37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 54 din 05.02.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 54 din 05.02.2018

09.02.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (4.8.14)
    Cum se aplică accizele pentru mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaționale şi ţările donatoare?

În conformitate cu art.124 alin.(3) lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de acciză mărfurile supuse accizelor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limitele tratatelor la care aceasta este parte.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

2. (4.6.2.6)
    Cum se calculează accizele la țigaretele cu filtru și fără filtru fabricate în Republica și la cele importate?

În conformitate cu art.1231 alin.(1) din Codul fiscal, țigaretele cu filtru şi fără filtru (poziţia tarifară 240220) fabricate în Republica Moldova şi cele importate fac obiectul unei accize ad valorem calculate la preţul maxim de vînzare cu amănuntul, precum şi al unei accize calculate pe unitatea de produs.

Totodată, potrivit cu art.1231 alin.(2) al aceluiași cod, la ţigaretele cu filtru şi fără filtru, accizele se calculează ca sumă a accizelor determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei stabilite în sumă absolută la volumul în expresie naturală (1000 bucăţi) la momentul expedierii din antrepozitul fiscal sau la momentul importării şi a accizelor determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei ad valorem în procente, stabilită la preţul maxim de vânzare cu amănuntul.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

3.(4.6.1.9)
    Care sunt autoturismele de lux și cum se calculează accizele pentru acestea?

Potrivit prevederilor art.123 alin.(10) din Codul fiscal, prin autoturism de lux se înţelege autoturismul a cărui valoare în vamă constituie 1,5 milioane de lei şi mai mult.

Pentru autoturismele de lux, accizele se calculează ca sumă a accizei determinate conform cotei accizei stabilite în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică şi a accizei în mărime de 2% din valoarea în vamă a autoturismului importat.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

4. (4.6.1.8)
    Cum se aplică timbrul de acciz pentru mărfurile supuse accizelor pasibile marcării cu timbru de acciz, în cazul cînd acestea se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor?

În conformitate cu art.123 alin.(9) din Codul fiscal, în cazul în care mărfurile supuse accizelor pasibile marcării cu timbru de acciz se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, acestor mărfuri li se aplică un singur timbru de acciz, a cărui valoare se determină la momentul expedierii (transportării), importării mărfurilor în cauză, pornindu-se de la cotele aprobate, recalculate în unitatea de măsură necesară. 

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

5. (4.6.1.7)
    Cum are loc impozitarea (aplicarea timbrelor de acciz), în cazul în care mărfurile supuse se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităților de măsură în care sunt stabilite cotele accizelor?

Potrivit prevederilor art.123 alin.(8) din Codul fiscal, în cazul în care mărfurile supuse accizelor se expediază (se transportă), se importă într-o formă ce nu corespunde unităţilor de măsură în care sînt stabilite cotele accizelor, impozitarea (aplicarea timbrelor de acciz) se efectuează pe baza cotelor aprobate, recalculîndu-se volumele în unitatea de măsură dată.

În mod similar se efectuează recalcularea accizelor la spirt, în funcţie de conţinutul de alcool absolut.

6. (4.6.1.6)
    Care mărfuri nu sînt marcate obligatoriu cu „Timbru de acciz"?

În conformitate cu art.123 alin.(6) din Codul fiscal, nu sunt marcate obligatoriu cu „Timbru de acciz", următoarele mărfuri:

    a) vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri;
    b) producţia alcoolică cu conţinutul de alcool etilic de pînă la 7% în volum şi berea;
    c) mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale tranzit, antrepozit vamal, admitere temporară, magazin duty free;
    d) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi expediate de către producător pentru export;
    e) alcoolul etilic nedenaturat (poziţiile tarifare 2207 şi 2208) utilizat în scopuri medicale.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

7. (4.6.1.5)
    Sunt pasibile marcării cu „Timbru de acciz" articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare?

În conformitate cu art.123 alin.(51) din Codul fiscal, articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz.

Marcarea se efectuează în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor sau pînă la importarea acestora, iar a mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal. Modul şi termenele de procurare, utilizare şi de circulaţie a timbrelor de acciz se stabileşte de Guvern.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

8. (4.6.1.4)
    Care mărfuri accizate sunt pasibile marcării obligatorii cu „Timbru de acciz"?

În conformitate cu art.123 alin.(5) din Codul fiscal, mărfurile supuse accizelor, îmbuteliate în ambalaj pentru consum final, cum ar fi votca, lichiorurile şi alte băuturi alcoolice, vermuturile şi alte vinuri din struguri proaspeţi, alte băuturi fermentate de la poziţiile tarifare 2205 şi 220600, divinurile, comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile supuse accizelor, îmbuteliate în ambalaj pentru consum final, procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu „Timbru de acciz".

Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse accizelor sau pînă la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - până la momentul expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal. Modul de procurare şi de utilizare a "Timbrelor de acciz" este stabilit de către Guvern.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

9. (4.6.1.3)
    Cum se calculează și se achită accizele la mărfurile importate?

În conformitate cu art.123 alin.(3) din Codul fiscal, accizele la mărfurile importate se calculează şi se achită de către subiecţii impunerii specificaţi la art.120 lit. b) pînă la depunerea declaraţiei vamale sau pînă la data prelungirii termenului de plată.

În cazul în care pentru importul de mărfuri nu se percep drepturile de import, mărfurile se consideră importate ca şi cum ar fi fost supuse drepturilor de import, cu respectarea reglementărilor stabilite de legislaţia vamală pentru regimul vamal de import.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza prevederilor art.123 CF].

10. (4.6.1.2)
    Cum se calculează accizele în cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor antrepozitarului autorizat, altor persoane, în cazul atribuirii mărfurilor de către antrepozitarul autorizat sau de către membrii familiei acestuia, precum şi în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din antrepozitul fiscal?

În conformitate cu art.123 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul transmiterii mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului, angajaţilor antrepozitarului autorizat, altor persoane, în cazul atribuirii mărfurilor de către antrepozitarul autorizat sau de către membrii familiei acestuia, precum şi în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din antrepozitul fiscal, achitarea accizelor se efectuează la momentul expedierii (transportării) mărfurilor din antrepozitul fiscal conform cotelor stabilite la art.122 alin.(1) al aceluiași cod.

11. (4.5.2)
    În ce moment mărfurile sunt supuse accizelor?

În conformitate cu prevederile art.122 alin.(3) din Codul fiscal, mărfurile sînt supuse accizelor la momentul:
    a) expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal;
   b) importului acestora în Republica Moldova.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

12.(4.14.1)
    Poate oare agentul economic la inițiativa proprie să-și anuleze înregistrarea în calitate de plătitor a acciz?

Potrivit art.1261 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc), persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate ca antrepozitari autorizaţi sînt obligate să informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat. Anularea înregistrării ca contribuabil al accizelor se efectuează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza art.1261 alin.(1) din Codul fiscal].

13. (4.2.1.1)
    Cine sunt subiecţii impunerii cu accize?

Potrivit art.120 din Titlul IV al Codului fiscal, subiecţii impunerii cu accize sunt:
    a) antrepozitarul autorizat care produce şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia mărfurilor specificate la art.124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8) al aceluiaşi cod.

Din categoria subiecţilor impunerii cu accize nu fac parte persoanele juridice şi persoanele fizice, care importă mărfuri:

    - de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora (art.124 alin.(1) CF);

    - definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern (art.124 alin.(2) CF);

    - destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, destinate uzului sau consumului personal de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice şi oficii consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, precum şi de către membrii familiilor lor care locuiesc împreună cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizi cu reşedinţa permanentă în Republica Moldova (art.124 alin.(21) CF);

    - mărfurile consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile. Lista mărfurilor consumabile se aprobă de către Ministerul Apărării al Republicii Moldova (art.124 alin.(22) CF);

    - destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte (art.124 alin.(3) lit. a) CF);

    - finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget (art.124 alin.(3) lit. b) CF);

    - plasate şi livrate în magazinele duty-free şi comercializate de către acestea a mărfurilor supuse accizelor, precum şi introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinaţiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului (art.124 alin.(5) CF);

    - plasate în regimul vamal admiterea temporară (art.124 alin.(7) CF);

    - autohtone supuse accizelor, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, conform reglementărilor vamale (art.124 alin.(8) CF).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

14. (4.2.1.2)
    Persoanele fizice şi juridice care efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu realizarea ulterioară a lor pe teritoriul republicii sînt subiecţi impozabili cu accize şi urmează să se înregistreze la Serviciul fiscal de stat ca subiect al impunerii cu accize cu primirea certificatului de înregistrare ca plătitor de accize ?

În conformitate cu art.120 lit. b) din Codul fiscal, în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize sunt privite persoanele juridice şi persoanele fizice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia cazurilor stabilite la art.124 alin.(1)-(3), (5), (7), (8) al aceluiaşi cod.

Astfel, la momentul efectuării operaţiunilor de import, aceștia reprezintă subiecţi impozabili cu accize cu toate repercusiunile ce reiese din acest fapt - calcularea şi achitarea Serviciului vamal a accizelor aferente mărfurilor importate.

Totodată, în partea ce ţine de obligaţiunea persoanelor respective de a se înregistra ca subiecţi ai impunerii cu accize este de menţionat, că în condiţiile acţiunii art.126 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele juridice şi persoanele fizice care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor sînt obligate să primească certificatul de acciz de modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, pînă a începe desfăşurarea activităţii în cauză.

Prin urmare, obligaţia de înregistrare ca plătitor a accizelor de către persoanele juridice şi fizice ce efectuează doar operaţiuni de import a mărfurilor accizate cu comercializarea lor ulterioară pe teritoriul republicii lipseşte.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

15. (4.13.4)
    Sunt careva excepţii în partea ce ţine de neaplicarea "Timbrelor de acciz" a mărfurilor supuse accizelor pentru care este prevăzută marcarea?

Potrivit art.123 alin.(6) din Codul fiscal, nu sînt marcate obligatoriu cu "Timbru de acciz":

    a) vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri;
    b) producţia alcoolică cu conţinutul de alcool etilic de pînă la 7% în volum şi berea;
    c) mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale tranzit, antrepozit vamal, admitere temporară, magazin duty free;
    d) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi expediate de către producător pentru export;
    e) alcoolul etilic nedenaturat (poziţiile tarifare 2207 şi 2208) utilizat în scopuri medicale. 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

16. (4.13.1)
    Care mărfuri îmbuteliate în ambalaj pentru consum final se supun marcării cu „Timbru de acciz"?

În conformitate cu art.123 alin.(5) din Codul fiscal, mărfurile supuse accizelor, îmbuteliate în ambalaj pentru consum final, cum ar fi votca, lichiorurile şi alte băuturi alcoolice, vermuturile şi alte vinuri din struguri proaspeţi, alte băuturi fermentate de la poziţiile tarifare 2205 şi 220600, divinurile, comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova sau importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile supuse accizelor, îmbuteliate în ambalaj pentru consum final, procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu "Timbru de acciz".

Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse accizelor sau pînă la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal.

Modul de procurare şi de utilizare a "Timbrelor de acciz" este stabilit de către Guvern.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

18.(4.12.1)
    Se marchează oare cu timbru de acciz articolele de tutun?

În conformitate cu art.123 alin.(51) din Codul fiscal, articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz.

Marcarea se efectuează în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor sau pînă la importarea acestora, iar a mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal.

Modul şi termenele de procurare, utilizare şi de circulaţie a timbrelor de acciz se stabileşte de Guvern. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

19. (4.10.1)
    Cine sunt obligați să prezinte declarația privind achitarea accizelor?

În condițiile acțiunii art.120 lit.(a) și art.127 alin.(3) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația privind accizele, antrepozitarii autorizați care produc şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.120 alin.(1) și art.127 alin.(3) din Codul fiscal].

20. (4.9.33)
    Subiectul solicitant al restituirii accizelor poate beneficia de transferul integral al mijloacelor banesti la contul bancar al întreprinderii sau nu?

În conformitate cu prevederile art.125 alin.(5) din Codul fiscal, restituirea accizelor conform prezentului articol se efectuează numai subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impunerii, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al subiectului impunerii respectiv.

Se interzice restituirea accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor, inclusiv persoanelor juridice şi fizice cesionari.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.125 alin.(5) din Codul fiscal].

21.(4.9.29)
    Cum se determină spre restituire suma accizelor aferente mărfurilor de la pozițiile tarifare 271012310, 271012700 și 271019210, care se livrează pentru alimentarea aeronavelor civile?

În conformitate cu pct.18, 19 și 20 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, de dreptul la restituirea sumelor accizelor achitate la importul mărfurilor supuse accizelor de la poziţiile tarifare 271012310, 271012700 şi 271019210, beneficiază agenţii economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecţi ai impunerii cu accize, care livrează aceste mărfuri pentru alimentarea aeronavelor civile (atît a navelor ce aparţin companiilor aeriene autohtone sau străine, cât şi a celor proprii).

Pentru a beneficia de restituirea sumelor accizelor, agenţii economici menţionaţi în pct.18 ale prezentului Regulament prezintă SFS de la locul de deservire (DGACM) cererea, la care se anexează copiile documentelor primare (facturile fiscale (de expediţie)) şi copiile documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget.

Sumele accizelor care urmează să fie restituite în cazul prevăzut la pct.18 al prezentului Regulament constituie sumele accizelor achitate la buget pentru importul mărfurilor supuse accizelor în limita cantităţii acestor mărfuri livrate pentru alimentarea aeronavelor în perioada fiscală pentru care se solicită restituirea.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, privind aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor].

22. (4.9.28)
    Cum se determină spre restituire suma accizelor aferente mțărfurilor de la pozițiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 - 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 - 290513000, 290514, 290516, 290519000 - 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800, utilizate în calitate de materie pentru producerea și/sau prelucrarea marfurilor care nu sunt supuse accizelor?

Potrivit, pct.207 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sînt sau nu subiecţi ai impunerii cu accize, li se efectuează restituirea sumelor accizelor achitate iniţial în contul stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea agentului economic, la contul bancar al agentului economic respectiv, la procurarea mărfurilor de la poziţiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110-271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000-290230000, 290244000, 290290000, 290511000-290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800, în cazul în care utilizează mărfurile menţionate în calitate de materie pentru producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sînt supuse accizelor.

Totodată, potrivit pct.2010 din Regulament, sumele accizelor care urmează să fie restituite în cazurile prevăzute la pct.207 al prezentului Regulament se determină în modul următor:

    a) se determină sumele accizelor achitate la buget pentru mărfurile supuse accizelor (inclusiv la import), în limita cantităţii materiei prime utilizate la producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor care nu sunt supuse accizelor, livrate (comercializate) în perioadă fiscală pentru care se solicită restituirea;

    b) din suma accizelor, în limitele restanţelor contribuabilului faţă de bugetul public naţional, în baza cererii conform anexei nr.1 la Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.235 din 19 aprilie 2017,depusă de contribuabil, se efectuează stingerea acestor restanţe faţă de bugetul public naţional, cu excepţia obligaţiunilor fiscale administrate de organele vamale;

    с) suma accizelor care poate fi transferată la contul bancar al agentului economic se determină ca diferenţa dintre suma accizelor stabilită la lit. a) şi cea trecută în contul stingerii restanţelor plătitorului faţă de buget la alte impozite şi taxe.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1123 din 28.09.2006, privind aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor].

23. (4.9.1)
    În cazul exportului de mărfuri accizate, există dreptul la restituirea accizelor?

    Dreptul la restituirea accizelor în cazul exportului de mărfuri accizate intervine în situaţiile prevăzute la art.125 din Codul fiscal. Astfel, în conformitate cu art.125 alin.(3) şi alin.(32) din Codul fiscal, dreptul la restituirea accizelor au subiecţii impunerii în cazurile:

    - exportului în mod independent sau în baza contractului de comision, de asemenea, în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import, şi/sau în zonele economice libere, suma accizului achitată anterior pentru mărfurile supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate ulterior pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(4) din prezentul articol;
    - exportului în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, suma accizului achitată la procurarea acestor mărfuri, expediate (transportate) pentru export, se restituie în modul stabilit de Guvern, în termen de 45 de zile după prezentarea documentelor justificative specificate la alin.(41) din prezentul articol.

Nu poate beneficia de dreptul la restituirea sumei accizului, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător la livrarea mărfurilor supuse accizelor la export prin intermediul poştei (art.125 alin.(31) CF).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

24. (4.8.3)
    Cum se aplică accizele pentru mărfurile finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget?

În conformitate cu art.124 alin.(3) lit. b) din Codul fiscal, se scutesc de acciză mărfurile supuse accizelor finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.

Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor de asistenţă tehnică, lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget se stabilesc de Guvern.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

25. (4.8.1)
    În ce cazuri persoanele fizice care introduc pe teritoriul republicii marfuri accizate nu achita accizele aferente lor?

Potrivit art.124 alin.(1) din Codul fiscal, accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare.

În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim, accizul se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

26. (4.7.10)
    Apar careva obligaţii privind accizul la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul zonei economice libere pentru prezentare şi livrare parţială la expoziţie?

Potrivit art.124 alin.(10) din Codul fiscal, sînt scutite de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

27. (4.7.6)
    Dacă marfa exportată a fost achitată parţial de către nerezident, apare obligaţia de calculare și achitare a accizelor?

În conformitate cu prevederile art.124 alin.(4) din Codul fiscal, accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, în cazul existenţei documentelor justificative stabilite de Guvern.

Astfel, în condițiile acțiunii articolului menționat, dacă marfa exportată a fost achitată parţial de către nerezident, subiectul impunerii - exportator calculează accizul doar pentru acele mărfuri supuse accizelor, pentru care nu a fost înfăptuita repatrierea mijloacelor în conformitate cu prevederile articolului 3 din Legea nr.1466 din 29 ianuarie 1998 „Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri si servicii provenite din tranzacţiile economice externe", cu aplicarea cotei accizului, prevăzută pentru categoria respectivă de marfă.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor art.124 alin.(4) din Codul fiscal și Legii nr.1466 din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri si servicii provenite din tranzacţiile economice externe].

28. (4.7.4)
    Când apare obligația de achitare accizelor aferente marfurilor supuse accizelor în cazul importului lor?

În conformitate cu art.123 alin.(3) din Codul fiscal, accizele la mărfurile importate se calculează şi se achită de către subiecţii impunerii specificaţi la art.120 lit. b) până la depunerea declaraţiei vamale sau pînă la data prelungirii termenului de plată.

În cazul în care pentru importul de mărfuri nu se percep drepturile de import, mărfurile se consideră importate ca şi cum ar fi fost supuse drepturilor de import, cu respectarea reglementărilor stabilite de legislaţia vamală pentru regimul vamal de import.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

29. (4.6.3.7)
    Dacă suma accizului achitată aferentă mărfurilor supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare și/sau de fabricare pentru obținerea altor mărfuri supuse accizelor, depășește suma accizului calculată la mărfurile accizate, rezultate din prelucrare și/sau fabricare, cum are loc raportarea diferenței de sumă care depășește suma accizului la mărfurile rezultate?

În conformitate cu art.125 alin.(2) din Codul fiscal, dacă suma accizului achitată la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, depăşeşte suma accizului calculată la mărfurile supuse accizelor expediate din antrepozitul fiscal, diferenţa se reportează la costuri sau la cheltuieli în perioada fiscală în care a avut loc expedierea mărfurilor supuse accizelor din antrepozitul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

30. (4.6.3.4)
    Dacă materia primă accizată nu a fost utilizată integral la fabricarea/prelucrarea altor mărfuri supuse accizelor, se permite trecerea în cont a sumei totale a accizelor aferente acestei materii prime?

În conformitate cu art.125 alin.(1) din Codul fiscal, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) mărfurilor finite supuse accizelor din antrepozitul fiscal.

Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

31. (4.6.3.2)
    Se permite trecerea în cont a accizelor, în cazul când s-a procurat materie prima accizată în scopul fabricării altor mărfuri accizate, dar nu a fost utilizată în procesul de producție?

Potrivit prevederilor art.125 alin.(1) din Codul fiscal, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) mărfurilor finite supuse accizelor din antrepozitul fiscal.

Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate.

În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din antrepozitul fiscal şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.

Drept urmare, dacă materia primă nu a fost utilizată în procesul de producție, atunci la antrepozitarul autorizat lipsește dreptul la trecerea la cont a accizelor aferente acestora.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

32. (4.6.3.1)
    La care mărfuri se permite trecerea în cont a accizelor?

Potrivit prevederilor art.125 alin.(1) din Codul fiscal, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) mărfurilor finite supuse accizelor din antrepozitul fiscal.

Trecerea la cont a accizelor se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, la expedierea (transportarea) lor ulterioară şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor utilizate. 

În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, antrepozitarului autorizat i se permite trecerea în cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din antrepozitul fiscal şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la mărfurile supuse accizelor.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

33.(4.6.2.5)
Dacă de către producatorul sau importatorul de țigarete cu filtru au fost declarate anumite prețuri maxime de vânzare cu amanuntul se permite comercializarea lor la prețuri mai mari sau mai mici decât cele declarate?

În conformitate cu art.1231 alin.(6) din Codul fiscal, se interzice vânzarea de către orice persoană a ţigaretelor la un preţ ce depăşeşte preţul maxim de vânzare cu amănuntul.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

34. (4.6.2.4)
    În cazul în care, de către subiecții responsabili nu au fost declarate prețurile maxime de vînzare cu amănuntul la țigarete, au dreptul agenții economici din domeniul comerțului angro și cu amănuntul să comercializeze țigaretele respective?

În conformitate cu art.1231 alin.(5) din Codul fiscal, se interzice vînzarea de către orice persoană a ţigaretelor pentru care nu au fost stabilite şi declarate preţuri maxime de vînzare cu amănuntul.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

35. (4.6.2.3)
    Care este modalitatea de înregistrare a preturilor maxime de vânzare cu amănuntul la țigaretele cu filtru și fără filtru?

În conformitate cu art.1231 alin.(4) din Codul fiscal, preţul maxim de vânzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru şi fără filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi fără filtru şi se înregistrează în modul stabilit în Hotărârea Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007.

În acest sens, potrivit pct.3 din hotărâre, pentru înregistrarea preţurilor maxime de vînzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru și fără filtru de producţie autohtonă, plătitorul de accize - producătorul, este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat declaraţia privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru fabricate (conform anexei la hotărîrea menționată).

Totodată, pct.4 din hotărîre, prevede că pentru înregistrarea preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul a ţigaretelor cu filtru de import, precum şi a ţigaretelor cu filtru și fără filtru procurate de la agenţii economici, situaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, plătitorul de accize - importatorul sau cumpărătorul este obligat să prezinte declaraţia (conform anexei la prezenta hotărîre) organului vamal.

Declaraţia privind preţul maxim de vânzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru și fărăr filtru în conformitate cu pct.5 din hotărîre, se prezintă de către plătitorul de accize la Serviciul Fiscal de Stat sau organul vamal, care va efectua procedura de vămuire cel tîrziu cu 20 de zile calendaristice pînă la luna începând cu care se vor aplica preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele specificate în declaraţie.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018 și în temeiul prevderilor Hotărării Guvernului nr.1516 din 29 decembrie 2007].

36. (4.6.2.1)
    Ce reprezintă prețul maxim de vânzare cu amănuntul în scopul determinării accizelor la țigaretele cu filtru și fără filtru?

În conformitate cu art.1231 alin.(3) din Codul fiscal, preţul maxim de vînzare cu amănuntul este preţul la care produsul a fost vîndut altor persoane pentru consum final şi care include toate impozitele şi taxele. 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

37. (4.6.1.1)
    Subiectul înregistrat în calitate de plătitor de accize are obligația să calculeze și să achite accizele la buget la comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără scoaterea lor din antrepozitul fiscal?

În conformitate cu prevederile art.97 alin.(3) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile include suma totală a tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate, cu excepţia TVA.

Astfel, în factura fiscală eliberată, subiectul impunerii la transmiterea dreptului de proprietate pînă la scoaterea mărfurilor accizate din antrepozitul fiscal, urmează să reflecte și suma accizelor aferente mărfurilor ce se comercializează.

Concomitent, potrivit art.123 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, subiecții impunerii specificați la art.120 lit. a) al aceluiași cod, achită accizele la momentul expedierii (transportării) mărfurilor din antrepozitul fiscal conform cotelor stabilite în anexa nr.1 la Titlu IV din Codul fiscal.

Prin urmare, la momentul comercializării mărfurilor supuse accizelor, fără scoaterea lor din antrepozitul fiscal, obligația de achitarea accizului pentru subiectul impunerii lipsește, dat fiind faptul că nu este respectată condiția stipulată la art.123 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal.

Obligația de achitare a accizului apare la momentul scoaterii nemijlocite a mărfurilor din antrepozitul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

38. (4.3.8)
    Cine se consideră responsabil de achitarea accizelor în cazul cînd diferiți agenți economici folosesc unul si același antrepozit de fiscal?

În conformitate cu art.126 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care mai mulţi agenţi economici folosesc unul şi acelaşi antrepozit fiscal pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, Serviciul Fiscal de Stat este obligat să determine în mod independent antrepozitarul autorizat (antrepozitarii autorizaţi) responsabil (responsabili) de achitarea accizelor, în modul stabilit de acest serviciu.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

39.(4.3.5)
    Care este modalitatea de obținere a certificatului de acciz?

Pentru obținerea certificatului de acciz, agenții economici care sunt obligați de a se înregistra ca subiecți ai impunerii cu acciz, urmează să se adreseze la subdiviziunea Serviciul Fiscal de Stat, unde sunt luați la evidență, cu o cerere de solicitare a certificatului de acciz, de model stabilit de Ministerul Finanțelor.

Fiecărui subiect impozabil de acciz i se atribuie un număr de înregistrare, format din 5 cifre, care este înscris în partea stîngă de sus al certificatului de acciz: primele doua cifre reprezintă codul Serviciului Fiscal de Stat, ultimele trei cifre - numărul de ordine crescător, atribuit în dependență de numărul agenților economici înregistrați ca plătitori de accize.

40. (4.2.2.1)
    Care sunt obiectele impunerii cu accize şi baza impozabilă?

Potrivit art.121 alin.(1) din Codul fiscal, obiecte ale impunerii sînt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexele la Titlul IV.

Totodată, în conformitate cu alin.(2) al aceluiași articol, baza impozabilă o constituie:

    a) volumul în expresie naturală, dacă cotele accizelor, inclusiv în cazul importului, sînt stabilite în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;
    b) valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru aceste mărfuri sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art.1231;
    c) valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A., dacă pentru mărfurile în cauză sînt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor, cu excepţia art.1231.

41. (4.1.5)
    Ce se subînțelege prin noțiunea de expediere (transportare) a mărfurilor supuse accizelor din/în antrepozitul fiscal?

În conformitate cu prevederile art.119 pct.5) din Codul fiscal, expediere (transportare) reprezintă deplasare, transmitere a mărfurilor supuse accizelor din/în antrepozitul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

42. (4.1.4)
    Dacă încăperile în care au loc producerea și/sau prelucrarea mărfurilor supuse accizelor, nu aparțin antrepozitarului autorizat cu titlu de proprietate, dar sunt luate în arendă sau în locațiune, constituie acestea părți componente a antrepozitului fiscal?

Antrepozitarul autorizat (locatar) care arendează o încăpere de la un alt antrepozitar autorizat (locator), dispunând de contract de arendă sau de închiriere în condițiile acțiunii art.126 din Codul fiscal, urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat cererea de solicitare a efectuării modificărilor în certificatul de acciză, în care declară antrepozitul fiscal, adresa acestuia, proprietarul încăperii arendate (denumirea, codul fiscal, adresa juridică, telefonul) si termenul de valabilitate a contractului de arendă sau de închiriere.

Concomitent, agentul economic respectiv, urmează să prezinte schema (planul) amplasării locului arendat si aduce spre cunoștință formele si metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-un antrepozit fiscal în altul ale unuia și aceluiași agent economic, dacă aceste antrepozite se află pe teritorii diferite.  

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

43. (4.1.3)
    Dacă depozitele sau încăperile de producere a antrepozitarului autorizat, unde au loc producerea și păstrarea producției finite supuse accizelor, sînt amplasate teritorial la o distanță considerabilă, fac parte acestea dintr-un antrepozit fiscal sau constituie părți a diferitor antrepozite fiscale?

În condițiile acțiunii art.119 pct.3) din Codul fiscal, antrepozit fiscal reprezintă totalitatea locurilor, determinate în certificatul de acciză, în care mărfurile supuse accizelor sunt produse, transformate, deţinute sau expediate (transportate) de către antrepozitarul autorizat în activitatea sa, în cadrul cărora nu se calculează şi nu se achită accizele.

Prin urmare, dacă aceste depozite sau încăperi de producere sunt specificate în certificatul de acciză, atunci acestea constituie părți componente ale unuia și aceluiași antrepozit fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

44. (4.1.2)
    Ce reprezintă antrepozit fiscal?

Potrivit art.119 pct.3) din Codul fiscal, antrepozit fiscal reprezintă totalitatea locurilor, determinate în certificatul de acciză, în care mărfurile supuse accizelor sînt produse, transformate, deţinute sau expediate (transportate) de către antrepozitarul autorizat în activitatea sa, în cadrul cărora nu se calculează şi nu se achită accizele.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

45.(4.1.1)
    Ce reprezintă certificat de acciză?

În conformitate cu prevederile art.119 pct.2) din Codul fiscal, certificat de acciză reprezintă document eliberat de Serviciul Fiscal de Stat antrepozitarului autorizat, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile supuse accizelor.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...