37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.58 din 25.04.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr.58 din 25.04.2017

26.04.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.3.8.7)

Care este documentul ce urmează a fi utilizat de către entitate la procurarea imobilului de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător?

    În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul achiziţionării activelor de la furnizori - cetăţeni se va utiliza formular tipizat cu regim special.

    Potrivit art. 19 alin. (3) din legea menționată, entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul Finanţelor.

    Conform pct. 2 din Instrucțiunea privind modul de completare a actului de achiziție a mărfurilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 130 din 30 septembrie 2010, actul de achiziţie a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmeşte de către entitate în cazul achiziţiei mărfurilor (valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), indiferent de momentul achitării mijloacelor băneşti.

    Prin urmare, la procurarea imobilului de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător se va întocmi formularul tipizat cu regim special „Act de achiziție a mărfurilor".

2. (29.1.6.40)

Se prezintă Darea de seamă lunară (Forma IRV14) și anuală (Forma IALS14) dacă pe parcursul perioadei fiscale nu au fost efectuate rețineri la sursa de plată?

    În conformitate cu prevederile pct. 2 din Nota explicativă (Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014), în cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă (Forma IRV14) nu se prezintă Serviciului Fiscal de Stat.

    Astfel, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei fiscale nu a efectuat nici o plată și acesta nu a prezentat dări de seamă lunare (Forma IRV14) atunci și darea de seamă anuală (Forma IALS14) nu se va prezenta.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...