37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 536 din 27.12.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 536 din 27.12.2017

02.01.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (10.1.26)
    Este necesară anexarea la cerere de eliberare și/sau de prelungire a patentei de întreprinzător, de rînd cu alte documente confirmative prevăzute de Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 şi a copiei notificării privind inițierea activității de comerț, care a fost depusă la autoritatea administrației publice locale?

În cazul în care, conform Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, pentru desfăşurarea genurilor de activitate indicate în anexa la Legea nr. 93-XIV din 15 iulie1998 cu privire la patenta de întreprinzător este necesară notificarea autorităţii administraţiei publice locale, desfăşurarea activităţilor respective se va efectua după depunerea unei astfel de notificări. În cazurile respective la cererea de eliberare si de prelungire a patentei de întreprinzător se anexează copia notificării privind inițierea activității de comerț, care a fost depusă la autoritatea administrației publice locale unde se preconizează desfășurarea activității de comerț și copia înștiințării de recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț eliberată de către autorităţile administraţiei publice locale (art. 4 alin. 4 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

Arhiva
    Este necesară anexarea la cerere de eliberare și de prelungire a patentei de întreprinzător autorizația autorității administrației publice locale? 

În cazul în care, conform legislației pentru desfășurarea unor genuri de activități indicate în anexa la prezenta lege este necesară autorizația autorității administrației publice locale. (art. 4 alin. 4 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

2. (10.1.25)
    Este necesară întocmirea și prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice de către deţinătorul patentei de întreprinzător și ţinerea evidentei contabile şi financiare?

Nu, întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare de către deţinătorul patentei de întreprinzător nu este necesară. (art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIVdin 15.07.1998).

Arhiva
    Este necesară întocmirea și prezentarea dărilor de seamă financiare și statistice de către deținătorul patentei de întreprinzător și ținerea evidenței contabile? 

Nu, întocmirea și prezentarea dărilor de seamă financiare și statistice, ținerea evidenței contabile de către deținătorul patentei de întreprinzător nu este necesară. (art. 3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

3. (10.1.9)
    Care sunt genurile de activitate ce pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător?

Genurile de activitate care pot fi desfășurate în baza utilizării patentei de întreprinzător sunt specificate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998.

Arhiva
    Care sunt genurile de activitate ce pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător? 

În baza patentei de întreprinzător pot fi practicate genurile de activitate specificate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07. 1998, ţinând cont de ultimile modificări efectuate prin Legea nr. 208-XVI din 07.07.2006. 

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date. 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...