37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 65 din 07.02.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 65 din 07.02.2018

12.02.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.19.11)
    Cum se apreciază locul livrării mărfurilor?

Potrivit prevederilor art. 110 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea, în cazul în care mărfurile nu sunt expediate sau transportate. Pentru mărfurile expediate sau transportate de cumpărător sau de o terţă persoană, locul livrării este considerat a fi locul aflării mărfurilor la momentul la care începe expedierea sau transportul mărfurilor către cumpărător, cu excepţia livrărilor pentru export. Pentru mărfurile expediate sau transportate de furnizor, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului).

2. (28.19.2)
    Se supun impozitării cu TVA serviciile de primire de către rezident a serviciilor de cazare în hotelul situat în străinătate?

În conformitate cu alin. (1) lit. art. 111 din Codul fiscal, pentru serviciile prestate de experți și agenți imobiliari, lucrările de construcție aferente bunurilor imobiliare, serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, serviciile de acordare a drepturilor de utilizare a bunurilor imobiliare şi serviciile de pregătire şi coordonare a lucrărilor de construcţie, care includ serviciile prestate de arhitecţi şi de societăţile care asigură supravegherea pe şantier, locul livrării lor se consideră locul aflării bunurilor imobiliare.

În aşa mod, ele nu pot fi calificate ca servicii de import şi sînt în afara acţiunii legislaţiei naţionale.

3. (28.19.1)
    La ce cotă a TVA se impune serviciul prestat nerezidentului de elaborare a documentației tehnice pentru desfășurarea lucrărilor de construcție şi amenajarea imobilului ce este amplasat în străinătate?

În conformitate cu articolul 111 alineatul (1) litera e) din Codul fiscal pentru serviciile consultanților, inginerilor, birourilor de consultanță, avocaților, contabililor și de marketing, precum şi servicii de furnizare a informației locul livrării se consider a fi sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte - domiciliul sau reşedinţa beneficiarului serviciilor.

În așa mod, în condiţiile acţiunii prevederilor articolului 93 punct 11) din Codul fiscal, ele se scutesc de TVA cu drept de deducere potrivit prevederilor art. 104 din Codul fiscal.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei