37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Câştigul salarial mediu în luna decembrie 2016

Câştigul salarial mediu în luna decembrie 2016

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Câştigul salarial mediu în luna decembrie 20161

Biroul Național de Statistică informează că câștigul salarial mediu lunar din economia națională în anul 2016 a constituit 5084,0 lei și s-a mărit față de anul 2015 în valoare nominală cu 10,3%, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de consum2) - cu 3,7%.

În luna decembrie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 6003,7 lei, înregistrând o creștere de 14,8% față de luna decembrie 2015. În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna decembrie 4492,6 lei (+8,0% față de decembrie 2015), iar în sectorul economic (real) - 6648,3 lei (+17,0% față de decembrie 2015).

Câștigul salarial mediu nominal brut în decembrie 2016, pe activități economice

Activități economice

Lei

Decembrie 2016 în % față de decembrie 2015

Total economie

6 003,7

114,8

Agricultură, silvicultură şi pescuit

4 154,0

111,9

Industrie - total

6 446,6

109,6

Industria extractivă

4 559,9

98,8

Industria prelucrătoare

5 642,4

107,8

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

12 531,9

121,6

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

5 926,4

101,5

Construcţii

5 762,3

112,0

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

5 209,7

117,0

Transport şi depozitare

5 316,3

108,3

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

3 657,5

111,1

Informaţii şi comunicaţii

11 962,2

114,7

Activităţi financiare şi de asigurări

16 536,4

154,8

Tranzacţii imobiliare

5 599,0

113,7

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

7 673,1

108,0

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

4 585,8

113,5

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

6 859,3

109,2

Învățământ

4 125,0

106,4

Sănătate şi asistenţă socială

7 061,8

128,0

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

3 399,0

109,0

Alte activităţi de servicii

10 678,5

124,5

Indicele câștigului salarial real pentru luna decembrie 2016 față de luna decembrie 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele prețurilor de consum3) a fost de 112,1%, sau în creștere cu 12,1% față de nivelul anului 2015.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender. Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați. 

2 Indicele prețurilor de consum în anul 2016 față de anul 2015, a constituit 106,4%.

3 Indicele prețurilor de consum în decembrie 2016 față de decembrie 2015, a constituit 102,4%.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...