37.9k
Home  »  SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”   »   Calcularea amortizării unei imobilizări prin metoda de diminuare a soldului

Calcularea amortizării unei imobilizări prin metoda de diminuare a soldului

04.03.20161.206 views

Exemplul 5. Utilizînd datele din exemplul 3, să presupunem că entitatea aplică metoda de diminuare a soldului cu majorarea normei amortizării strungului de 2 ori.

În baza datelor din exemplu, norma majorată a amortizării constituie 40% (20% x 2). Rezultatele calculării amortizării prin metoda de diminuare a soldului sînt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

Calcularea amortizării strungului conform metodei de diminuare a soldului

(în lei)

Perioada

Costul de intrare

Norma amortizării, %

Baza de calculare a amortizării

Amortizarea anuală

Amortizarea acumulată

Valoarea contabilă

1

2

3

4

5 = [(3 x 4) : 100]*

6

7 = 2 - 6

1

60 000

40

60 000

24 000

24 000

36 000

2

60 000

40

36 000

14 400

38 400

21 600

3

60 000

40

21 600

8 640

47 040

12 960

4

60 000

40

12 960

5 184

52 224

7 776

5

60 000

40

 

7 776 - 3 000 = 4 776

57 000

3 000

* Această regulă nu se aplică pentru ultima perioadă de gestiune

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...