37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 55 din 05.02.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 55 din 05.02.2018

09.02.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (11.4.2)
    Cum se estimează baza impozabilă în cazul în care obiectul impunerii este obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar?

Începând cu 01.01.18 toate obiectele impunerii cu impozitul pe avere în temeiul art. 2873 din Codul fiscal se supun impozitării pe principii generale, fără deducerea din valoarea impozabilă a sumei rămase pînă la stingerea definitive a creditului sau a obligațiilor contractului de leasing financiar.

2. (11.2.3)
    Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care bunul imobiliar se află în proprietate comună în devălmășie?

În cazul în care bunurile imobiliare reglementate de Titlu VI1 al Codului fiscal se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale (art. 2872 alin. (3) din Codul fiscal).

3. (11.2.2)
    Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietatea (în folosinţa) comună pe cote-părţi a mai multor persoane?

În cazul în care bunurile imobiliare reglementate de Titlu VI1 al Codului fiscal se află în proprietate (în folosinţă) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine. (art. 2872 alin. (2) din Codul fiscal).

4. (11.2.1)
    Cine este obligat să achite impozitul pe avere?

Subiecti ai impunerii cu impozit pe avere, sunt persoanele fizice - proprietarii ai bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepția terenurilor) pe teritoriul RM, care dețin în proprietate bunuri clasificate conform art.2873 alin. (1) din Codul fiscal și anume: a căror valoare estimativă totală constituie 1,5 milioane de lei sau mai mult, iar suprafața totala constituie 120 m2 şi mai mare.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...