37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2296 din 22.11.2013

Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2296 din 22.11.2013

26.11.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2296  din 22.11.2013

1. (4.9.46) Care sunt condiţiile în baza cărora se adoptă decizia de restituire a accizelor fără efectuarea verificării tematice sau totale?

Potrivit pct.72 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, în cazurile prevăzute în pct.11, 12, 13 şi 141 din Regulamentul menţionat, cererea de restituire a accizelor este examinată şi pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea verificării tematice sau totale, dacă simultan se respectă următoarele cerinţe: 

      a) subiectul impozabil îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani; 

     b) subiectul impozabil a beneficiat de restituirea accizelor cel puţin de trei ori şi  de la data ultimei restituiri a accizelor a trecut cel mult un an calendaristic; 

      c) în cadrul ultimei verificări tematice sau totale privind restituirea accizelor suma impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde sumei solicitate de către plătitor conform cererii depuse; 

    d) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate de către organul fiscal, nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate; 

     e) în perioada ultimelor 6 luni pînă la data depunerii cererii nu s-au depistat cazuri de utilizare a timbrelor de acciz falsificate ori nevalabile

2. (4.9.45) Va fi oare supusă examinării cererea de restituire a accizelor în lipsa declaraţiei privind accizele pentru perioada pentru care se solicită restituirea?

       Nu, deoarece potrivit pct.7 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 cererea privind restituirea accizelor, depusă la organul fiscal de stat, este supusă examinării doar în cazul în care subiectul impozabil a prezentat la organul fiscal declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală corespunzătoare.

3. (28.15.32) Cînd apare obligaţia de eliberare a facturii fiscale pentru livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii efectuate în contul plăţii pentru arenda terenurilor agricole?

        În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (4) din Codul fiscal, la livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea.

4. (28.21.39)  Subiectul impunerii cu TVA are dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă activelor primite în capitalul statutar?

    În conformitate cu art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112, li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Dreptul la trecerea în cont a TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate se asigură în baza documentelor specificate de alineatul (6) al articolului menţionat. 

    Potrivit art.93 p.3) şi p.6) din Codul fiscal, livrare de mărfuri impozabilă cu TVA reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, excepţie fiind livrările scutite de TVA. 

     Astfel, livrarea activelor destinate includerii în capitalul statutar (social) reprezintă o livrare impozabilă. 

    În acest context, transmiterea bunurilor materiale (mijloacelor fixe) de către un subiect altui subiect ca aportului la capitalul statutar constituie o livrare rambursabilă. Acest fapt se manifestă prin obţinerea dividendelor. 

     Prin urmare, suma TVA calculată de fondator la transmiterea valorilor materiale se trece în cont de către subiectul impozabil care a recepţionat bunurile în baza facturii fiscale primite.

5. (4.9.7)  Care este ordinea de solicitare a accizelor spre restituire?

        Potrivit pct.5 din Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, restituirea accizelor se efectuează la cererea contribuabilului, în urma verificării tematice sau totale, cu excepţia cazurilor în care subiectul impozabil care a depus cererea satisface condiţiile stabilite la pct.72 din Regulamentul menţionat prin decizia şefului (şefului adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial (în continuare – IFS teritorial) de la locul de deservire al contribuabilului sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS) privind restituirea accizelor contribuabililor deserviţi de Direcţia Generală a Marilor Contribuabili a IFPS (în continuare – DGMC) 

 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...