37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Brokerul vamal. Drepturi, obligații, responsabilități

Brokerul vamal. Drepturi, obligații, responsabilități

04.01.20181.830 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Brokerul vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de organul de licențiere, şi care, pe principiile reprezentării directe sau indirecte, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale. Pentru obligaţia vamală apărută, brokerul vamal răspunde solidar cu plătitorul vamal.

Conform Codului vamal, raporturile dintre brokerul vamal şi persoana pe care o reprezintă se stabilesc în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare, care urmează să prevadă, în mod obligatoriu, tipul de reprezentare. Contractul menţionat se prezintă organelor vamale la cererea acestora şi justifică împuternicirile brokerului vamal de a reprezenta declarantul.

Drepturile brokerului vamal

Potrivit art. 1641 din Codul vamal, brokerul are următoarele drepturi:

 • să asiste la examinarea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate de el;
 • să înainteze demersuri la organele vamale privind efectuarea perfectării actelor vamale în afara orelor de program sau în alte locuri decât zonele de control vamal;
 • să asigure, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, cu permisiunea şi în prezenţa colaboratorului vamal, până la depunerea declaraţiei vamale, transportarea, operaţiunea de determinare a cantităţii mărfurilor, încărcarea, descărcarea, transbordarea mărfurilor, operaţiunile de ambalare a mărfurilor, precum şi deschiderea încăperilor şi spaţiilor unde se pot afla asemenea mărfuri şi/sau mijloace de transport, cu excepția cazurilor de existență a unor suspiciuni de încălcare a reglementărilor vamale;
 • să asiste la cercetarea/expertiza mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport, precum şi să ia cunoştinţă de rezultatele cercetării;
 • să ceară, conform normelor în vigoare, restituirea drepturilor de import şi de export plătite în plus;
 • să facă demersuri la organele vamale privind efectuarea corectării valorii în vamă a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate.

Obligaţiile brokerului vamal

În cadrul procedurii de vămuire a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport, brokerul vamal are următoarele obligaţii:

 • să declare mărfurile şi/sau mijloacele de transport conform procedurii stabilite de legislaţia vamală;
 • să asigure completarea corectă a documentelor vamale în conformitate cu legislaţia vamală şi a celor stabilite prin legislaţia în alte domenii;
 • să prezinte, la cererea colaboratorului vamal, documente sau alte date suplimentare necesare pentru vămuire;
 • să asigure depunerea declaraţiei vamale şi a altor acte stabilite prin legislaţia în alte domenii la biroul vamal competent, prin utilizarea sistemului informatic vamal;
 • să verifice autenticitatea documentelor şi a datelor primite de la persoana pe care o reprezintă, în dependenţă de tipul de reprezentare;
 • să prezinte, la cererea colaboratorului vamal, mărfurile şi/sau mijloacele de transport supuse declarării şi/sau controlului vamal;
 • să asiste, la cererea organului vamal, la vămuirea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport;
 • să determine, conform legislaţiei, valoarea în vamă a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate, precum şi codurile mărfurilor declarate conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor;
 • să răspundă solidar cu plătitorul vamal de achitarea drepturilor de import în termenele prevăzute de legislaţie şi să achite cuantumul drepturilor de import cuvenite bugetului de stat, în cazul în care această plată nu a fost efectuată de către titularul operaţiunii;
 • să garanteze achitarea drepturilor de import în cazul depozitării provizorii a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport la depozitul său provizoriu, precum şi în cazurile stipulate în contractul încheiat cu persoana pe care o reprezintă;
 • să organizeze şi să ţină evidenţa operaţiunilor derulate, a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport depozitate provizoriu în depozitele pe care le deţine;
 • să respecte confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor obţinute care constituie secret de stat, secret comercial, bancar sau alt secret protejat de lege, care nu sunt destinate publicităţii;
 • să elibereze persoanelor pe care le reprezintă documente justificative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, care să confirme prestarea serviciilor;
 • să respecte condiţiile de folosire şi dispunere a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport în privinţa cărora vămuirea nu este finisată, până la punerea în liberă circulaţie sau eliberarea condiţionată a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport în conformitate cu destinaţia vamală aleasă;
 • să preleveze, cu permisiunea organului vamal, din cont propriu şi până la depunerea declaraţiei vamale, probe şi mostre de mărfuri pentru efectuarea cercetării (expertizei) ori să asigure efectuarea acestei cercetări (expertize) în conformitate cu legislaţia vamală;
 • să păstreze toate documentele referitoare la operaţiunile efectuate în termenul stabilit de legislaţie;
 • să prezinte organelor vamale, la solicitarea acestora, orice informaţie privind operaţiunile vamale derulate;
 • să furnizeze organelor vamale informaţia deţinută cu privire la orice încălcare a prevederilor vamale şi fiscale.

Brokerul vamal poartă răspundere pentru încălcarea legislaţiei în vigoare în cazul în care nu va demonstra că încălcarea se datorează culpei persoanei pe care o reprezintă. Acesta, însă, nu este responsabil pentru:

 • nerespectarea condiţiilor destinaţiei vamale alese de către persoana care trece mărfuri şi/sau mijloace de transport;
 • nerespectarea regulilor de marcare a mărfurilor cu timbru de acciz;
 • efectuarea operaţiunilor valutare legate de trecerea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport peste frontiera vamală a Republicii Moldova;
 • alte acţiuni care nu pot fi puse în culpa lui.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...