37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale privitor la aplicarea cotei „zero” a TVA la efectuarea livrărilor specificate la art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal . Ordinul IFS nr. 1625 din 03.09.2013

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la aplicarea cotei „zero” a TVA la efectuarea livrărilor specificate la art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal . Ordinul IFS nr. 1625 din 03.09.2013

03.09.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la aplicarea cotei „zero” a TVA la efectuarea livrărilor specificate la art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal . Ordinul IFS nr. 1625 din 03.09.2013

(28.18.4)

Care este perioada de aplicare a cotei „zero” a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art.4 alin.(135) lit.a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului ?

(Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova).

În conformitate cu prevederilor art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, municipiul Chişinău, pentru anii 2013–2014 se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea TVA la cota zero. Astfel, de către Legiuitor a fost specificat în mod expres că aplicarea cotei „0" a TVA pentru livrările corespunzătoare este stabilită pentru perioada anilor 2013-2014, fără a fi divizată această perioadă. Prin urmare, cota „0" a TVA se aplică pentru toate livrările specificate în art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.l417-XIII din 17.12.1997, efectuate în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2014.

[în temeiul art.I din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 213 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 159-160 din 023.07.2013, în vigoare de la 23.07.2013]

2. (28.18.3)

Care este modalitatea de confirmare a destinaţiei livrărilor drept corespunzătoare reparaţiei clădirii Parlamentului RM, în vederea aplicării cotei „zero” a TVA la efectuarea livrărilor specificate la art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr,1417-Xin din 17.12.1997?

(Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova).

În conformitate cu prevederilor art.4 alin.(135) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17.12.1997, mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.105, municipiul Chişinău, pentru anii 2013–2014 se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea TVA la cota zero. În partea ce ţine de confirmarea destinaţiei mărfurilor, serviciilor livrate, lucrărilor executate, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, la bilanţul căruia se află clădirea Parlamentului, în calitate de instituţie abilitată cu atribuţii de monitorizare a mersului lucrărilor ce ţin de reparaţia clădirii Parlamentului, va elibera subiecţilor confirmări în care se va specifica furnizorul mărfurilor, serviciilor şi/sau lucrărilor, cumpărătorul acestora, cantitatea şi destinaţia acestora. Confirmările menţionate constituie temei pentru aplicarea de către furnizori a cotei „0” a TVA la efectuarea livrărilor prevăzute de art.4 alin.(135) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.l417-XIII din 17.12.1997.

[în temeiul art.I din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 213 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 159-160 din 23.07.2013, în vigoare de la 23.07.2013]

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...