37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale privitor la impozitarea cu acciz. Ordinul IFS nr.781 din 19.06.2013

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la impozitarea cu acciz. Ordinul IFS nr.781 din 19.06.2013

25.06.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la impozitarea cu acciz.Ordinul IFS nr.781 din 19.06.2013

Care sunt tutunurile, supuse unor procese de prelucrare, care se atribuie la poziţia  tarifară 2403 şi se impozitează cu accize?

 Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de Serviciul Vamal.

        Pentru o clasificare corectă conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova a produselor este necesar de avut caracteristicile clare ale acestora, cunoscînd procesul de producere, dimensiunile, gradul de prelucrare, etc.

        În linii generale la poziţia tarifară 2403 se include tutunul cu un grad superior de prelucrare celui de la poziţia 2401 şi include următoarele forme:

1)Tutunul pentru fumat, cu sau fără înlocuitori în orice proporţie de exemplu, tutun prelucrat pentru folosire la pipe sau pentru făcut ţigarete.

2)Tutunul pentru mestecat, puternic fermentat şi sosat.

3)Tutunul pentru prizat, mai mult sau mai puţin aromat.

4)Tutunul presat sau alcoolizat pentru fabricarea tutunului de prizat.

5)Înlocuitorii de tutun prelucraţi, de exemplu amestecuri pentru fumat care nu conţin tutun.

6)Tutunurile ,,omogenizate” sau ,,reconstituite” obţinute prin aglomerarea particulelor provenite din frunze, rămăşiţe sau praf de tutun, chiar pe un suport (de exemplu o foiţă de celuloză din tulpina de tutun). Aceste tutunuri se prezintă în general în formă de foi rectangulare sau benzi. Se pot folosi fie sub acestă formă (pentru înfăţişare) fie în formă tocată (ca umplutură pentru ţigări de foi sau ţigarete).

7)Extracte şi esenţe de tutun, lichide obţinute prin presarea frunzelor umede sau prin fierberea resturilor de tutun în apă. Ele sunt folosite în special pentru fabricarea de insecticide şi parazicide.

        Spre exemplu la poziţiatarifară 2403 se clasifică:

-Tutun prelucrat prin mărunţire, tăiere (este tăiat la dimensiuni stabilite tutunul pregătit pentru fumat);

-Tutun infuzie.

        La mărfurile de la poziţia tarifară 2401, care nu sînt supuse accizelor se clasifică tutunul brut care include următoarele forme:

-Tutunul în stare naturală, sub formă de plante întregi sau frunze şi frunzele uscate sau fermentate, aceste frunze putînd fi întregi sau parţial tăiate, rupte sau decupate chiar sub formă regulată, dar cu condiţia ca să nu fie produs gata pentru fumat.

-Frunzele de tutun, amestecate, curăţate de pe tulpină/ cojite, apoi îmbibate cu un lichid de o compoziţie corespunzătoare, pentru a preveni mucegăirea şi secarea şi deasemenea pentru a conserva aroma, se clasifică de asemenea la această poziţie.

-Deşeurile de tutun cum ar fi tijele, peţioluri, nervuri, prafuri, resturilerezultate din mănuirea frunzelor de tutun, sau rezultate de la fabricarea produsului finit.

        Spre exemplu la această poziţie tarifară se clasifică:

- Tutun fără nervură;

- Fărărmituri de tutun;

- Tutun nefermentat;

- Tutun fermentat

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...