37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2275 din 15.11.2013

Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2275 din 15.11.2013

22.11.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2275  din 15.11.2013

(28.23.27) Care este modalitatea reflectării în declaraţia privind TVA a procurărilor de produse petroliere pentru a fi utilizate în cadrul realizării Programului “Compact” şi restituirea sumelor TVA aferente lor?

   Potrivit p.11 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de Acordul "Compact”, aprobat prin Hotărirea Guvernului nr 949 din 12.10.2010, entitatea de construcţie care procură şi/sau importă produse petroliere pentru a fi utilizate în cadrul realizării Programului “Compact”, achită TVA la momentul procurării şi/sau importul acestora, cu dreptul la restituirea ulterioară.

        Concomitent, conform p.13 al Regulamentului menţionat, suma TVA spre restituire pentru procurarea şi/sau importul produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”, se determină, reieşind din cantitatea/volumul produselor petroliere pentru care este prevăzută restituirea, confirmat prin scrisoarea emisă de către FPM Moldova pe blanchetă oficială cu antet şi documentul ce confirmă achitarea TVA furnizorului autohton pentru produsele petroliere procurate pe teritoriul republicii sau achitate la buget în cazul importului.

        Astfel, deoarece sumele TVA aferente documentelor de procurare şi/sau import al produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”, din start sunt destinate restituirii din buget în mărime care nu este reglementată de depăşirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate, suma TVA aferentă acestor documente solicitată spre restituire nu se va reflecta în boxa 22 a Declaraţiei privind TVA.

        Documentele ce confirmă procurarea/importul produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”, în temeiul art.118 alin.(2) al Codului fiscal, se vor înregistra în Registrul de evidenţă a procurării de mărfuri, servicii la data primirii facturii fiscale şi/sau data declaraţiei în regim liber de vamă, cu înscrierea concomitentă a valorii TVA aferente acestor procurări/importului cu semnul „minus”.

        În anexa nr.1 la Declaraţia privind TVA „Lista facturilor fiscale primite” (Forma TVA FACT) se vor înregistra facturile fiscale primite de la furnizorii autohtoni la procurarea produselor petroliere destinate utilizării în cadrul realizării Programului “Compact”.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...