37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   BNM a diminuat ratele de bază la principalele operaţiuni de politică monetară! Ratele de dobândă la creditele şi depozitele overnight – în scădere

BNM a diminuat ratele de bază la principalele operaţiuni de politică monetară! Ratele de dobândă la creditele şi depozitele overnight – în scădere

31.03.2016501 views Bani.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Banca Naţională a diminuat rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2 puncte procentuale, de la 19 la 17 la sută anual. O decizie în acest sens a fost adoptată astăzi, prin vot unanim, la şedinţa Comitetului executiv al BNM.

De asemenea, se diminuează ratele de dobândă la creditele overnight cu 2 puncte procentuale de la 22 până la 20 la sută anual, precum şi la depozitele overnight tot cu 2 puncte procentuale, de la 16 până la 14 la sută anual. 

Mai mult, Banca Naţională a decis să menţină norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul de 14 la sută din baza de calcul. Totodată, se menţine şi norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă la nivelul de 35 la sută din baza de calcul.

Analiza indicatorilor macroeconomici recenţi relevă atenuarea continuă a ritmului anual al inflaţiei, deşi aceasta încă se menţine peste limita superioară a intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflaţiei de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflaţiei pentru luna februarie 2016 a înregistrat nivelul de 10.3 la sută sau cu 3.1 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă. Temperarea accentuată a ritmului inflaţionist s-a produs datorită diminuării contribuţiilor din partea preţurilor la produsele alimentare, inflaţiei de bază şi a preţurilor reglementate.

Diminuarea continuă a ratei anuale a inflaţiei în luna februarie este în concordanţă cu ultima prognoză a BNM (publicată în luna februarie 2016) şi validează corectitudinea deciziilor de politică monetară din anul 2015. Totuşi, încetinirea ritmului anual al inflaţiei se produce mai rapid decît s-a estimat anterior.

În luna februarie 2016, rata anuală a inflaţiei de bază s-a situat cu 3.6 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 10.6 la sută.

Activitatea economică în anul 2015, a înregistrat o diminuare de 0.5 la sută, fiind cu 5.1 puncte procentuale inferioară celei din anul 2014. Această evoluţie a fost determinată, preponderent, de seceta din anul 2015 cu implicaţii negative asupra sectorului agricol, dar şi de diminuarea cererii interne şi investiţiilor pe fondul deteriorării climatului economic regional. Creşterea economiei naţionale a fost susţinută de deprecierea monedei naţionale faţă de dolarul SUA, ameliorând astfel competitivitatea produselor autohtone.

Totodată, în trimestrul IV 2015, PIB a consemnat o reducere de 3.3 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2014. Din perspectiva utilizărilor, dinamica respectivă este determinată de reducerea accentuată a consumului final al gospodăriilor populaţiei cu 3.5 la sută pe fondul stagnării veniturilor disponibile în termeni reali, iar formarea brută de capital fix s-a diminuat cu 2.9 la sută. Importurile s-au redus cu 8.4 la sută în perioada de referinţă sub incidenţa diminuării cererii interne şi deprecierii monedei naţionale, iar exporturile fiind uşor inferioare cu 0.5 la sută celor din trimestrul IV 2014. Pe categorii de resurse, evoluţia negativă a PIB a fost determinată, în principal, de scăderea accentuată a valorii adăugate brute din agricultură. Astfel, în trimestrul IV 2015, agricultura a consemnat un declin de 18.3 la sută comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2014. Evoluţii negative, dar care au generat un impact mai mic, au fost semnalate în comerţ, industrie şi construcţii.

Din perspectiva cererii de consum, în luna ianuarie 2016, ritmul anual de creştere al salariului mediu real pe economie a constituit minus 3.4 la sută, fiind cu 2.0 puncte procentuale superior celui din luna decembrie 2015. Transferurile de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova s-au redus în ianuarie-februarie 2016 cu 12.0 la sută şi în luna februarie cu 8.1 la sută comparativ cu perioadele similare ale anului 2015.

La finele lunii februarie 2016, soldul creditelor acordate economiei s-a diminuat cu 13.0 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015. Soldul depozitelor a consemnat o diminuare de 7.0 la sută, similară celei din luna precedentă.

Ratele medii ale dobînzilor practicate de bănci la operaţiunile în moneda naţională în luna februarie 2016 au înregistrat o uşoară creştere. Astfel, rata medie a dobînzii la portofoliul de credite s-a majorat nesemnificativ cu 0.08 puncte procentuale faţă de luna anterioară, constituind 13.69 la sută. Rata medie a dobînzii aferentă depozitelor în lei a constituit 15.14 la sută, fiind în creştere cu 0.39 puncte procentuale faţă de ianuarie 2015.

Conduita politicii monetare continuă să fie configurată în funcţie de riscurile şi incertitudinile asociate evoluţiilor din mediul extern şi intern. Riscurile externe la adresa inflaţiei rămîn ridicate, avînd ca sursă activitatea economică slabă din ţările zonei euro şi continuarea recesiunii din Federaţia Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populaţiei şi cel al comerţului extern cu implicaţii asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în dinamica ulterioară a inflaţiei. Potenţialele riscuri la adresa inflaţiei de provenienţă internă decurg din amînarea aprobării politicii fiscale pentru anul 2016 şi incertitudinile cu privire la conduita politicii fiscale. Astfel, analizînd balanţa riscurilor, se anticipează un proces de reducere graduală a ritmului anual de creştere a preţurilor, inclusiv datorită bazei înalte de comparaţie din anul 2015.

În aceste condiţii, membrii Comitetului executiv al BNM, în şedinţa din 31 martie 2016, au decis prin vot unanim să diminueze rata dobînzii de politică monetară cu 2.0 puncte procentuale, de la 19.0 pînă la 17.0 la sută anual.

Decizia respectivă vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Normalizarea graduală a conduitei politicii monetare, susţinută de aşteptările cu privire la reducerea mai rapidă a ratei inflaţiei, urmăreşte favorizarea unui climat monetar capabil să revigoreze activitatea de creditare şi economisire, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitatea şi incertitudinea aferente situaţiei macroeconomice externe.

În vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

În acelaşi timp, Banca Naţională va propune în continuare lichidităţi băncilor, conform calendarului anunţat pentru anul 2016, prin operaţiuni REPO pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naţionale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale.

Reiterăm că, BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 28 aprilie 2016, conform calendarului anunţat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...