37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizata a practicii fiscale ordinul SFS nr. 451 din 16.11.2017

Baza generalizata a practicii fiscale ordinul SFS nr. 451 din 16.11.2017

16.11.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.6.3.4)
    Influențează asupra determinării bazei impozabile a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii numărul aparatelor de casă de care dispune unul și același agent economic, care se află la aceeași adresă? 

Chiar dacă mașinile de casă și de control cu memorie fiscală ce aparțin agentului economic sunt înregistrate la o singură adresă, baza impozabilă a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii nu se determină în funcție de numărul acestora, ci în funcție de genul de activitate desfășurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafața ocupată, categoria mărfurilor comercializate și a serviciilor prestate, regimul de activitate (art.297 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 297 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27 martie 2014 (publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr.99-102/251, în vigoare 25.04.2014).

Arhiva
   
Influenţează asupra determinării bazei impozabile a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială numărul aparatelor de casă de care dispune unul şi acelaşi agent economic, care se află la aceeaşi adresă? 

Nu, chiar dacă maşinile de casă şi control cu memorie fiscală ce aparţin agentului economic sunt înregistrate la o singură adresă, baza impozabilă a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială nu se determină în funcţie de numărul acestora, ci în funcţie de suprafaţa ocupată de unitatea de comerţ şi/sau prestări servicii de deservire socială, amplasarea ei, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate (art.291 alin. (1) lit. e) Codul fiscal). Secţiile de comerţ (de produse alimentare, de aparate de uz casnic, de textile, etc.) care aparţin aceleiaşi unităţi de comerţ cu amănuntul (de exemplu: magazin), nu pot apărea ca unităţi de comerţ distincte doar din considerentul că unitatea de comerţ dispune de mai multe maşini de casă şi control cu memorie fiscală.

2. (6.6.3.3)
    Care suprafață ocupată de unitățile de comerț și/sau de prestări servicii urmează să se ia ca bază impozabilă la calcularea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii - suprafața comercială sau suprafața totală a acestora?

Autoritățile deliberative ale administrației publice locale (consiliile locale) la determinarea bazei impozabile a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt în drept să stabilească în deciziile privind aplicarea taxelor locale suprafața, care va fi impozabilă (art. 297 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 297 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 47 din 27 martie 2014 (publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr.99-102/251, în vigoare 25.04.2014).

Arhiva
    Care suprafaţă ocupată de obiectele de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială urmează să se ia ca bază impozabilă la calcularea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială - suprafaţa comercială sau suprafaţa totală a acestora? 

În fiecare caz concret, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale (consiliile locale) la determinarea bazei impozabile la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, urmează să stabilească în deciziile privind aplicarea taxelor locale adoptate, criteriile în funcţie de care se determină baza impozabilă, şi anume - suprafaţa ocupată de obiectele de comerţ şi/sau prestări servicii de deservire socială (indicînd concomitent despre care suprafaţă este vorba - comercială sau totală), amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate. (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

3. (6.4.2.1)
    Cine sunt subiecți ai impunerii cu taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

Potrivit prevederilor art. 290 lit. c) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa de plasare a publicității sunt persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care plasează și/sau difuzează informații publicitare (cu excepția publicității exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, rețelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepția TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 290 lit. c) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 01.07.2016)]

Arhiva

Subiecţi ai impunerii cu taxa de amplasare a publicităţii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător: - care prestează servicii de plasare şi/sau difuzare informaţii publicitare ( cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace ( cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor); - proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare. (art. 290 lit. c) Codul fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...