37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 67 din 08.02.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 67 din 08.02.2018

13.02.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (36.1.1.5)
    Urmează a fi calculate primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele indemnizațiilor în cazul eliberării (inclusiv eliberării forțate) din serviciul public?

În conformitate cu art.6 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 la legea respectivă se calculează în funcție de contribuția procentuală la salariu și la alte recompense, până la deducerea (reținerea) impozitelor și altor plăti obligatorii stabilite de legislație.

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea menționată, alte recompense reprezintă orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum și alte drepturi și venituri plătite persoanelor fizice, cu excepția drepturilor și veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Astfel, sumele primite de către persoane fizice sub forma de indemnizație în baza art. 42 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public", reprezintă bază de calcul privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Totodată, suma îndemnizației de eliberare din serviciu pentru a doua și a treia lună, potrivit prevederilor art. 186 alin. (1) lit. b) și c) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, fiind catalogate drept plăți stabilite la art. 90 din Codul fiscal, acestea nu reprezintă bază de calcul pentru primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

2. (29.1.1.19)
    Cum urmează a fi impozitate câștigurile din jocurile de noroc?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de câştiguri urmează să rețină și să verse la buget un impozit în mărime de 18% din câştigurile de la jocurile de noroc.

Totodată, potrivit art. 12 pct. 14) din Codul fiscal, câştiguri reprezintă veniturile brute obținute de la jocurile de noroc, loterii și de la campaniile promoționale atât în formă monetară, cât și nemonetară. În scopul aplicării noţiunii respective, câştigul de la jocurile de noroc realizat în cazinouri sau la automatele de joc reprezintă valoarea diferenței pozitive dintre suma câştigată și suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, câştigul reprezintă suma totală câştigată.

3. (29.1.1.15)
    Se va impozita venitul obținut de către persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la realizarea produselor lactate precum brânza (de oi, de vaci), smântâna, untul, în adresa persoanei juridice?

Potrivit prevederilor Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM Rev. 2), aprobat prin Hotărîrea Colegiului biroului Național de Statistică nr. 20 din 29 decembrie 2009, pus în aplicare din 1 ianuarie 2014, producerea produselor lactate precum brânza (de oi, de vaci), smântâna, untul este parte din diviziunea 10 „Industria alimentară", grupa 10.5 "Fabricarea produselor lactate". Respectiv, acestea nu pot fi calificate ca producție din zootehnie în formă naturală.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, din plățile îndreptate spre achitare în folosul persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, entitatea urmează să rețină, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7%.

4. (29.1.1.3)
    Care este regimul fiscal la achitarea indemnizațiilor în cazul eliberării (inclusiv eliberării forțate) din serviciul public?

În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice sub forma de indemnizație în baza art. 42 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcția publica și statutul funcționarului public", reprezintă surse de venit impozabile.

De asemenea, conform prevederilor alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit prin Hotarârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Astfel, la achitarea îndemnizațiilor de eliberare din serviciu pentru prima lună angajatorul urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal.

În cazul achitării indemnizației de eliberare din serviciu pentru a doua și a treia lună, potrivit prevederilor art. 186 alin. (1) lit. b) și c) din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, angajatorul urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal.

5. (29.1.1.2)
    Sunt considerate ca surse de venit impozabile onorariile pentru munca efectuată, obținute de către persoana fizică?

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Codul fiscal, onorariile sunt considerate ca surse de venit impozabile.

Prin urmare, la achitarea onorariilor angajatorul urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...