37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 540 din 28.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale ordinul SFS nr. 540 din 28.12.2017

05.01.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (36.1.4.2)
    În ce caz nu se prezintă Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Forma MED-08)?

În conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările și completările ulterioare), categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1, care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă trimestrial Serviciului Fiscal de Stat, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform modelului aprobat de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi de Serviciul Fiscal de Stat.

Prin urmare, în cazul în care pe parcursul trimestrului entitatea nu a avut obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, aceasta nu urmează să prezente Raportul sus-menționat.

2. (36.1.4.1)
    Ce informație urmează să declare Serviciului Fiscal de Stat entitățile prin Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Forma MED-08)?

În conformitate cu prevederile art.26 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările și completările ulterioare), categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1, care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă trimestrial Serviciului Fiscal de Stat, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform modelului aprobat de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi de Serviciul Fiscal de Stat.

Conform Indicațiilor metodice aprobate prin Ordinul comun al IFPS și CNAM nr.104/38 din 18 martie 2008, în Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală se declară suma salariilor și a altor sume decât salariu, plătite în trimestru de gestiune de angajator angajaților săi sau în folosul acestora, precum și alte drepturi și venituri plătite persoanelor fizice, cu excepția drepturilor și veniturilor, prevăzute la anexa nr.3 la Lege (la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală), la care angajatorul calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Prin urmare, în Raportul nominalizat entitățile declară suma salariilor și a recompenselor achitate efectiv în perioada de gestiune, precum și suma primelor calculate din sumele în cauză.

3. (36.1.3.3)
    Se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele achitate sub formă de ajutoare materiale angajaților sau foștilor angajați la principalul loc de muncă?

Conform pct.2 din anexa nr. 3 la Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat de către angajator angajaților sau foștilor angajați la principalul loc de muncă, constituie venit la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Prin urmare, angajaților sau foștilor angajați la principalul loc de muncă nu se vor calcula primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din sumele achitate sub formă de ajutoare materiale.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...