37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2 din 03.01.2014

Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2 din 03.01.2014

10.01.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizata a practicii fiscale. Ordinul IFPS nr. 2  din 03.01.2014

1. (28.21.41) Cum se va perfecta Declaraţia privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului în cazul în care în diferite perioade fiscale agentul economic înregistrează: - doar livrări impozabile cu TVA? - doar livrări scutite de TVA? - livrări atît impozabile cît şi scutite de TVA?

 În cazul în care pe parcursul anului, agentul economic plătitor de TVA, înregistrează în unele perioade fiscale doar livrări impozabile cu TVA, în altele doar livrări scutite de TVA iar în altele atît livrări impozabile cît şi scutite de TVA, modalitatea de trecere în cont a sumelor TVA aferente procurărilor utilizate pentru efectuarea livrărilor în cauză va fi următoarea:

        1. În cazul în care într-o anumită perioadă contribuabilul înregistrează doar livrări impozabile sau doar livrări scutite de TVA modul de trecere în cont a TVA este prevăzut de art.102 alin.(1) şi respectiv alin.(2) din Codul fiscal, în dependenţă de regimul TVA aplicat la livrările efectuate.

        2. Pe parcursul anului, în perioadele fiscale în care se înregistrează livrări mixte, determinarea sumelor TVA ce urmează a fi trecute în cont pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA se va efectua prin aplicarea proratei, conform modului stabilit în art.102 alin.(3) al Codului fiscal.

        3. La perfectarea Declaraţiei privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului, sumele TVA aferente valorilor materiale, serviciilor care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de TVA, procurate pe parcursul întregului an, se vor recalcula prin aplicarea proratei definitive care se determină în modul stabilit în art.102 alin.(3) al Codului fiscal şi se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor.

        Diferenţa dintre suma TVA trecută în cont în perioadele fiscale precedente şi suma TVA determinată drept urmare a aplicării proratei definitive se reflectă în boxa 16 “Ajustarea TVA aferentă procurărilor” a declaraţiei pentru ultima perioadă fiscală a anului.

2. (28.21.40) Cum se vor reflecta în evidenţă, sumele TVA aferente procurărilor destinate efectuării livrărilor impozabile, care au avut loc în perioada fiscală în care se înregistrează doar livrări scutite de TVA?

        Conform art.102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili înregistraţi conform art. 112 li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

        Astfel, în cazul în care, contribuabilul, a efectuat procurări de mărfuri şi servicii în perioada fiscală în care înregistrează doar livrări scutite de TVA, dar procurările în cauză sunt destinate pentru livrările impozabile care urmează a fi efectuate în perioadele ulterioare, contribuabilul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei TVA aferentă acestor procurări.

3. (28.23.22) Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, TVA anulat pentru avansurile primite care constituie datorii compromise?

        În cazul datoriilor compromise, mecanismul de trecere în cont a sumelor TVA aferente acestora este stabilit prin art. 116 alin.(1) din Codul fiscal.

        Astfel, dacă, după includerea în declaraţia privind T.V.A. a sumei T.V.A. achitate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate pentru orice perioadă fiscală privind T.V.A.

        Suma TVA care urmează a fi trecută în cont este egală cu suma TVA achitată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate. Totodată, drept datorie compromisă este considerată datoria debitoare a întreprinderii, neachitată în termenul prevăzut de legislaţie şi neasigurată de garanţiile corespunzătoare, pentru care s-au prezentat revindecări privind nerespectarea îndeplinirii obligaţiilor şi s-a înaintat o cerere de acţiune cu privire la executarea forţată a obligaţiunilor contractuale.

        Astfel, dreptul la trecere în cont a sumei TVA aferente datoriei compromise, conform art.116 din Codul fiscal, va apărea în momentul, cînd la agentul economic, după ce a înaintat o acţiune în judecată sau în arbitraj, a expirat termenul prevăzut de legislaţie şi el dispune de decizia pronunţată de către organele menţionate, referitor la imposibilitatea perceperii datoriei de la debitor (după caz concret).

        Suma respectivă va fi inclusă în Declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală respectivă în boxa 16 „Ajustarea TVA aferentă procurărilor”

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a modului de completare a Declaraţiei privind TVA nr. 1164 din 25.10.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), cu aplicare începînd cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada ianuarie 2013].

Arhiva

(în vigoare pînă  la 02.01.2014)

În cazul datoriilor compromise, prin art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, este prevăzut mecanismul de trecere în cont a sumelor TVA aferente datoriilor compromise, potrivit cărora este determinat că, dacă suma integrală sau o parte a sumei TVA, care a fost inclusă în Declaraţia privind TVA şi achitată la buget pentru livrările de mărfuri şi servicii efectuate, se constată, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA respective pentru orice perioadă fiscală privind TVA. Adică, suma TVA care urmează a fi trecută în cont este egală cu suma TVA achitată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate. Totodată, ţinem să menţionăm, că drept datorie compromisă este considerată datoria debitoare a întreprinderii, neachitată în termenul prevăzut de legislaţie şi neasigurată de garanţiile corespunzătoare, pentru care s-au prezentat revendicări privind nerespectarea îndeplinirii obligaţiilor şi s-a înaintat o cerere de acţiune cu privire la executarea forţată a obligaţiilor contractuale. Astfel, dreptul la trecere în cont a sumei TVA aferente datoriei compromise, conform art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, va aparea în momentul, cînd la agentul economic, după ce a înaintat o acţiune în judecată sau în arbitraj, a expirat termenul prevăzut de legislaţie şi el dispune de decizia pronunţată de aceştia, referitor la imposibilitatea perceperii datoriei de la debitor (după caz concret). Suma respectivă va fi inclusă în Declaraţia privind TVA pentru perioada respectivă în boxa 12 “Procurări de mărfuri şi servicii”.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...