37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată practicii fiscale Ordinul SFS nr. 97 din 26.02.2018

Baza generalizată practicii fiscale Ordinul SFS nr. 97 din 26.02.2018

27.02.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.2.6)
    Urmează a fi anulată înregistrarea în calitate de plătitor al T.V.A., pentru subiecţii ce s-au înregistrat în baza investiţiilor capitale efectuate, ţinînd cont de anularea prevederilor art. 1121 din Codul fiscal?

Subiecţii anterior înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA în baza investiţiilor capitale efectuate, în temeiul art. 1121 din Codul fiscal, obţinând statutul de plătitor de TVA în temeiuri legale, au beneficiat de dreptul de a deduce suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător şi nu pot fi restrânşi în drepturi sau nu li se pot anula drepturile obţinute licit.

Condiţiile de anulare a înregistrării ca contribuabil al TVA sunt stabilite de art. 113 din Codul fiscal. În acest articol nu au fost efectuate modificări sau completări în sensul anulării statutului de plătitor al TVA pentru subiecţii înregistraţi în baza art. 1121 din Codul fiscal, ci doar s-a stopat procesul de înregistrare a altor subiecţi.

Prin urmare, dacă subiectul plătitor de TVA nu întruneşte condiţiile art. 113 din Codul fiscal, atunci acesta îşi păstrează dreptul de menţinere a statutului de plătitor al TVA.

2. (28.2.2)
    Care este termenul de achitare a TVA la buget aferente mărfurilor şi mijloacelor fixe, aflate în stoc la data anulării inregistrării plătitorului TVA, la procurarea cărora TVA a fost dedusă?

Asupra obligaţiei de achitare a TVA la buget, ce rezultă din calcularea TVA pe stocurile de mărfuri şi mijloace fixe la momentul anulării înregistrării TVA, se răsfrîng regulile generale de achitare stabilite de art.115(2) CF, conform căruia fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma TVA, care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă.

3. (28.2.4)
    În ce cazuri anularea înregistrării contribuabilului TVA se efectuează la iniţiativa organului fiscal?

În conformitate cu art.113 alin.(2) din Codul fiscal, organul fiscal este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în cazul în care:

b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală;
c) informaţia prezentată despre sediul subiectului şi sediul subdiviziunilor acestuia este neveridică.
d) subiectul impunerii aflat în proces de lichidare nu a depus cererea privind anularea înregistrării ca contribuabil al TVA în legătură cu lichidarea pînă la începerea controlului fiscal.

4. (28.2.1)
    Se calculează TVA la anularea înregistrării plătitorului TVA pe valoarea stocului de mărfuri şi mijloace fixe, care au fost procurate de agent economic până la primirea statutului de plătitor TVA?

În conformitate cu art.113 alin.(3) din CF, în momentul anulării înregistrării statutului de contribuabilul al TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor suma TVA a fost dedusă, și trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Astfel, în cazul în care TVA, aferenta stocurilor de mărfuri şi mijloace fixe, nu a fost dedusă, calcularea TVA nu se efectuează.

5. (28.2.5)
    Ce obligaţii privind TVA apar la anularea în calitate de plătitor al TVA în partea ce ţine de stocurile existente?

Conform prevederilor art.113 alin.(3) din Codul fiscal, în momentul anulării înregistrării contribuabilului TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri și a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, suma TVA a fost dedusă și trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piață, iar pentru activele supuse amortizării- valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă și valoarea de piață.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...