37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Când și cum se aplică urmărirea datoriei debitoare

Când și cum se aplică urmărirea datoriei debitoare

19.06.2017969 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform prevederilor art. 205 din Codul fiscal al Republicii Moldova, urmărirea datoriei debitoare de la persoane care au sediu în Republica Moldova se face în baza listei debitorilor, prezentate de contribuabil, sau a altor informaţii de care dispune Serviciul Fiscal de Stat. În conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, pot fi urmărite datoriile debitoare de la persoane din străinătate, precum şi de la debitorii autohtoni în beneficiul contribuabililor străini. Potrivit SFS, urmărirea datoriei debitoare se efectuează şi atunci când însuşi debitorul are restanţe.

Pentru urmărirea datoriei debitoare, contribuabilul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat lista debitorilor, semnată de el (de reprezentantul său), de persoana sa cu funcţie de răspundere. La cererea SFS, datele din listă sunt confirmate documentar. Lista debitorilor trebuie să conţină, după caz:

  • denumirea (numele, prenumele) debitorului, sediul (adresa), codul fiscal, informaţia de contact;
  • conturile bancare ale debitorului, denumirea, sediul şi codul instituţiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) în care sunt deschise conturile;
  • data apariţiei datoriilor debitoare, suma totală şi scadenţa lor;
  • măsurile întreprinse de contribuabil pentru a i se plăti datoria debitoare;
  • data ultimei verificări reciproce.

În baza datelor furnizate de contribuabil, SFS verifică dacă datoriile debitoare au devenit scadente şi dacă contribuabilul are dreptul să ceară plata lor. În cazul în care dreptul de a cere plata este confirmat, SFS remite debitorului somaţia că, la data primirii ei, asupra sumelor pe care el le datorează contribuabilului s-a aplicat sechestru în cuantumul obligaţiei fiscale a acestuia şi că debitorul este obligat să stingă obligaţia fiscală.

Persoana care a primit somaţia este obligată ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să confirme sau să infirme, parţial ori total, datoria debitoare a contribuabilului indicată în somaţie. Dacă datoria este infirmată, la scrisoare se anexează copiile de pe documentele de rigoare.

Dacă suma datoriei debitoare a contribuabilului a fost confirmată sau dacă ea a fost infirmată fără anexarea documentelor de rigoare, precum şi dacă, la expirarea a 10 zile lucrătoare de la primirea somaţiei, nu i s-a răspuns Serviciului Fiscal de Stat, aceasta are dreptul să aplice debitorului, în modul corespunzător, modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscale enumerate la art. 194 alin. (1) lit. a), b) şi c).

Mai exact, are dreptul să aplice:

  • încasarea mijloacelor băneşti, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale contribuabilului, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social);
  • ridicarea de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină;
  • urmărire bunurilor contribuabilului, cu excepţia celor menționate mai sus.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...