37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 80 din 14.02.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 80 din 14.02.2018

15.02.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.25.17)

Arhiva
    Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile constituie până la 100 000 lei, dacă aceasta a fost eliberată în perioada începând cu 26.07.2013 până la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)? 

Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare până la modificare, termenul de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei este de 10 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, pragul minim de înregistrare al facturilor fiscale în RGEFF a fost stabilit în mărime ce depăşeşte 100 000 lei. Astfel, în cazul în care factura fiscală în care totalul valorii impozabile constituie 100 000 lei sau mai puţin, a fost eliberată în perioada 26 iulie - 09 august 2013 de către subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, aceasta nu se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale, deoarece la data parvenirii termenului limită de înregistrare a facturii fiscale obligaţia respectivă a fost anulată.

2. (28.25.16)

Arhiva
    Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei dacă aceasta a fost eliberată în perioada începând cu 02.08.2013 până la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)? 

Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare până la modificare, termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei a fost de 5 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării, fiind, totodată, majorat şi pragul minim pentru înregistrarea facturii fiscale de la 50000 la 100 000 lei.

Astfel, în cazul în care factura fiscală cu valoarea impozabilă ce depăşeşte suma de 100 000 lei, a fost eliberată în perioada 02 - 09 august 2013, de către subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, termenul limită de înregistrare în RGEFF a facturii fiscale este de 10 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

3. (28.25.15)

Arhiva
 
   Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile constituie până la 100 000 lei, dacă aceasta a fost eliberată în perioada începînd cu 02.08.2013 pînă la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.172 din 12.07.2013)? 

Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare pînă la modificare, termenul de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei a fost de 5 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, pragul minim de înregistrare al facturilor fiscale în RGEFF a fost stabilit în mărime сe depăşeşte 100 000 lei. Astfel, în cazul în care factura fiscală, în care totalul valorii impozabile constituie 100 000 lei sau mai puţin, a fost eliberată în perioada 02 - 09 august 2013 de către subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi nu a fost înregistrată în RGEFF, aceasta nu se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale, deoarece la data parvenirii termenului limită de înregistrare a acesteia obligaţia respectivă a fost anulată.

4. (28.25.14)
    Cum se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale factura fiscală în care sunt reflectate livrări impozabile, livrări scutite şi refacturarea cheltuielilor compensate?

Conform art.1181 alin. (11) al Codului fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma și în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depășește suma stabilită de articolul menționat.

Dacă în factura fiscală de rând cu livrările impozabile cu TVA și refacturarea cheltuielilor compensate sunt reflectate și livrări scutite de TVA fără drept de deducere, aceasta va fi obligatorie pentru înregistrare în Registru în cazul în care valoarea totală a livrării fără TVA pe factura dată, cu excepția valorii livrării scutite de TVA fără drept de deducere, va depăși mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

5. (28.25.9)
    Facturile fiscale în care totalul valorii livrării depășește limitele stabilite de art. 1181 din Codul fiscal, pentru care se aplică scutire de TVA cu drept de deducere, se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 6) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, fără drept de deducere.

Livrările specificate în art. 104 din Codul fiscal, pentru care se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere, cad sub incidența prevederile art. 93 pct. 6) din Codul fiscal.

Astfel, facturile fiscale menționate urmează de a fi incluse în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

6. (28.25.3)
    Care facturi fiscale urmează a fi înregistrate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu TVA în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma și în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA, inclusiv al valorii impozabile ajustate în condițiile art.98, depășește suma de 100000 lei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

7. (28.24.4)
    Care este organul care asigură controlul privind corectitudinea calculării şi achitării TVA la buget?

Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, controlul privind veridicitatea și corectitudinea determinării sumei impozitului și achitării în termen la buget, o poartă Serviciul Fiscal de Stat.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

8. (28.24.2)
    Care este termenul de achitare a TVA la buget de contribuabilul plătitor TVA, care a beneficiat de servicii de import pe teritoriul vamal al Republicii Moldova?

Data obligației privind achitarea la buget a sumei TVA aferente serviciilor importate, în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal, se consideră data efectuării plății, inclusiv a plății prealabile pentru servicii de import.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...