37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Bunurile imobile vor putea fi reevaluate, pentru a fi impozitate. Câte milioane va costa procedura

Bunurile imobile vor putea fi reevaluate, pentru a fi impozitate. Câte milioane va costa procedura

20.01.20171.071 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a lansat proiectul unei hotărâri de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile. Potrivit autorilor, documentul are drept scop instituirea unui mecanism de recalculare (actualizare) a valorii estimate a bunurilor imobile în scopul impozitării. Procedura de reevaluare va costa statul între 6,5 și 10 milioane de lei anual și va fi realizată de Întreprinderea de Stat „Cadastru”.

Proiectul prevede că reevaluarea generală a bunurilor imobile în scopul impozitării  se va efectua o dată la trei ani, conform prevederilor Codului fiscal. Totodată, vor fi reevaluate toate bunurile imobile pe întreg teritoriul ţării după categorii/subcategorii de bunuri imobile, consecutivitatea reevaluării generale fiind stabilită în Regulament. De asemenea, în perioada dintre două reevaluării generale,  la solicitarea autorităţilor locale poate fi efectuată reevaluarea curentă a bunurilor imobile din localitatea concretă, surse de finanţare fiind mijloacele bugetelor locale si alte surse conform legislaţiei.

Autorii susțin că implementarea prevederilor proiectului va contribui la crearea unui cadru legal adecvat, potrivit condiţiilor de dezvoltare a pieţei imobiliare, în vederea stabilirii unor impozite obiective, reale şi adecvate.

Data evaluării categoriilor de bunuri imobile supuse evaluării masive, în scopul impozitării, reflectă preţurile medii de piaţă la situaţia din 01 iunie a anului când au fost executate lucrările de evaluare.Ultimele evaluări pentru apartamente au fost făcute la iunie 2004, pentru case individuale de locuit din localităţile urbane - 01 iunie 2005, pentru garaje şi loturi din întovărăşirile pomicole - 01 iunie 2007, pentru bunuri imobile comerciale şi industriale - 01 iunie 2009, pentru terenuri cu destinaţie agricolă cu construcţiile amplasate pe ele, care se utilizează în activitatea de întreprinzător, precum şi pentru case de locuit din localităţile rurale ale municipiilor Chişinău şi Bălţi - 1 iunie 2012.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...