37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale privitor la termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale a facturii fiscale. Ordinul IFS nr. 1620 din 30.08.2013

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale a facturii fiscale. Ordinul IFS nr. 1620 din 30.08.2013

02.09.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale a facturii fiscale. Ordinul IFS nr. 1620 din 30.08.2013

1. (28.25.17)

Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile constituie până la 100 000 lei, dacă aceasta a fost eliberată în perioada începând cu 26.07.2013 până la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.118alin.(11) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)?

Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare până la modificare, termenul de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei este de 10 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, pragul minim de înregistrare al facturilor fiscale în RGEFF a fost stabilit în mărime ce depăşeşte 100 000 lei. Astfel, în cazul în care factura fiscală în care totalul valorii impozabile constituie 100 000 lei sau mai puţin, a fost eliberată în perioada 26 iulie – 09 august 2013 de către subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, aceasta nu se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale, deoarece la data parvenirii termenului limită de înregistrare a facturii fiscale obligaţia respectivă a fost anulată.

2. (28.25.16)

Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei dacă aceasta a fost eliberată în perioada începând cu 02.08.2013 până la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)?

Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare până la modificare, termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei a fost de 5 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării, fiind, totodată, majorat şi pragul minim pentru înregistrarea facturii fiscale de la 50000 la 100 000 lei. Astfel, în cazul în care factura fiscală cu valoarea impozabilă ce depăşeşte suma de 100 000 lei, a fost eliberată în perioada 02 – 09 august 2013, de către subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, termenul limită de înregistrare în RGEFF a facturii fiscale este de 10 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

3. (28.25.15)

Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile constituie până la 100 000 lei, dacă aceasta a fost eliberată în perioada începînd cu 02.08.2013 pînă la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)?

Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare pînă la modificare, termenul de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei a fost de 5 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, pragul minim de înregistrare al facturilor fiscale în RGEFF a fost stabilit în mărime сe depăşeşte 100 000 lei. Astfel, în cazul în care factura fiscală, în care totalul valorii impozabile constituie 100 000 lei sau mai puţin, a fost eliberată în perioada 02 – 09 august 2013 de către subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi nu a fost înregistrată în RGEFF, aceasta nu se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale, deoarece la data parvenirii termenului limită de înregistrare a acesteia obligaţia respectivă a fost anulată.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...