37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 57 din 06.02.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 57 din 06.02.2018

12.02.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (30.1.9)
    În legătură cu modificările operate în Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului prin Legea nr.313 din 22 decembrie 2017, care tip de carton în care sunt ambalate produsele este pasibil taxării cu taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului?

În redacția nouă a Legii nr.1540 din 25 februarie 1998 (în continuare Lege) privind plata pentru poluarea mediului, au fost introduse norme noi privind regimul de aplicare a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și noi scutiri la taxa respectivă.

În conformitate cu prevederile art.3 din Lege, ambalajul primar compozit reprezintă ambalaj primar confecţionat din diferite materiale, precum hîrtia, cartonul neondulat, materialul plastic şi/sau polietilena şi/sau aluminiul, care nu pot fi separate manual, clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000.

Totodată conform Legii nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, poziţia tarifară 4819 20 000 include сutii şi obiecte din carton, pliante, din hîrtie sau carton neondulat. În conformuitate cu prevederile art.11 alin.(2) lit.c) din Lege, începînd cu 30 decembrie 2017, drept obiect al impunerii cu taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului este stabilit ambalajul primar compozit care conţine produse.

Prin urmare, drept obiect al impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului este ambalajul primar compozit care conține carton de la poziția tarifară 4819 20 000.

2. (30.3.19)
    Care este organul care asigură controlul asupra corectitudinii calculului și plenitudinii virării la buget a plăților și taxei pentru poluarea mediului?

Art.15 alin.(3) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, prevede că funcţia de control asupra corectitudinii calculului şi plenitudinii virării la buget a plăţilor stabilite la art.6, 9 şi 10 este exercitată de către inspecţiile pentru protecţia mediului ale autorităţii centrale de specialitate.

Totodată, la alin.(4) al aceluiași articol, este prevăzut, că funcţia de control asupra corectitudinii calculului şi plenitudinii virării la buget a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, stabilită la art.11, este exercitată de către Serviciul Fiscal de Stat.

 [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

3. (30.3.18)
    De către cine se administrează evidența obligațiilor și de urmărire a restanțelor la plățile și taxa pentru poluarea mediului?

Potrivit art.15 alin.(2) Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, funcţiile de evidenţă a obligaţiilor şi de urmărire a restanţelor la plăţile şi taxa pentru poluarea mediului stabilite la art.6, 9, 10 şi 11 sunt exercitate de către Serviciul Fiscal de Stat.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului].

4. (30.3.17)
    În legătură cu modificările operate în Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului prin Legea nr.313 din 22 decembrie 2017, are obligația agentul economic de a prezenta darea de seamă (forma POLMED17) corectată?

În redacția nouă a Legii nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuare Lege), au fost introduse norme noi privind regimul de aplicare a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și noi scutiri la taxa respectivă.

Normele noi privind regimul de aplicare a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului prevăzute la art.I pct.4 din Legea nr.313 din 22 decembrie 2017 privind modificarea art.11 din Lege, sunt aplicabile începând cu 30 decembrie 2017.

Astfel, în contextul modificărilor efectuate la art.11 din Lege, dările de seamă (forma POLMED17) corectate pentru perioadele fiscale de la 1 ianuarie 2017 pînă 29 decembrie 2017, cu aplicarea noilor cote de impozitare, nu se prezintă.

Totodată, scutirile prevăzute la art.II alin.(1) din Legea nr.313 din 22 decembrie 2017, se aplică pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă 29 decembrie 2017.

Prin urmare, în temeiul modificărilor efectuate la art.11 din Lege, dreptul de a prezenta darea de seamă (forma POLMED17) corectată, se răsfrânge doar asupra contribuabililor care au efectuat careva operațiuni scutite de taxă în perioada de la 1 ianuarie 2017 pînă 29 decembrie 2017.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

5. (30.3.16)
    Care este baza impozabilă a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

Potrivit art.11 alin.(5) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, baza impozabilă a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se stabileşte, după cum urmează:

1) pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 din Legea menționată:
    a) pentru mărfurile importate - valoarea facturată a acestora (valoarea din invoice);
    b) pentru mărfurile procurate de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acestora -valoarea de procurare a mărfurilor respective;
    c) pentru mărfurile de fabricaţie proprie - valoarea livrării mărfurilor respective, fără T.V.A.;

2) pentru ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000), precum şi pentru ambalajul primar (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29, 3923 30 şi 7612) care conţine produse - cantitatea (numărul) unităţilor de ambalaje de fiecare categorie de volum unităţii de ambalaj în care este ambalat produsul, conform alin.(4) pct.2)-4).

În lipsa indicării volumului produsului, baza impozabilă reprezintă cantitatea (numărul) unităţilor de ambalaje de fiecare categorie a greutăţii produsului ambalat conform alin.(4) pct.2)-4).

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

6. (30.3.15)
    Când apare obligația privind taxa pentru categoriile de mărfuri ce cauzează poluarea mediului în proocesul utilizării?

Potrivit art.11 alin.(3) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea, obligaţia privind taxa pentru categoriile de mărfuri ce cauzează poluarea mediului, survine la data importului mărfurilor respective, la data livrării de către producător a mărfurilor de fabricaţie proprie sau la data procurării mărfurilor de la persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

7. (30.1.8)
    Ce ce subînțelege prin noțiunea de ambalaj secundar?

În conformitate cu art.3 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, ambalajul secundar reprezintă ambalajul conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vînzare, indiferent dacă acesta este vîndut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori dacă ambalajul respectiv serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor la punctul de vînzare; acest ambalaj poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

8. (30.1.7)
    Ce se subînțelege prin noțiunea de ambalaj primar compozit?

În conformitate cu art.3 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, ambalajul primar compozit reprezintă ambalajul primar confecţionat din diferite materiale, precum hîrtia, cartonul neondulat, materialul plastic şi/sau polietilena şi/sau aluminiul, care nu pot fi separate manual, clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

9. (30.1.6)
    Ce ce subînțelege prin noțiunea de ambalaj primar?

În conformitate cu art.3 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, ambalajul primar reprezintă ambalajul în care se conţine nemijlocit produsul şi care este conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vînzare pentru utilizatorul sau consumatorul final.

Nu sînt considerate ambalaje primare obiectele care sînt parte integrantă din produs, necesare pentru a conţine, a menţine sau a păstra produsul, dacă toate elementele sale sînt destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrana de la mezeluri).

Pentru unităţile de vînzare cu o greutate (volum/masă) nu mai mare de 30 ml/mg per unitate, în calitate de ambalaj primar se consideră ambalajul secundar conceput pentru gruparea acestora.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

10. (30.3.14)
    Cine este obligat să prezinte darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor?

În conformitate cu art.14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998, darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor urmează a fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat de către subiecții ce admit:

- emisii de poluanți în limitele normativelor stabilite (art.6 alin.(1));
- emisii de poluanți cu depășirea normativelor stabilite (art.6 alin.(1));
- deversări de poluanți în limitele normativelor stabilite (art.9 alin.(1));
- deversări de poluanți cu depășirea normativelor stabilite (art.9 alin.(1));
- depozitează deșeuri pe teritoriul întreprinderii (art.10 alin.(1));
- depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în limitele normativelor stabilite (art.10 alin.(1));
- depozitează deșeuri în amplasamente autorizate în cantități ce depășesc normativele stabilite (art.10 alin.(1)).

11. (30.3.12)

Arhiva 

Apare oare necesitatea prezentării Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17), în cazul în care subiecţii impunerii au efectuat careva operaţiuni din cele pasibile taxării?

Potrivit pct.3 din Modul de completare a Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.21 din 02 februarie 2017, dacă în luna expirată au avut loc careva operaţiuni pasibile taxării care cad sub incidenţa art.6 alin.(1), art.9 alin.(1) şi art.10 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998, pentru perioada fiscală de raportare se prezintă Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor cu reflectarea indicatorilor aferenţi obiectelor impozabile corespunzătoare.

11. (30.3.12)

Arhiva

Apare oare necesitatea prezentării Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17), în cazul în care subiecţii impunerii au efectuat careva operaţiuni din cele pasibile taxării?

Potrivit pct.3 din Modul de completare a Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.21 din 02 februarie 2017, dacă în luna expirată au avut loc careva operaţiuni pasibile taxării care cad sub incidenţa art.6 alin.(1), art.9 alin.(1) şi art.10 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998, pentru perioada fiscală de raportare se prezintă Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor cu reflectarea indicatorilor aferenţi obiectelor impozabile corespunzătoare.

13. (30.3.7)

Arhiva

Unde poate fi găsit modul de completare a Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17)?

Modul de completare a Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17) este aprobat prin anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 21 din 2 februarie 2017, care poate fi vizualizat pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat (www.fisc.md).

14. (30.5.1)
    Care sunt cotele pentru calcularea taxei pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului?

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legeanr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, cotataxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării sestabileşte după cum urmează:

1) pentru mărfurile indicate la anexa nr.8 din Legea menționată -conform cotelor stabilite în anexa respectivă;

2) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat lapoziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), care conţine produse:

pînă la 0,2 litri inclusiv sau pînă la 0,2 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,18 lei

peste 0,2 litri sau peste 0,2 kg greutatea produsului

pînă la 0,5 litri inclusiv ori pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,50 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului

pînă la 0,90 litri inclusiv ori pînă la 0,9 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,75 lei

peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului

pînă la 1,9 litri inclusiv ori pînă la 1,9 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,85 lei

peste 1,9 litri sau peste 1,9 kg greutatea produsului

pînă la 3,0 litri inclusiv ori pînă la 3,0 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

1,00 lei

peste 3,0 litri sau peste 3 kg greutatea produsului

una bucată

1,50 lei


3) pentru ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 481920 000) care conţine produse:

pînă la 0,1 litri inclusiv sau pînă la 0,1 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,30 lei

peste 0,1 litri sau peste 0,1 kg greutatea produsului

pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,70 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului

pînă la 0,9 litri inclusiv sau pînă la 0,9 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

1,00 lei

peste 0,9 litri sau peste 0,9 kg greutatea produsului

pînă la 1,8 litri inclusiv sau pînă la 1,8 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

1,25 lei

peste 1,8 litri sau peste 1,8 kg greutatea produsului

una bucată

2,00 lei


4) pentru ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară7612) care conţine produse:

pînă la 0,5 litri inclusiv sau pînă la 0,5 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,15 lei

peste 0,5 litri sau peste 0,5 kg greutatea produsului

pînă la 1 litru inclusiv sau pînă la 1 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,30 lei

peste 1 litru sau peste 1 kg greutatea produsului

pînă la 2 litri inclusiv sau pînă la 2 kg greutatea produsului inclusiv

una bucată

0,38 lei

peste 2 litri sau peste 2 kg greutatea produsului

una bucată

0,56 lei


[Modificare în Baza generalizată apracticii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şicompletarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, învigoare de la data 30.12.2017].

15. (30.4.1)
    Care sunt înlesnirile la plata taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

La art.11 alin.(6) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, sunt prevăzute următoarele scutiri de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pentru:

    a) mărfurile importate şi/sau livrate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de către Guvern;

    b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de către Guvern;

    c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de către Guvern;

    d) mărfurile şi ambalajele destinate exportului;

    e) ambalajul aferent medicamentelor prevăzute de Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente, precum şi ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevăzute de Legea nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale;

    f) ambalajul aferent pîinii şi produselor de panificaţie, clasificat la poziţiile tarifare 1901 20 000, 1905 40, 1905 90 300, 1905 90 600 şi 1905 90 900, ambalate în ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) şi ambalajul primar compozit (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000);

    g) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al ţării de către persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, cu condiţia rămînerii mărfurilor respective pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale ale Republicii Moldova;

    h) mărfurile fabricate de subiecţii specificaţi la alin.(1), care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă şi/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr.8;

    i) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30), ambalajul primar compozit (clasificat la poziţia tarifară 4819 20 000) sau ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612), cu condiţia că ambalajele menţionate au fost procurate de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia celor care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia, sau au fost anterior importate de către subiecţii specificaţi la alin.(1) ori au fost fabricate de către subiecţii specificaţi la alin.(1) lit.a) cu utilizarea, în calitate de materie primă şi/sau materiale, a mărfurilor indicate în anexa nr.8.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

16. (30.3.4)
    Care este termenul de achitare a plăților pentru poluarea mediului?

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea, subiecţii specificați la art.6, 9 şi 10 din Lege, sînt obligaţi să calculeze, să achite la bugetul de stat plăţile corespunzătoare pînă la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune.

Subiecţii specificați la art.11 din Lege, sînt obligaţi să calculeze de sine stătător, să achite la bugetul de stat plăţile corespunzătoare pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

17. (30.3.3)
    Care este termenul de prezentare a dărilor de seamă privind plățile pentru poluarea mediului?

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea, subiecţii specificați la art.6, 9 şi 10 din Lege, sînt obligaţi să calculeze, să achite la bugetul de stat plăţile corespunzătoare şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, pînă la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune. Forma şi modul de completare a dării de seamă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

Subiecţii specificați la art.11 din Lege, sînt obligaţi să calculeze de sine stătător, să achite la bugetul de stat plăţile corespunzătoare şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă, utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune. Forma şi modul de completare a dării de seamă este aprobată de către Ministerul Finanţelor.

Subiecții care au obligația prezentării dărilor de seamă privind plățile pentru poluarea mediului, dar care nu cad sub acțiunea art.187 alin.(21) din Codul fiscal, prezintă dările de seamă pe suport de hîrtie.

La efectuarea în perioada de raportare doar a operațiunilor scutite de taxă conform art.11 alin.(6) din Lege, Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului nu se prezintă.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

18. (30.3.2)
    Cine este obligat să depună darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

În conformitate cu art.14 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului urmează a fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și care:

a) produc:
    - mărfuri indicate în anexa nr.8 din Legea menționată;
    - ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse;
    -ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) care conţine produse;
    -ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse;

b) importă:
    - mărfuri indicate în anexa nr.8 din Legea menționată;
    - ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse;
    - ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) care conţine produse;
    - ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse;

c) procură de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia:
    - mărfuri indicate în anexa nr.8 din Legea menționată;
    - ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse;
    - ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) care conţine produse;
    - ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

19. (30.2.1)
    Cine sunt subiecții impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

În conformitate cu art.11 alin.(1) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, subiecţi ai taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează mediului sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislaţie, şi care:

a) produc:
    - mărfuri indicate în anexa nr.8 din Legea menționată;
    - ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse;
    - ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) care conţine produse;
    - ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse;

b) importă:

    - mărfuri indicate în anexa nr.8 din Legea menționată;
    - ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse;
    - ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) care conţine produse;
    - ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse;

c) procură de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al acesteia:
    - mărfuri indicate în anexa nr.8 din Legea menționată;
    - ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse;
    - ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) care conţine produse;
    - ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

20. (30.1.2)
    Ce constituie obiect al impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

În conformitate cu art.11 din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, obiect al impunerii cu taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului îl constituie:

    - mărfurile indicate în anexa nr.8 din Legea menționată;
    - ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la poziţiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conţine produse;
    - ambalajul primar compozit (clasificat la poziția tarifară 4819 20 000) care conţine produse;
    - ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziţia tarifară 7612) care conţine produse.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.313 din 22.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, în vigoare de la data 30.12.2017].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...