37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale privitor la TVA. Ordinul IFS nr. 1240 din 02.08.2013

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la TVA. Ordinul IFS nr. 1240 din 02.08.2013

20.08.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la TVA. Ordinul IFS nr. 1240 din 02.08.2013

(28.23.26)

În care boxă a Declaraţiei privind TVA se indică sumele TVA, calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă?        

 Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, suma TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 14 se indică în boxa 15 din Declaraţia privind TVA.

        Astfel, în perioada fiscală în care se ajustează valoarea mărfurilor importate, sumele TVA calculate în baza actelor constatatoare eliberate de organul vamal, atribuite la decontări cu bugetul în baza art. 102 alin. (1) şi alin. (6) din Codul fiscal, se vor indica corespunzător şi în boxa 15 din Declaraţia privind TVA.

2. (28.21.36)

Se permite trecerea în cont a sumelor TVA, calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă?

        Potrivit prevederilor art.102 alin. (1) din Codul fiscal, se permite trecerea în cont a sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile. În temeiul alin. (6) lit, b) al articolului menţionat, dreptul la trecerea în cont a TVA, aferent activelor materiale importate se realizează în baza documentului, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate.

        Valoarea impozabilă a mărfurilor importate, în temeiul art. 100 alin. (1) din Codul fiscal, o constituie valoarea lor vamală, determinată în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi impozitele şi taxele care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri, cu excepţia TVA.

        În acest sens, în situaţia în care ulterior operaţiunilor de import, are loc revizuirea valorii mărfurilor importate, în baza actelor constatatoare eliberate de organul vamal şi a documentelor ce confirmă achitarea sumelor TVA calculate suplimentar importurilor anterioare vor fi atribuite la decontări cu bugetul.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...