 55 000 piese.

În baza datelor din exemplu, amortizarea calculată pentru o piesă este egală cu 0,114 lei (57 000 lei : 500 000 piese). Rezultatele calculelor sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Calcularea amortizării strungului conform metodei unităţilor de producţie

(în lei)

Perioada

Costul de intrare

Mărimea amortizării pe unitate de produs

Cantitatea pieselor fabricate, unităţi

Amortizarea anuală

Amortizarea acumulată

Valoarea contabilă

1

2

3

4

5 = 3 x 4

6

7 = 2 - 6

1

60 000

0,114

65 000

7410

7 410

52 590

2

60 000

0,114

120 000

13 680

21 090

38 910

3

60 000

0,114

140 000

15 960

37 050

22 950

4

60 000

0,114

120 000

13 680

50 730

9 270

5

60 000

0,114

55 000

6 270

57 000

3 000

După fabricarea a 500 000 de piese, indiferent dacă acest rezultat a fost obţinut într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă decît 5 ani, amortizarea strungului nu se mai calculează.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...