37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Cabinetul de miniștri a aprobat regulamentul de operare cu tichetele de masă

Cabinetul de miniștri a aprobat regulamentul de operare cu tichetele de masă

14.03.20182.403 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ședința de guvern din 12 martie curent, cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă.

Persoanele, care cad sub incidența acestui Regulament sunt:

a) operatorii care dețin licența pentru desfășurarea activității de operare cu tichetele de masă;

b) angajatorii care oferă tichete de masă salariaților în condiţiile Legii nr. 166 din 21 septembrie 2017;

c) unitățile comerciale/de alimentație publică ce prestează servicii de alimentație publică și/sau vînd produse alimentare.

Tichetele de masă, vor fi disponibile atât pe suport de hârtie cât și în formă electronică.

Evidența tichetelor de masă pe suport de hîrtie se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea, iar evidența tranzacțiilor cu tichete de masă pe suport electronic se realizează de către operatori prin intermediul unui sistem informațional care să permită stocarea datelor în condiție de protecție și siguranță.

Valoarea nominală deductibilă a ticheteor de masa este stabilită în art. 4 din Legea nr.166 din 21.09.2017, pentru care în urma acordării tichetului de masă angajatorului i se permite spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate în urma acordării tichetelor de masă conform art. 24 alin. (191 ) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Angajatorul este în drept să ofere salariaților săi, o alocație individuală de hrană, sub formă de tichet de masă, însă acesta, nu are dreptul să oblige salariatul să beneficieze de tichete de masă.

Numărul tichetelor de masă de care poate să beneficieze un salariat pe parcursul unei luni calendaristice, nu trebuie să depășească numărul de zile efectiv lucrate de către salariat la locul de muncă de bază în luna precedentă celei de acordare a tichetelor, în condițiile prevederilor contractuale.

În caz de încetare raporturilor de muncă din oricare motiv, salariatul va avea dreptul să beneficieze de tichete de masă pentru zilele efectiv lucrate de la data de 1 a lunii de concediere, pînă la ziua în care a fost concediat. Dreptul de a beneficia de tichete de masa, încetează după expirarea a 60 de zile de la data încetării raporturilor de muncă.

În cazul în care, salariatul nu și-a ridicat tichetele de masă pe suport de hîrtie în termen de 60 de zile de la data încetării raporturilor de muncă, angajatorul va restutui tichetele respective operatorilor, aceștia din urmă, fiind obligați să accepte restituirea tichetelor de masă pe suport de hîrtie pentru situația descrisă mai sus, și să asigure distrugerea acestora.

Termenul de valabilitate a tichetului de masă, este de 6 luni. Pentru tichetele de masă pe suport de hîrtie perioada de valabilitate începe de la data emiterii, iar pentru cele pe suport electronic, de la data transferului tichetului de masă. Angajatorul este obligat să înștiințeze lunar salariații, despre valoarea tichetelor acordate pe suportul electronic și data transferului acestora.

Salariatul, va fi obligat să prezinte angajatorului o declarație pe propria răspundere, privind beneficierea tichetelor de masă doar la locul de muncă de bază, în caz contrar, dacă salariatul beneficiează de tichete de masă de la două sau mai multe locuri de muncă concomitent, valoarea tichetelor de masă respective, constituie venituri impozabile pentru salariat.

Dacă salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, atunci locul de muncă de bază se stabilește individual de către salariat, prin prezentarea declarației pe propria răspundere angajatorului. Locul de muncă de bază în acest caz, nu poate fi schimbat mai des decît o dată pe lună.

Evidența tichetelor de masă acordate de către angajator, salariaților se va ține într-un registru, conform anexei la prezentul Regulament.

Cât privește comercializarea produselor alimentare, unitatea comercială/de alimentație publică, va elibera bon de casă în baza valorii efectiv procurate de către salariatul care achită cu tichete de masă.

În cazul în care, salariatul procură mărfuri în valoare mai mică decît valoarea nominală a tichetului, unitatea comercială/de alimentație publică nu rambursează diferența sub formă de bani, iar dacă suma depășește valoarea nominală a tichetului, atunci diferența poate fi compensată cu bani, de către salariat.

Atenție! Efectuarea operațiunilor de debitare a tichetelor de masă pe suport electronic în vederea eliberării contravalorii sub formă de bani, este strict interzisă!

La recepționarea tichetului de masă pe suport de hîrtie unitatea comercială/de alimentație publică indică pe verso-ul tichetului data recepționării și aplică ștampila, care trebuie să includă obligatoriu următoarele elemente:
a) IDNO unității comerciale/de alimentație publică;
b) Denumirea unității comerciale/de alimentație publică;
c) Inscripția „Pentru tichete de masă".

Regimul fiscal al tichetelor de masă, este reglementat de normele Codului fiscal.

Operatorii, sunt obligați să prezinte Serviciului Fiscal de Stat „Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor" conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.

Documentul integral poate fi consultat aici.

În ședința de guvern din 12 martie curent, cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă.

Persoanele, care cad sub incidența acestui Regulament sunt:

a) operatorii care dețin licența pentru desfășurarea activității de operare cu tichetele de masă;

b) angajatorii care oferă tichete de masă salariaților în condiţiile Legii nr. 166 din 21 septembrie 2017;

c) unitățile comerciale/de alimentație publică ce prestează servicii de alimentație publică și/sau vînd produse alimentare.

Tichetele de masă, vor fi disponibile atât pe suport de hârtie cât și în formă electronică.

Evidența tichetelor de masă pe suport de hîrtie se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea, iar evidența tranzacțiilor cu tichete de masă pe suport electronic se realizează de către operatori prin intermediul unui sistem informațional care să permită stocarea datelor în condiție de protecție și siguranță.

Valoarea nominală deductibilă a ticheteor de masa este stabilită în art. 4 din Legea nr.166 din 21.09.2017, pentru care în urma acordării tichetului de masă angajatorului i se permite spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate în urma acordării tichetelor de masă conform art. 24 alin. (191 ) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Angajatorul este în drept să ofere salariaților săi, o alocație individuală de hrană, sub formă de tichet de masă, însă acesta, nu are dreptul să oblige salariatul să beneficieze de tichete de masă.

Numărul tichetelor de masă de care poate să beneficieze un salariat pe parcursul unei luni calendaristice, nu trebuie să depășească numărul de zile efectiv lucrate de către salariat la locul de muncă de bază în luna precedentă celei de acordare a tichetelor, în condițiile prevederilor contractuale.

În caz de încetare raporturilor de muncă din oricare motiv, salariatul va avea dreptul să beneficieze de tichete de masă pentru zilele efectiv lucrate de la data de 1 a lunii de concediere, pînă la ziua în care a fost concediat. Dreptul de a beneficia de tichete de masa, încetează după expirarea a 60 de zile de la data încetării raporturilor de muncă.

În cazul în care, salariatul nu și-a ridicat tichetele de masă pe suport de hîrtie în termen de 60 de zile de la data încetării raporturilor de muncă, angajatorul va restutui tichetele respective operatorilor, aceștia din urmă, fiind obligați să accepte restituirea tichetelor de masă pe suport de hîrtie pentru situația descrisă mai sus, și să asigure distrugerea acestora.

Termenul de valabilitate a tichetului de masă, este de 6 luni. Pentru tichetele de masă pe suport de hîrtie perioada de valabilitate începe de la data emiterii, iar pentru cele pe suport electronic, de la data transferului tichetului de masă. Angajatorul este obligat să înștiințeze lunar salariații, despre valoarea tichetelor acordate pe suportul electronic și data transferului acestora.

Salariatul, va fi obligat să prezinte angajatorului o declarație pe propria răspundere, privind beneficierea tichetelor de masă doar la locul de muncă de bază, în caz contrar, dacă salariatul beneficiează de tichete de masă de la două sau mai multe locuri de muncă concomitent, valoarea tichetelor de masă respective, constituie venituri impozabile pentru salariat.

Dacă salariatul lucrează pentru diferiți angajatori același număr de ore, atunci locul de muncă de bază se stabilește individual de către salariat, prin prezentarea declarației pe propria răspundere angajatorului. Locul de muncă de bază în acest caz, nu poate fi schimbat mai des decît o dată pe lună.

Evidența tichetelor de masă acordate de către angajator, salariaților se va ține într-un registru, conform anexei la prezentul Regulament.

Cât privește comercializarea produselor alimentare, unitatea comercială/de alimentație publică, va elibera bon de casă în baza valorii efectiv procurate de către salariatul care achită cu tichete de masă.

În cazul în care, salariatul procură mărfuri în valoare mai mică decît valoarea nominală a tichetului, unitatea comercială/de alimentație publică nu rambursează diferența sub formă de bani, iar dacă suma depășește valoarea nominală a tichetului, atunci diferența poate fi compensată cu bani, de către salariat.

Atenție! Efectuarea operațiunilor de debitare a tichetelor de masă pe suport electronic în vederea eliberării contravalorii sub formă de bani, este strict interzisă!

La recepționarea tichetului de masă pe suport de hîrtie unitatea comercială/de alimentație publică indică pe verso-ul tichetului data recepționării și aplică ștampila, care trebuie să includă obligatoriu următoarele elemente:
a) IDNO unității comerciale/de alimentație publică;
b) Denumirea unității comerciale/de alimentație publică;
c) Inscripția „Pentru tichete de masă".

Regimul fiscal al tichetelor de masă, este reglementat de normele Codului fiscal.

Operatorii, sunt obligați să prezinte Serviciului Fiscal de Stat „Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor" conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.

Documentul integral poate fi consultat aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...