37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale privitor la organizaţiile necomerciale. Ordinul IFS nr. 1378 din 19.08.2013

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la organizaţiile necomerciale. Ordinul IFS nr. 1378 din 19.08.2013

23.08.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la organizaţiile necomerciale. Ordinul IFS nr. 1378 din 19.08.2013

1. (29.5.8) Cum urmează de a se reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit scutire de plata impozitului pe venit de către organizaţia necomercială?

În cazul care organizaţia necomercială corespunde condiţiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, prin depunerea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune (aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 80 din 10.07.2012), aceasta este scutită de plata impozitului pe venit. Prin urmare, la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în baza datelor din evidenţa financiară se stabileşte venitul impozabil precum şi impozitul pe venit al entităţii. Scutirea de plata impozitului pe venit în baza cererii depuse determină obligaţia de completare a anexei 6D din Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. De asemenea, se va ţine cont şi de Ordinul IFPS „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit” nr. 1080 din 10.10.2012, care stabileşte codurile aferente facilităţilor fiscale. Suma impozitului pe venit nesupusă achitării, determinată în anexa 6D se reflectă în rîndul 130 a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.           

2. (29.5.7) Cum urmează de a se impozita veniturile obţinute de organizaţia necomercială, în cazul în care acestea sunt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în statut?

Potrivit art. 52 alin. (7) din Codul fiscal, organizaţiile necomerciale care utilizează contrar destinaţiei mijloacele cu destinaţie specială sau folosesc proprietatea, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară în scopuri neprevăzute în statut, în regulament sau în alt document de constituire calculează şi achită impozitul pe venit la cota prevăzută la art.15 lit.b) din Codul fiscal din suma utilizată contrar destinaţiei.    

3. (29.5.6) Care tip de declaraţie urmează să prezinte organizaţiile necomerciale?

Potrivit articolului 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. Prin urmare, organizaţiile necomerciale urmează să prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012.        

4. (29.5.5) Dacă organizaţia necomercială este scutită de plata impozitului pe venit, aceasta are obligaţia de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit?

Potrivit articolului 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. Astfel, dat fiind faptul că art. 52 din Codul fiscal stabileşte în calitate de facilitate fiscală scutirea de plată impozitului pe venit, organizaţia necomercială în calitate de persoană juridică are obligaţia de a determina venitul impozabil completând Declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi obligaţia fiscală (forma VEN 12), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012., după caz.

5. (29.5.4) Cum se acordă scutirea de plata impozitului pe venit pentru organizaţiile necomerciale?

Regimul fiscal de impunere a venitului organizaţiilor necomerciale este stabilit de art. 52 din Codul fiscal. Este de menţionat că în cazul care organizaţia necomercială corespunde condiţiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, prin depunerea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit pînă la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune (aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor pentru aprobarea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale, Nr. 80 din 10.07.2012), aceasta este scutită de plata impozitului pe venit.        

6. (29.5.3) Interdicţia stabilită la art. 52 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, se răsfrînge asupra salariilor achitate angajaţilor organizaţiei necomerciale?

În vederea beneficierii de scutirea de plata impozitului pe venit, de comun cu alte condiţii stabilite de art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, organizaţia necomercială urmează să nu folosească mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat. Ţinînd cont de normele stabilite, în această categorie nu se include salariul angajaţilor organizaţiei necomerciale.         

7. (29.5.2) Care sunt condiţiile în baza cărora organizaţiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?

Potrivit art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Totodată, alineatul (2) al articolului menţionat, stabileşte că organizaţiile necomerciale sînt scutite de plata impozitului pe venit în cazul în care corespund următoarelor cerinţe: a) sînt înregistrate sau create în conformitate cu legislaţia şi desfăşoară activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire; b) în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire este indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau a proprietăţii între fondatori şi membri ai organizaţiei sau între angajaţii ei, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale; c) mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară, proprietatea organizaţiei sînt utilizate în scopurile prevăzute de statut, de regulament sau de alt document de constituire; d) nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat; e) nu susţin partidele politice, blocurile electorale sau candidaţii la funcţii în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau din proprietate pentru finanţarea acestora.

 8. (29.5.1) Se aplică regimul fiscal reglementat de capitolul 71 din Codul fiscal pentru organizaţiile necomerciale?

Regimul fiscal aplicabil organizaţiilor necomerciale este reglementat de art. 52 din Codul fiscal. Totodată, este de menţionat că organizaţia necomercială, conform art.5 pct.14) din Codul fiscal, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului şi care nu foloseşte vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare. În acelaşi context este de menţionat că potrivit art. 541 din Codul fiscal, subiecţii impozitului cu impozitul pe venit din activitatea operaţională sunt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali. Prin urmare, prevederile Capitolului 71 din Codul fiscal, nu pot fi aplicate faţă de organizaţiile necomerciale, dat fiind faptul că acestea nu pot fi calificate ca agenţi economici.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...