37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza geralizată a practicii fiscale privind TVA. Ordinul nr. 175 din 26.02.2014

Baza geralizată a practicii fiscale privind TVA. Ordinul nr. 175 din 26.02.2014

27.02.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
1. (28.22.16)

Are dreptul agentul economic să solicite restituirea TVA în anul 2014 pentru investiţiile capitale efectuate, începînd cu 13 ianuarie 2012, în activele materiale pe termen lung în curs de execuţie?

 În conformitate cu prevederile art.93 pct.18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung.

  Conform prevederilor art.1011 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţii impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, beneficiază de dreptul la restituirea TVA aferent acestor investiţii.

 Astfel, dreptul la restituirea TVA nu este condiţionat de faptul punerii în exploatare a activelor ce constituie obiect al investiţiilor (cheltuieli) capitale.

2. (28.22.15)

Are dreptul agentul economic să solicite restituirea TVA în anul 2014 pentru investiţiile capitale efectuate, începînd cu 13 ianuarie 2012?

        În conformitate cu prevederile art.1011 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţii impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, beneficiază de dreptul la restituirea TVA aferent acestor investiţii. 

        La rîndul său alin.(2) din acelaşi articol stabileşte că restituirea TVA se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depăşeşte 45 de zile din data depunerii cererii.

3. (28.15.34)

Care este modalitatea de corectare în cazul în care la livrarea, în anul 2014, a producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, a fost aplicată cota TVA de 20%, în condiţiile în care faţă de aceasta urma a fi aplicată cota 8%?

        Potrivit prevederilor art. 96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal în redacţia Legii nr.324 din 31.12.2013, începînd cu 01.01.2014 la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova se aplică cotei reduse a TVA în mărime de 8%. 

        Astfel, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, pentru livrările menţionate în art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal se va elibera factura fiscală cu aplicarea cotei de 8% a TVA. 

         În cazul în care în factura fiscală eliberată cumpărătorului (beneficiarului) a fost incorect reflectată cota şi suma TVA aferentă livrării în cauză, corectarea acesteia se va efectua prin eliberarea unei facturi fiscale în care: 

- în coloana 10.1 se va face referinţă la seria, numărul şi data eliberării facturii fiscale la care se efectuează corectarea; 

- în coloana 10.7 şi rîndurile 11 şi 12 se va indica cu semnul „minus” suma cu care se corectează valoarea TVA. 

        În cazul necesităţii corectării mai multor facturi fiscale eliberate unuia şi aceluiaşi cumpărător (beneficiar), poate fi eliberată o singură factură fiscală de corectare în care se va indica seria, numărul şi data eliberării fiecărei din facturile fiscale care urmează a fi corectate.

4. (28.17.17)

La ce cotă a TVA se impozitează producţia agricolă în formă naturală procurată la cota de 20% de la agenţii economici din regiunea transnistreană care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova la livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul ţării?

        În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013, începînd cu 1 ianuarie 2014, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%. 

        În acest sens, la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată procurată la cota de 20% de la agenţii economici din regiunea transnistreană care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova se impozitează la cota redusă a TVA de 8%.

5. (28.17.16)

La ce cotă a TVA se impozitează producţia agricolă în formă naturală livrată de către agenţii economici din regiunea transnistreană?

        În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013, începînd cu 1 ianuarie 2014, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%. 

         Totodată, livrarea de mărfuri persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar este reglementată de art.4 alin.(6) din Legea nr.1417 din 17.12.1997, conform căruia aceste livrări sunt supuse cu T.V.A. la cotele stabilite în art.96 lit.a), lit.b) prima liniuţă, art.103 şi 104 din titlul III al Codului fiscal. 

        Concomitent, art.96 lit.a) din Codul fiscal stabileşte livrările de mărfuri, servicii pentru care se aplică cota TVA în mărime de 20%. 

        Astfel, în conformitate cu prevederile legislative menţionate, livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată efectuată de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se impozitează cu T.V.A. la cota de 20%.

6. (28.17.15)

La ce cotă a TVA se impozitează livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală care a fost supusă unor procese tehnologice cum ar fi calibrarea, curăţarea, încrustare, ambalare, separare, tratare?

        În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013, începînd cu 1 ianuarie 2014, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu TVA la cota de 8%. 

        Astfel, conform prevederilor articolului menţionat şi explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cota de 8% a T.V.A. se va aplica la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură, dacă ca rezultat al proceselor tehnologice cărora aceasta a fost supusă nu a fost schimbată forma lor fizică şi biochimică.

7. (28.17.14)

La ce cotă a TVA se impozitează producţia agricolă în formă naturală importată şi livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul ţării?

        În conformitate cu prevederile art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013, începînd cu 1 ianuarie 2014, producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul ţării se impune cu T.V.A. la cota de 8%. 

         În acest sens, precum şi luînd în consideraţie explicaţiile Ministerului Finanţelor prezentate conform scrisorii nr.14/3-13/34 din 06.02.2014 producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată importată se impozitează cu TVA la cota-standard de 20%, iar la livrarea acesteia pe teritoriul tării se aplică cota redusă a TVA de 8%.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...