37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale privitor la TVA. Ordinul IFS nr.756 din 06.06.2013

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la TVA. Ordinul IFS nr.756 din 06.06.2013

06.06.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la TVA. Ordinul IFS nr.756 din 06.06.2013

Care este modalitatea aplicării TVA la materia primă secundară procurată pe teritoriul Republicii Moldova?

        Conform prevederile art.103 alin. (94) din Codului fiscal, începînd cu 09.11.2012, T.V.A nu se aplică materiei prime secundare, inclusiv deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora, procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi ca rezultat al activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

        Potrivit Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător unele genuri de activitate menţionate în art. 103 alin. (94) din Codului fiscal sunt pasibile licenţierii, iar unele nu sunt supuse licenţierii şi anume norma de la art.8 alin.(1) pct. 16) din lege stipulează că colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusive în stare prelurată se supune licenţierii, iar activitătile de colectare a materiei prime secundare, inclusiv deşeuri şi reziduurilor de hîrtie de carton, de cauciuc, de plastic şi sticlă (cioburi de sticlă) nu se supun licenţierii.

        Totodată, art.8 alin (2) din aceiaşi lege specifică că genurile de activitate neindicate la alin.(1) se desfăşoară fără licenţe sau fără alte acte administrative cu efect similar, cu excepţia autorizaţiilor, stabilite expres prin lege, pentru confirmarea unor cerinţe tehnice, norme separate sub un anumit aspect.

        Reieşind din cele expuse, menţionăm că TVA nu se aplică materiei prime secundare, inclusiv deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) livrate tuturor persoanelor fizice şi juridice, deoarece această activitate nu se supune licenţierii, iar livrarea de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora nu se va supune cu TVA doar în cazul efectuării livrării în adresa subiecţilor impozabili licenţiaţi.

(Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova.)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...